Obróbka strumieniowo ścierna - przygotowanie do pracy

Obróbka strumieniowo ścierna - przygotowanie do pracy

Obróbka strumieniowo-ścierna polega na opracowywaniu powierzchni materiału za pomocą odpowiednio dobranego ścierniwa, które jest wyrzucane z powietrzem (metoda na sucho) lub strumieniem wody (metoda na mokro) pod odpowiednim ciśnieniem. Do przeprowadzenia takiej pracy konieczne jest odpowiednie przygotowanie – zarówno stanowiska pracy, jak i środków ochrony osobistej czy materiałów. Czytaj dalej

 

Środki ochrony pracownika zgodnie z zasadami BHP

Pierwszym krokiem, jaki powinien wykonać każdy pracodawca zatrudniając pracownika na danym stanowisku jest zapewnienie mu odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Takie zalecenie jest narzucone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. W przypadku obróbki strumieniowo-ściernej dodatkowo zasady ochrony pracownika reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym. Zgodnie z tym drugim dokumentem, który określa wymagania BHP w zakresie „czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi przy użyciu urządzeń z otwartym lub zamkniętym obiegiem ścierniwa, w strumieniu sprężonego powietrza, wody lub mieszaniny wody i sprężonego powietrza; (§1.1)”.

 

Obróbka strumieniowo ścierna - przygotowanie do pracy

 

Wśród wymagań, jakie należy spełnić podczas przygotowywania stanowiska do pracy są m.in.:

 • wybór odpowiedniego rodzaju ścierniwa, dopuszczonego do obróbki zapisem w rozporządzeniu,

 • zagwarantowanie systemu pomiaru stężenia pyłów w pomieszczeniu,

 • staranny wybór lokalizacji i właściwe oznakowanie stanowisk obróbczych ulokowanych na powietrzu,

 • w przypadku usuwania zanieczyszczeń z zawartością substancji toksycznych i związków ołowiu zapewnienie szczelnie zamkniętej kabiny ze sprawnym systemem wentylacji i filtracji,

 • zapewnienie środków ochrony indywidualnej takich jak kombinezon, maska przeciwpyłowa, hełm, rękawice, okulary ochronne o odpowiedniej klasie ochrony,

 • wyposażenie urządzeń do obróbki z system ręcznego zamykania wyrzutu ścierniwa,

 • zachowanie przepisowej długości czasu pracy w komorze – do 40 minut jednorazowo,

 • wyposażenie komory w sygnalizatory i informacje o zagrożeniach oraz czytelne instrukcje,

 • przeszkolenie pracownika.

 

Przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z zaleceniami BHP ma na celu zadbanie o zdrowie pracownika. Dlatego przed każdym przystąpieniem do pracy w kabinie jest konieczne staranne sprawdzenie sprawności systemu filtracyjno-wentylacyjnego.

 

 

Czytaj również: Hałas podczas prac budowlanych - jak chronić słuch i jednocześnie mieć kontakt z otoczeniem

 

Przykładowa realizacja, źródło: https://www.womet.com.pl/uslugi/obrobka-strumieniowo-scierna/

 

Przygotowanie materiału i ścierniwa

Odpowiednio zorganizowane stanowisko pracy oraz środki ochrony osobistej pozwalają na bezpieczne wykonywanie zadania. Na jego realizację jednak składa się również jakość, o której decyduje staranny dobór technologii, w tym rodzaju i granulacji ścierniwa. Zadaniem obróbki strumieniowo-ściernej jest bowiem nie tylko usuwanie starych farb i lakierów, ale również polerowanie, wygładzanie czy wręcz przeciwnie – nadawanie chropowatości powierzchni. Z tego powodu ważnym elementem procesu jest wybór ścierniwa, które zagwarantuje uzyskanie odpowiednich efektów. Do standardowych, dopuszczonych do użytku materiałów ściernych zalicza się:


 • śrut kulisty staliwny lub żeliwny,

 • śrut ostrokątny,

 • cięty drut stalowy,

 • piasek kwarcowy,

 • elektrokorund,

 • rozdrobniony materiał skalny (granit, dolomit, oliwin itp.),

 • ścierniwa odpadowe (np. żużel wielkopiecowy),

 • inne ścierniwa sztuczne i organiczne.

 

Istotnym zaleceniem jest dopuszczenie piasku kwarcowego do wykorzystania jedynie w metodzie mokrej lub wilgotnej.


 

Czytaj również: W jakich butach latem na budowę

 

Źródło: Artykuł zewnętrzny / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 18038 użytkowników

Użytkownicy online (4)

gości: 233

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >