Jaka jest minimalna powierzchnia działki budowlanej

Jaka jest minimalna powierzchnia działki budowlanej

W obowiązujących przepisach nie ma normy określającej minimalną powierzchnię działki budowlanej. Ograniczenia co do możliwości zagospodarowania działki mogą wynikać z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych aktów prawnych Czytaj dalej

 

Zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U z 2003 r. nr 80, poz. 717, ze zm.) działka budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość,cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Mimo, że powyższa definicja nie określa minimalnej powierzchni działki budowlanej, to taki wymóg może wynikać z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Jaka jest minimalna powierzchnia działki budowlanej

 

Czytaj również: Ile oddasz bankowi

 

Plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i ma na celu ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu. W odpowiednim urzędzie gminy każdy może zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego i sprawdzić jakie ograniczenia zostały przewidziane dla konkretnego terenu.

 

Wniosek o decyzję ustalającą warunki zabudowy

Jeżeli teren nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to należy wystąpić do urzędu gminy (miasta) z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla danej działki lub działek. We wniosku należy podać ogólne parametry zabudowy a odpowiedni organ (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) określa, czy jest to możliwe. Żeby dostać warunki zabudowy, nie trzeba mieć żadnego tytułu prawnego do nieruchomości - każdy może przyjść i wystąpić o warunki dla dowolnej działki.

 

Ustalenia decyzji o warunkach zabudowy wiążą organ przy wydawaniu pozwolenia na budowę (tzn. projekt budowlany zgodny z warunkami zabudowy nie może być kwestionowany i stanowić podstawy odmowy wydania pozwolenia na budowę).

 

Czytaj również: Jak nie sprzedać mieszkania

 

Od decyzji można się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od jej otrzymania. Z kolei na decyzję kolegium można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od jej otrzymania.

 

Inne ograniczenia

Ustalenie warunków zabudowy i zasady zagospodarowania terenu określa nie tylko ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale także wiele innych ustaw (najważniejsze z nich to: prawo budowlane, ustawa o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, itd.) oraz przepisy szczegółowe, np. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,którym powinny odpowiadać budynki - np. kwestia odległości ścian (balkonów, tarasów) od granic geodezyjnych działki, co może rzutować na powierzchnię zabudowy.

Źródło: Rzeczpospolita

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Prezent dla dziewczyny Liczba postów: 120 Grupa: Trudne tema... Szukam jubilera, który posiada biżuteria Opole. Chciałabym zakupić naszyjnik i kolczyki na prezent. Zależy mi na wysokiej jakości złota w dobrej cenie. Jak na r...
  • Jak dbać o zdrowie? Pola elektromagnetyczne – zagr... Liczba postów: 127 Grupa: Aktualności Jeśli chodzi o zdrowie to warto o nie zadbać dużo ćwicząc i zdrowo się odżywiając. Jeśli chcesz ćwiczyć w domu to zakup w tym sklepie https://www.marbo-sport.pl...
  • Uniwersalna i oryginalna dieta Liczba postów: 348 Grupa: Trudne tema... Każdy z nas chce dobrze wyglądać i czuć się dobrze w swoim ciele, dlatego polecam Wam sprawdzić artykuł na stronie https://safepatientproject.org/pl/jak-sc hudna...
  • Transport międzynarodowy Liczba postów: 60 Grupa: Trudne tema... Rzuć okiem także na przewozy ponadnormatywne: https://spt24.eu/transport-ponadnormatyw ny-2 . Firma ta specjalizuje się w transporcie ponadgabarytowym. Myślę, że...
  • Suplementy dla przyszłej mamy Liczba postów: 59 Grupa: Trudne tema... Jeśli chodzi o badanie USG to odradzam standardową drogę. Radzę iść prywatnie, bez kolejek, do porządnego specjalisty, pracującego na mocnym sprzęcie. Znacie Mu...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 17891 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 355

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >