Obowiązki nadzoru budowlanego w zakresie kontroli stanu technicznego budynku

Obowiązki nadzoru budowlanego w zakresie kontroli stanu technicznego budynku

Najpóźniej do 30 listopada skontrolowane powinny być wszystkie obiekty wielkopowierzchniowe, których powierzchnia zabudowy przekracza 2 tys. mkw., oraz inne obiekty o powierzchni dachów co najmniej 1 tys. mkw. Zarządca lub właściciel nieruchomości po przeprowadzeniu kontroli obiektu powinien zgłosić ten fakt do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, przesyłając mu odpowiedni protokół. Za niewykonanie tego obowiązku nadzór może ukarać ich grzywną. Dokumenty z każdej kontroli obiektu budowlanego, a w szczególności protokoły z kontroli, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.

Nadzór budowlany jest organem administracyjnym powołanym do kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, m.in. przez uczestników procesu budowlanego czy zarządców nieruchomości. Realizacja tych zadań ma służyć w pierwszej kolejności zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz użytkujących je osób. Organy nadzoru budowlanego, a w szczególności powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy są organami pierwszego stopnia, mają przede wszystkim obowiązek kontrolować, czy właściciele lub zarządcy obiektu budowlanego użytkują go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Nadzór budowlany powinien też sprawdzać, czy właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych utrzymują je w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.


czytaj więcej...
Źródło: Gazeta Prawna

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18531 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 220

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >