Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Wyższe zyski z rocznych lokat

Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Wyższe zyski z rocznych lokat

Tnąc depozytowe stawki, banki stosunkowo łagodnie obchodzą się z lokatami na dwanaście miesięcy. Niektóre instytucje decydują się nawet na podwyższenie oprocentowania depozytów rocznych. Banki mają też propozycję dla klientów, którzy muszą dopłacić fiskusowi – oferują kredyt na zapłatę podatku dochodowego. Co w ciągu minionego tygodnia zmieniło się w bankowości dla klientów indywidualnych? Czytaj dalej

Depozyty

Bank BPH zmienił oprocentowanie lokat i rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych. Lokata standardowa na 3 miesiące gwarantuje obecnie 3,50% w skali roku (spadek z 5,00%), a lokata 6M – 4,00% (obniżka z 4,75%). Wyższe jest natomiast oprocentowanie lokaty rocznej, które wynosi teraz 5,50% w ujęciu rocznym (przed zmianą: 4,00%). Obniżeniu uległo z kolei oprocentowanie kont Złoty i Srebrny SEZAM – obecnie jest to 0,01% p.a., niezależnie od wysokości zgromadzonych środków (przed zmianą: od 0,01% do 1,70%, w zależności od stanu konta).

Volkswagen Bank direct zmienił oprocentowanie wybranych produktów depozytowych. Rachunek oszczędnościowy Plus Konto gwarantuje obecnie – w zależności od wysokości zgromadzonych na nim środków – od 4,50% do 5,30% w skali roku (obniżka o 0,75 p.p.). Niższe jest również oprocentowanie Lokaty Plus na okres 90-179 dni, które wynosi teraz 6,10% w ujęciu rocznym (wcześniej: 8,05%) oraz Lokaty Plus na okres 270-360 dni (obecnie: 6,15% w skali roku, przed zmianą: 8,10%). Wzrosło natomiast oprocentowanie Lokaty Plus na okres 60-89 dni – aktualnie wynosi 7,00% p.a. (wcześniej: od 4,40% do 4,65%, w zależności od zdeponowanej kwoty). Nowe oprocentowanie depozytów obowiązuje od 3 marca.

Zmiana depozytowych stawek miała również miejsce w Alior Banku. Od 3 marca spadło oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego, które wynosi obecnie 3,25% w ujęciu rocznym (wcześniej: 3,50%). Niższe jest także oprocentowanie lokat o stałym oprocentowaniu: 10-dniowa gwarantuje teraz 2,70% w skali roku (spadek z 3,50%), lokata 1M – 2,75% (zmiana z 3,00%), lokata 3M – 3,50% (dotychczas: 3,70%), lokata 6M – 4,00% (wcześniej: 4,30%), a lokata roczna – 5,25% (przed zmianą: 5,50%). Lokatę 4M wycofano z oferty. Wzrosło natomiast oprocentowanie zmienne lokaty 36M – z 4,40% do 4,50% w skali roku.

AIG Bank Polska podwyższył oprocentowanie wybranych lokat Zysk+ i Direct+. Od 3 marca lokata na 3 lub 6 miesięcy gwarantuje 6,50% w skali roku (podwyżka z 6,00%). Minimalna kwota lokaty Zysk+ wynosi 1 tys. zł, a do założenia Direct+ potrzeba co najmniej 5 tys. zł. Lokatę Zysk+ można założyć w oddziale banku, a Direct+ także za pośrednictwem serwisu telefonicznego.

Od 5 marca w mBanku obowiązuje nowe oprocentowanie depozytów. mIKE lokata gwarantuje obecnie 3,90% w skali roku (spadek z 4,15%), a eMAX lokata: od 3,10% do 3,85%. Niższe zyski osiągniemy ponadto z wybranych mLOKAT: lokata 3M jest oprocentowana na 4,05% (zmiana z 4,30%), lokata 6M - 4,10% (wcześniej: 4,35%), a lokata 9M - 4,15% (spadek z 4,40%). Wzrosło natomiast oprocentowanie lokaty rocznej, które aktualnie wynosi 5,60% p.a. (dotychczas: 4,45%). Bank zmienił także sposób naliczania oprocentowania w przypadku rachunku oszczędnościowego eMAX plus. Oprocentowanie środków zgromadzonych na tym koncie będzie teraz uzależnione od zdeponowanejkwoty, co skutkuje podwyższeniem oprocentowania z 4,25% na  4,50 % (dla salda do 49 999 zł) lub 5,05% (dla salda od 50 tys. zł).

Produkty strukturyzowane

Deutsche Bank we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA zaoferował nowy produkt strukturyzowany z gwarancją kapitału. db Gwarancja - Zyskowna Energia ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość potencjalnego zysku z inwestycji zależy od wyników indeksu ropy naftowej S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return i jest ograniczona z góry do 85% (max. potencjał zysku przy założeniu 100% partycypacji w zyskach z indeksu S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return). W przypadku umiarkowanych wzrostów indeksu, partycypacja inwestora w zyskach będzie mieścić się w przedziale od 60% do 100%. Jej ostateczny poziom zostanie określony na jeden dzień przed zakończeniem subskrypcji. W przypadku znacznych wzrostów na rynku ropy naftowej (wzrost indeksu o ponad 85%), inwestycja zakończy się automatycznie, a inwestor otrzyma 100% zainwestowanej składki oraz dodatkowy kupon w wysokości 5,27%. Produkt oferuje pełną gwarancję kapitału - bez względu na koniunkturę na rynku ropy naftowej w dacie zapadalności inwestor otrzyma zwrot 100% składki zainwestowanej. Forma ubezpieczenia na życie i dożycie zakłada wypłatę zysku z inwestycji bez obciążania go podatkiem od zysków kapitałowych. Minimalna wysokość składki to 5 tys. zł, a maksymalny horyzont czasowy inwestycji wynosi 3 lata. Subskrypcja potrwa od 2 do 25 marca br.

Kredyt Bank rozpoczął subskrypcję EKO ENERGII – 4,5 – letniego produktu w formie ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, opartym na notowaniach spółek z sektora alternatywnych źródeł energii. Wpłacona składka (co najmniej 1 tys. zł), po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy, inwestowana jest w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy EKO ENERGIA. Wszystkie jego aktywa inwestowane są w luksemburskim funduszu z ochroną kapitału KBC Life Invest Fund Warta Premium Alternative Energy - 1, utworzonym i zarządzanym przez KBC Life Fund Management S.A. Na koniec okresu ubezpieczenia klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o wypracowany zysk. Stopa zwrotu jednostek uczestnictwa funduszu zależy od wzrostu wartości koszyka akcji 18 spółek z sektora alternatywnych źródeł energii. Maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa funduszu może wynieść 40%. Subskrypcja EKO ENERGII potrwa od 2 marca do 30 kwietnia br. Klient, który wykupi produkt w placówce banku, będzie mógł dodatkowo założyć 3-miesięczną lokatę, oprocentowaną na 10% w skali roku. Maksymalnie na depozycie można ulokować kwotę odpowiadającą połowie środków zainwestowanych w EKO ENERGIĘ.

Deutsche Bank wprowadził Lokatę db Trio Plus, łączącą w sobie element depozytowy i inwestycyjny. W skład lokaty wchodzą 2 lokaty terminowe: 1-miesięczna lokata o oprocentowaniu 11% (20% całości kapitału), 6-miesięczna - o oprocentowaniu 9% (30% całości kapitału) oraz inwestycja w produkt strukturyzowany db Gwarancja Zyskowna Energia (50% wpłaconych środków). Aby zainwestować w db Trio Plus, należy posiadać konto osobiste w Deutsche Banku (nowi klienci mogą otworzyć je za darmo na okres 12 miesięcy). Minimalna kwota lokaty wynosi 10 tys. zł.

Produkty kredytowe

Od 2 marca klienci Deutsche Banku zapłacą wyższe prowizje, m. in. za przyznanie lub zwiększenie limitu kredytowego w ramach konta osobistego, sporządzenie aneksu do umowy kredytowej lub zmianę warunków umowy kredytu mieszkaniowego.

MultiBank wprowadził do oferty Kredyt na podatek PIT – produkt skierowany do osób, które w tym roku staną przed koniecznością dopłaty na rzecz Urzędu Skarbowego. Z kredytu mogą skorzystać nie tylko obecni klienci banku, ale również klienci potencjalni – w szczególności osoby wykonujące wolne zawody. Aby otrzymać kredyt, należy w okresie od 2 marca do 30 kwietnia br. złożyć wniosek kredytowy wraz z kopią deklaracji podatkowej. W wyjątkowych przypadkach bank może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Kwota kredytu zawiera się w przedziale od 3 tys. do 50 tys. zł, przy czym nie może być wyższa niż kwota wskazana w deklaracji podatkowej jako kwota podatku do zapłaty. Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy, a kredyt nie wymaga zabezpieczenia. Oprocentowanie Kredytu na podatek PIT jest zmienne i wynosi 12,49% (dla posiadaczy MultiKonta ja, my, jestem) lub 11,49% (dla członków Klubu Aquarius). Prowizja za udzielenie kredytu to minimum 1,5% pożyczanej kwoty.

Od 3 marca w Volkswagen Bank direct obowiązuje nowe, niższe oprocentowanie Kredytu Plus (kredytu gotówkowego na kwotę od 3 tys. do 50 tys. zł). Oprocentowanie kredytu wynosi obecnie – w zależności od okresu spłaty - od 9,95% do 16,95% w skali roku (wcześniej: od 9,95% do 19,45%).

Alior Bank obniżył oprocentowanie kart kredytowych. Od 3 marca wynosi ono: dla zadłużenia poniżej 5 tys. zł - 21,00% w skali roku (zmiana z 22,00%), dla zadłużenia od 5 tys. zł do 10 tys. zł – 20,00% w ujęciu rocznym (spadek z 21,00%). Oprocentowanie dla zadłużeń od 10 tys. zł do 20 tys. zł oraz powyżej 20 tys. zł nie uległo zmianie i wynosi odpowiednio: 19,00% i 17,00% w skali roku.

4 marca Kredyt Bank wycofał ze swojej oferty kredyty walutowe (w euro i frankach szwajcarskich). Powodem tej decyzji jest rosnące ryzyko udzielania tych kredytów w następstwie wzrostu kursu walut oraz sytuacji na rynkach międzynarodowych. Decyzja banku wynika z ostrożnościowego podejścia do oceny ryzyka oraz konserwatywnej polityki kredytowej.  - Sytuacja na rynku walut jest niestabilna i trudno przewidywalna, obecnie zarówno klient, jak i bank, ponosi zbyt duże ryzyko. Ponadto koszty pozyskania waluty na rynku międzybankowym od pewnego czasu skutecznie obniżają atrakcyjność kredytowania w walutach - tłumaczy Monika Nowakowska, Rzecznik Prasowy Kredyt Banku.

Źródło: budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • zadaszenie tarasu Liczba postów: 24 Grupa: Trudne tema... Poszukuje profesjonalnej firmy, która oferuje rolety i markizy sklepowe. Zależy mi na bogatej ofercie i fachowej obsłudze. Jak na razie znalazłam w Internecie f...
  • Jak o siebie dbacie? Liczba postów: 1841 Grupa: Trudne tema... Hej! Przed nami nowy tydzień, pełen wyzwań i możliwości. Życzę wam, aby był udany i pełen sukcesów. Miłego tygodnia dla wszystkich!
  • Wulkanizacja Liczba postów: 46 Grupa: Trudne tema... Potrzebujecie solidnych materiałów wulkanizacyjnych, które sprostają wymaganiom Waszych pojazdów? To miejsce, które warto odwiedzić: https://swistowski.pl/pl/ F...
  • wywóz gruzu wrocław Liczba postów: 6 Grupa: Trudne tema... Planujesz remont lub budowę? Wywóz gruzu to kluczowy element, który pozwoli Ci zachować porządek na placu budowy. Nasza firma oferuje profesjonalne usługi w tym...
  • Problem alkoholowy - jak walczyć? Liczba postów: 385 Grupa: Trudne tema... Z tego co wiem, szukanie pomocy w leczeniu alkoholizmu jest kluczowe na drodze do wyzdrowienia. Dlatego ważne jest mówienie o https://alkodoktor.pl/ jako źródle...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19239 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 148

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >