Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych

Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych

W sytuacji systematycznych cięć oprocentowania lokat, banki proponują klientom nowe rozwiązania w obszarze kont oszczędnościowych. Niektóre obniżają również koszt kredytów Czytaj dalej

16 lutego 2009 r.

Polbank wprowadził do oferty 4-miesięczną lokatę El Dorado o stałym oprocentowaniu 7% w skali roku. Minimalna kwota depozytu wynosi 1 tys. zł. Odsetki dopisywane są co miesiąc, a wcześniejsze zerwanie lokaty nie powoduje utraty już zgromadzonego zysku. El Dorado można zakładać do 31 marca br.

Jednocześnie bank obniżył oprocentowanie wybranych produktów depozytowych. Konto Samooszczędzające gwarantuje obecnie 6,00% w skali roku (wcześniej: 7,00%). Niższe są również zyski z lokat terminowych w PLN. Depozyt 1M gwarantuje teraz od 4,50% do 4,75% w skali roku (dotychczas: 7,25%), lokata 3M: od 6,25% do 6,50% (spadek z 7,10%), a lokata 6M: od 6,25% do 6,50% (przed zmianą: 6,50%). Z oferty banku zniknęła lokata na 9 miesięcy. Zmieniło się ponadto średnie oprocentowanie 6-miesięcznej lokaty dynamicznej. W skali roku wynosi obecnie 6,25% (od 3,00% w pierwszym miesiącu oszczędzania do 11,70% w ostatnim, szóstym miesiącu). Przed zmianą depozyt gwarantował średnio 6,39% w skali roku (od 3,25% w pierwszym miesiącu do 12,00% w ostatnim). Średnie oprocentowanie lokaty dynamicznej na 12M nie uległo zmianie i nadal wynosi 6,00% w ujęciu rocznym (mimo że zmieniło się oprocentowanie w poszczególnych miesiącach).

*  *  *

AIG Bank po raz kolejny obniżył oprocentowanie lokat terminowych. Niższe oprocentowanie gwarantują obecnie wszystkie lokaty Zysk+ i Direct+. Przykładowo, depozyty 3- i 6-miesięczny są oprocentowane na 6,00% w skali roku (obniżka z 7,00%), a lokata 12M – od 5,90% do 6,00% (przed zmianą: od 6,45% do 6,50%).

*  *  *

Allianz Bank obniżył maksymalne oprocentowanie kredytu gotówkowego do 12,9%. Nowa oferta cenowa obejmuje kredyty 150 tys. zł. Na niższe oprocentowanie mogą również liczyć klienci zaciągający wyższe kwoty kredytów oraz przedstawiciele wolnych zawodów – bank oferuje im oprocentowanie nominalne od 9,9% w skali roku. Maksymalna prowizja za przyznanie kredytu wynosi natomiast 2,5%. Nowa oferta cenowa obowiązuje do końca marca.

BGŻ wprowadził do oferty Lokatę Szczerozłotową – trzymiesięczny depozyt ze stałym oprocentowaniem w wysokości 6,70% w skali roku. Do otwarcia lokaty niezbędne jest posiadanie konta osobistego w BGŻ. Minimalna kwota Lokaty Szczerozłotowej to 1 tys. zł, przy czym co najmniej połowę oszczędności muszą stanowić nowe środki.


*  *  *

Deutsche Bank rozpoczął zapisy w ramach pierwszej subskrypcji strukturyzowanych Certyfikatów Dyskontowych Express db WIG20 emitowanych przez Deutsche Bank AG. Instrumentem bazowym Certyfikatów jest indeks WIG 20, co pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu WIG20, jak i w okresie stagnacji lub niewielkich spadków na WGPW. Certyfikaty sprzedawane są z dyskontem – ich cena emisyjna zawierać się będzie w przedziale 80 - 85% wartości nominalnej, przy czym jej ostateczny poziom zostanie określony nie później niż na 1 dzień przed końcem subskrypcji. Okres zapadalności Certyfikatów Dyskontowych wynosi 1 rok, a wartość nominalna 1 certyfikatu to 100 złotych, przy czym zapisów można dokonywać minimalnie na 10 certyfikatów. Opłata subskrypcyjna wynosi 0,5% inwestowanej kwoty. Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu certyfikatów po 3, 6 lub 9 miesiącach od daty emisji. Jeśli emitent skorzysta z tego prawa, nabywca certyfikatów uzyska stopę zwrotu z inwestycji w wysokości od 16,47% p.a. do 17,5% p.a., w zależności od ustalonej ostatecznie ceny emisyjnej z przedziału 80-85% wartości nominalnej. Jeżeli natomiast Emitent nie skorzysta z prawa do wcześniejszego wykupu, wówczas certyfikaty zostaną wykupione w dacie zapadalności (tj. po roku od daty emisji) po cenie równej iloczynowi wartości nominalnej certyfikatu oraz wyniku indeksu WIG20, gdzie wynik indeksu oznacza iloraz poziomu WIG 20 w dacie zapadalności i w dacie emisji (WIG20 (koniec) / WIG20 (start)). Subskrypcja potrwa do 6 marca br., a emisja certyfikatów przewidziana jest na 16 marca br. Warto wiedzieć, że Certyfikaty Dyskontowe db WIG 20 to instrumenty oferujące jedynie częściową ochronę kapitału. Dyskonto ceny emisyjnej w stosunku do wartości nominalnej pozwala chronić kapitał zainwestowany przez klienta przed spadkami na rynku akcji tylko, jeśli wartość indeksu WIG 20 po roku trwania inwestycji będzie wyższa niż 80-85% wartości indeksu WIG 20 w dacie emisji.

*  *  *

PKO BP zrezygnował z pobierania opłat za pierwszą w danym miesiącu wypłatę lub przelew z Konta Oszczędnościowego. Bank ujednolicił ponadto stawki opłat za pozostałe operacje w danym miesiącu, rezygnując z opłaty wyliczanej procentowo od wartości transakcji. W konsekwencji opłata za wypłatę/przelew z rachunku wynosi: 7,99 zł (w przypadku operacji dokonywanej za pośrednictwem serwisu internetowego) lub 9,99 zł (w przypadku operacji zlecanej w oddziale PKO BP lub za pośrednictwem serwisu telefonicznego).

Zmianie uległo również oprocentowanie Konta Oszczędnościowego. Z 2% do 5% wzrosła stopa procentowa dla kont o saldzie do 999,99 zł, przy jednoczesnym obniżeniu z 6% do 5,5% oprocentowania dla kont o saldzie od 50.000 zł wzwyż.

*  *  *

MultiBank wprowadził zmiany w Taryfie Prowizji i Opłat oraz Tabeli Oprocentowania. Opłata za wyciąg z rachunku oraz karty kredytowej w formie papierowej wynosi obecnie 7,5zł (wcześniej: ). Zmieniła się również opłata za wydanie karty kredytowej Visa Credit, MultiZET, Visa Murator, Visa Gold, która będzie zwracana w przypadku dokonania min. 3 transakcji bezgotówkowych w okresie 3 miesięcy od wydania karty. Kopia dowodu dokonania transakcji karta kredytową to teraz koszt 15 zł, a opłata za monit papierowy wynosi 20 zł.


18 lutego 2009 r.

BZ WBK wprowadził na rynek Konto Oszczędnościowe a la Lokata z kartą płatniczą. Nowy produkt umożliwia lokowanie oszczędności z oprocentowaniem, przy zachowaniu stałego dostępu do zgromadzonych środków. Do każdego rachunku bank wydaje bowiem kartę Maestro oszczędnościową, umożliwiającą wypłacanie środków w bankomatach oraz regulowanie płatności w sklepach. Karta wydawana jest bezpłatnie na pierwsze dwa lata. Wykonane przy jej użyciu płatności bezgotówkowe nie są obciążone prowizją, każda wypłata gotówki z bankomatu kosztuje natomiast 10 zł. Innym sposobem dostępu do gotówki zgromadzonej na koncie jest przelew lub wypłata w oddziale banku. Koszt każdej tego typu operacji to 10 zł. Oprocentowanie Konta Oszczędnościowego a la Lokata jest stałe i wynosi: 4,5% (dla kwot poniżej 50 tys. zł), 5% (dla kwot od 50 tys. do 100 tys. zł) lub 6% (dla kwot powyżej 100 tys. zł).

*  *  *

mBank wprowadził do oferty 3-miesięczną lokatę strukturyzowaną Strefa Zysku. Lokata uzależniona jest od kształtowania się kursu fixingu USD/PLN ogłaszanego przez NBP w okresie od 26 lutego do 28 maja br. Strefa Zysku umożliwia osiągnięcie zysków wraz ze stabilizacją kursu dolara do złotówki, gdyż oprocentowanie naliczane jest za każdy dzień roboczy, kiedy kurs USD/PLN w czasie trwania lokaty znajdzie się w ustalonych przedziałach. Przedział szerszy to +/- 0,20 PLN względem kursu z dnia startu lokaty, natomiast przedział węższy to +/- 0,05 PLN względem kursu z dnia startu lokaty. Subskrypcja potrwa do 25 lutego br., a minimalna kwota wpłaty wynosi 1 tys. zł.

19 lutego 2009 r.


Nordea Bank Polska obniżył oprocentowanie lokat o zmiennym oprocentowaniu, lokat rentierskich oraz lokat dynamicznych. Aktualne oprocentowanie produkt ów depozytowych przedstawia poniższa tabela.

Obniżeniu uległo ponadto oprocentowanie polisy Nordea Profit Plus. Polisa 180-dniowa gwarantuje obecnie 4,86% w skali roku (wcześniej: 5,27%), a 360-dniowa 5,27% (przed zmianą: 5,67%).

*  *  *
Źródło: budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Informatyk do firmy Liczba postów: 21 Grupa: Trudne tema... HRK https://hrk.pl/pl/it-contracting - lider w dziedzinie IT Contractingu. Ich firma specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań IT dla przedsiębior...
  • Jaki podział domu po rozwodzie? Liczba postów: 786 Grupa: Trudne tema... A może uda Wam się jakoś porozumieć? Może nie wszystko jeszcze stracone? Nie podejmujcie zbyt pochopnie decyzji o rozstaniu, bo może jeśli się postaracie to uda...
  • sprawdzone środki na potencję Liczba postów: 1 Grupa: Trudne tema... Jednym z rozwiązań na problem z erekcją są środki na potencję które można kupić w sklepie internetowym https://potencja.net.pl/ Zaglądając na ich stronę znajdzi...
  • Czy ufasz kasynie online? Liczba postów: 1 Grupa: Trudne tema... Nic dziwnego, że mówią, że zanim zaufasz komuś lub czemuś, musisz to sprawdzić. Tak samo jest z kasynem – ważne jest, aby sprawdzić witrynę pod kątem licencji h...
  • tabletki na potencję Liczba postów: 1 Grupa: Trudne tema... Mogę Wam w temacie problemów z erekcją polecić rewelacyjny sklep internetowy https://potencja.net.pl/ W jego asortymencie znajdziecie wiele skutecznych tabletek...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18515 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 196

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >