Podsumowanie VII Międzynarodowych Targów Miejskich i Drogowych - INFRASTRUKTURA 2010

Podsumowanie VII Międzynarodowych Targów Miejskich i Drogowych - INFRASTRUKTURA 2010

Ponad 3800 osób zwiedziło VIII Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA 2010. Targi odbyły się w Warszawie w dniach 13-15 października w centrum MT Polska przy ul. Marsa 56C. Czytaj dalej


Swoje produkty i usługi  do budowy i modernizacji infrastruktury miejskiej i drogowej zaprezentowało blisko 120 firm z Polski i zagranicy. Targom towarzyszył bogaty program merytoryczny konferencji i seminariów prowadzonych przez ekspertów. Po raz pierwszy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Zarządzania Bezpieczeństwem Infrastruktury Drogowej organizowanej przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a także I Krajowe Forum POOL TECH. Dodatkowo na targach przyznano nagrody w konkursie Ministra Infrastruktury, który wyłonił produkty i usługi wyróżniające się spośród prezentowanych na targach ofert. Ponadto, w ramach konkursu „Liderzy Branży Infrastruktury” wybrano „Firmę Roku” i „Produkt Roku”. Honorowy patronat nad targami INFRASTRUKTURA 2010 objęli Minister Infrastruktury, Cezary Grabarczyk i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

- "Targi INFRASTRUKTURA to ważne wydarzenie dla osób i firm związanych z rozbudową infrastruktury miejskiej i drogowej, które skupia przedstawicieli najważniejszych instytucji i firm branżowych.  Tegoroczna edycja zakończyła się sukcesem, o czym świadczy duża frekwencja zwiedzających z branży, liczba wystawców oraz pozytywne opinie przedstawicieli firm, którzy przez trzy dni prezentowali swoje oferty. Targi sprzyjały nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych, spotkań z kontrahentami, ale również były okazją do skorzystania z wiedzy ekspertów w trakcie licznych szkoleń. W tym roku szczególną uwagę poświęcono rozwiązaniom w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, które są istotne nie tylko dla władz państwowych, samorządowych, firm projektujących i wykonawczych, ale wszystkich uczestników ruchu" - mówi Agnieszka Huszczyńska, prezes MT Targi, organizatora targów Infrastruktura.

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników targów cieszyła się konferencja Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Drogowej, organizowana w pierwszym dniu targów imprezy, która zgromadziła ponad 180 osób. .Podczas spotkania wiceminister Infrastruktury Radosław Stępień przedstawił zagadnienia dotyczące polityki rządu w zakresie BRD. Zaznaczył, że dla poprawy bezpieczeństwa niezbędna jest synergia nadzoru nad ruchem drogowym, egzekwowanie prawa, działania świadomościowe oraz poprawa infrastruktury drogowej. Wiceminister podkreślił, że Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego należy traktować jako inwestycję.

Z kolei Zastępca Generalnego Dyrektora GDDKiA, Andrzej Maciejewski omówił temat zarządzania bezpieczeństwem na drogach krajowych. Wskazał na konieczność działań w obszarach inżynierii, nadzoru nad prędkością, ratownictwa medycznego i komunikacji w obrębie budowania świadomości BRD. Podkreślił, że działania w zakresie zarządzania BRD realizowane są zarówno na obszarze istniejącej sieci dróg, budowanych nowych, jak również podczas tworzenia Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Zwrócił uwagę m.in. na potrzebę wykonywania audytów BRD, realizację programu BRD „Drogi zaufania”, poprawę płynności podróżowania, bieżącą analizę i kontrolę BRD oraz podejmowanie działań inżynieryjnych poprawiających BRD. Podkreślił również potrzebę standaryzacji wyposażenia i organizacji ruchu, co poprawia czytelność dróg. Natomiast naczelnik zarządu dróg wojewódzkich w Lublinie, Tadeusz Bień, zaprezentował nowatorskie w skali kraju rozwiązania uspakajania ruchu drogowego na przykładzie miasteczka holenderskiego w Puławach.

Warsztatowa część konferencji poświęcona została m. in. Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Wprowadza ona i definiuje szereg nowych działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Określa też, że najpóźniej do 19 grudnia 2010 r. państwa członkowskie UE są zobowiązane do ustanowienia i wdrożenia procedur niezbędnych do systematycznego przeprowadzania działań z zakresu BRD oraz do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych administracyjnych, niezbędnych dla wykonania Dyrektywy.

 

 

Ponad 50 uczestników zgromadziło pierwsze I Krajowe Forum POOL TECH dot. projektowania, budowy i administracji basenów. podczas którego omówiono kwestie pozyskania, przeprowadzenia i rozliczenia inwestycji współfinansowanej ze środków UE oraz w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Z uznaniem branży spotkało się śniadanie prasowe organizowane przez czasopismo „Pośrednik Budowlany” i MT Targi”, które zgromadziło osoby zarządzające firmami z branży maszyn budowlanych. Spotkanie poświęcono m.in. tematom związanym z aktualnymi trendami oraz perspektywami rozwoju rynku.

Podczas targów INFRASTRUKTURA 2010 wystawcy zaprezentowali maszyny i urządzenia budowlane, kruszywa i materiały, propozycje wyposażenia obiektów użyteczności publicznej, jak również aktualne oferty wykonawcze i usługowe. Swoje stoiska miały także firmy i instytucje zajmujące się różnymi aspektami bezpieczeństwa i zarządzania ruchem drogowym. Zwiedzający mogli zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi na rynkach międzynarodowych w zakresie infrastruktury miejskiej i drogowej oraz najlepszymi przykładami z realizacji inwestycji w kraju. Na stoiskach zaprezentowane zostały m.in. największy na świecie walec drogowy, nowe urządzenie do wydawania kart parkingowych, światłowodowy system kontroli pojazdów, bariery ochronne oraz wybrane projekty wykonawcze i budowlane. Firma Schütte przedstawiła ofertę ekranów akustycznych, które ustawiono jako ściany stoiska i ozdobiono ulicznym grafitti, a Interhandler zaprezentował maszyny do budowy dróg, tj.  koparki i ładowarki kołowe oraz nowy produkt w ofercie wozidło firmy Bell B25D.

- "Nasza obecność na targach INFRASTRUKTURA to jest bycie z naszymi klientami i nawiązanie z nimi bliższych kontaktów. Dużych firm budowlanych, które są naszym targetem, jest ograniczona ilość więc tak naprawdę budujemy coraz lepsze stosunki z obecnymi klientami, ale też staramy się zdobyć nowych. Targi nam w tym pomagają" – mówi Adam Majdan, przedstawiciel firmy INTERHANDLER, oferującej maszyny budowlane, maszyny do przewozu materiałów i transportu wewnętrznego, maszyny kruszące i przesiewacze. - "Dużym plusem tych targów jest to, że jest dużo osób zwiedzających, którzy interesują się konkretnymi rzeczami. My te targi nazywamy targami dla profesjonalistów, czyli przychodzą tu osoby, które są zainteresowane konkretną rzeczą, pytają o konkretne produkty, wychodzą z konkretną informacją od nas i często też podejmują decyzje albo na samych targach albo wkrótce po" -  dodaje Adam Majdan.

- "Od kilku lat uczestniczymy w  targach i to się liczy. Zaczynamy być rozpoznawani na rynku i jest to dla nas bardzo ważne. W ten sposób promujemy naszą markę i wyroby. Znają nas wszystkie najważniejsze firmy tej branży w Polsce, mamy również sygnały z zagranicy. Jest to dla nas bardzo cenne doświadczenie i na pewno nie zrezygnujemy z targów przez kilka najbliższych lat, dlatego że przynoszą wymierne efekty" – dodaje Marek Ziółkowski, z wystawiającej się na targach firmy Markab, producenta podstaw pod znaki drogowe.

W trakcie trwania targów INFRASTRUKTURA 2010 komisja konkursu Ministra Infrastruktury, spośród prezentowanych ofert wyłoniła produkty i usługi wyróżniające się nowoczesnością, funkcjonalnością, walorami ekonomicznymi i świadomym traktowaniem środowiska naturalnego. Do konkursu przystąpiły 23 firmy. W kategorii Inwestycje Infrastrukturalne nagrodę otrzymał Budimex S.A., jednocześnie wyróżnione zostały Bilfinger Berger Budownictwo S.A. oraz Eurovia Polska S.A.. W kategorii Bezpieczeństwo ruchu drogowego nagrodę przyznano Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,. W kategorii Maszyny i Sprzęt Budowlany nagroda trafiła do Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. W kategorii Materiały i Surowce Dla Drogownictwa nagrodzono Utex-Centrum Sp. z o.o.. W kategorii Technologie i Usługi nagrodę przyznano firmie ZBM Inwestor Zastępczy Sp. z o.o.. Natomiast w kategorii Wyposażenie Drogi i Obiektów Użyteczności Publicznej nagrodę przyznano Alumast S.A..

Na targach Infrastruktura 2010 wybrano również „Firmę Roku” oraz „Produkt Roku” w ramach konkursu „Liderzy Branży Infrastruktura” organizowanego przez wydawnictwo Media-Pro Polskie Media-Profesjonalne. Nagrodę w kategorii „Firma Roku” przyznano firmie Strabag Sp. z o. o. Wyróżnienie otrzymała firma Mosty Katowice Sp. z o. o..W kategorii „Produkt Roku” pierwszą nagrodę otrzymało przedsiębiorstwo KZO – Koneckie Zakłady Odlewnicze Natomiast wyróżnieniem  uhonorowano czeską firmę KB-BLOK system s. r. i. Ponadto, przyznano również nagrodę specjalną firmie EKKOM Sp. z o. o.

 

 

Źródło: Practum / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18514 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 80

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >