Hydranty — rodzaje i zastosowanie

Hydranty — rodzaje i zastosowanie

Hydranty są urządzeniami służącymi do gaszenia pożarów, które spełniają swoją funkcję dzięki ciągłemu dostępowi do wody z wodociągów. Stanowią pewne źródło zabezpieczenia przeciwpożarowego zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Biorąc pod uwagę zróżnicowane zapotrzebowanie na wodę oraz charakterystykę poszczególnych miejsc, wyróżniamy kilka rodzajów hydrantów.

 

Do czego służą hydranty?

Hydranty służą do przeciwpożarniczych poborów wody z wodociągów na dużych obszarach zewnętrznych oraz wewnątrz budynków. Ponadto mogą pełnić funkcję odpowietrzników, a także być wykorzystywane w celu odwodnienia sieci wodociągowej.

 

 W razie pożaru hydranty pełnią niezwykle ważną funkcję. Sprawdź, czym różnią się od siebie poszczególne typy hydrantów oraz gdzie mają zastosowanie

 

Ze względu na różne potrzeby w kwestii przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz różnice wynikające z usytuowania i budowy urządzeń, hydranty dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne.

Umiejscowienie hydrantu powinno pozwolić na łatwy i szybki dostęp do wody w razie pożaru. Dokładne wymogi prawne dotyczące instalacji hydrantów są ściśle określone w dzienniku ustaw.

 

 W razie pożaru hydranty pełnią niezwykle ważną funkcję. Sprawdź, czym różnią się od siebie poszczególne typy hydrantów oraz gdzie mają zastosowanie

 

Hydranty zewnętrzne

Hydranty zewnętrzne instalowane są na przestrzeniach otwartych, podziemnie lub naziemnie, zgodnie z wymogami Polskiej Normy (odpowiednikiem norm europejskich - EN). Ich usytuowanie jest niezwykle istotne dla służb straży pożarnej, które w razie pożaru muszą mieć bezpośredni dostęp do bieżącej wody.

 

Lokalizacja hydrantów zewnętrznych

Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego powinno spełniać następujące wymagania:

 

●       hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się wzdłuż dróg i ulic oraz przy skrzyżowaniach,

●       odległość między hydrantami powinna wynosić maksymalnie 150 m,

●       odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy do hydrantu powinna wynosić maksymalnie 15 m,

●       odległość najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego powinna wynosić maksymalnie 75 m, ale minimum 5 m od ściany chronionego budynku.

 

Rodzaje i zastosowanie hydrantów zewnętrznych

Wśród hydrantów zewnętrznych wyróżniamy hydranty przeciwpożarowe nadziemne oznaczane symbolem PN-EN 14384:2009 oraz hydranty przeciwpożarowe podziemne oznaczane symbolem PN-EN 14339:2009.

 

Ponadto hydranty zewnętrzne dzielą się pod względem wydajności nominalnej, dlatego wyróżniamy:

 

●       hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 80,

●       hydranty podziemne o średnicy nominalnej DN 80 (instalowanie hydrantów podziemnych jest wskazane w razie przeciwwskazań do instalowania hydrantów nadziemnych),

●       hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 100,

●       hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 150.

 

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego musi wynosić minimum

 

●       10 dm³/s dla hydrantu nadziemnego lub podziemnego DN 80,

●       15 dm³/s dla hydrantu nadziemnego DN 100,

●       20 dm³/s dla hydrantu nadziemnego DN 150.

Tego typu hydranty stosuje się m.in. na sieciach wodociągowych przeciwpożarowych oraz obiektach budowlanych produkcyjnych lub magazynowych.

 

Czytaj również: Woda pitna w dużych ośrodkach wczasowych wymaga większej kontroli higienicznej

 

W razie pożaru hydranty pełnią niezwykle ważną funkcję. Sprawdź, czym różnią się od siebie poszczególne typy hydrantów oraz gdzie mają zastosowanie.

 

Hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne instalowane są wewnątrz obiektów, niekoniecznie budowlanych czy produkcyjnych. Z tego typu hydrantem możemy zetknąć się m.in. w szkole czy szpitalu, a znajduje się on w czerwonej lub białej szafce oznaczonej czerwono-białym piktogramem z rysunkiem węża gaśniczego.

 

Lokalizacja hydrantów wewnętrznych

Hydranty wewnętrzne muszą być instalowane na każdej kondygnacji budynku w wyznaczonych strefach pożarowych i sytuuje się je w miejscach takich jak:

●       wejścia do budynku i klatki schodowe,

●       przejścia, korytarze i hole,

●       wejścia na poddasze,

●       wyjścia na przestrzeń otwartą,

●       wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych.

 

Rodzaje i zastosowanie hydrantów wewnętrznych

Ze względu na średnicę węża, w jaki wyposażony został hydrant, hydranty wewnętrzne dzielimy na trzy rodzaje:

 

●       o średnicy nominalnej DN 25,

●       o średnicy nominalnej DN 52,

●       o średnicy nominalnej DN 33.

 

Wydajność nominalna dla hydrantu wewnętrznego musi wynosić minimum:

 

●       1,0 dm³/s dla hydrantu DN 25,

●       2,5 dm³/s dla hydrantu DN 52,

●       1,5 dm³/s dla hydrantu DN 33.

 

Każdy z wyżej wymienionych hydrantów przeznaczony jest do zabezpieczenia innego rodzaju budynków. Hydrant wewnętrzny DN 25 sprawdza się w niskich, średniowysokich i wysokich budynkach użyteczności publicznej takich jak: banki, hotele, szkoły, sklepy, bloki mieszkalne. Hydranty wewnętrzne DN 52 stosuje się w strefach pożarowych budynków produkcyjnych i magazynowych, hydranty DN 33 zaś w garażach jedno lub wielokondygnacyjnych.

 

 W razie pożaru hydranty pełnią niezwykle ważną funkcję. Sprawdź, czym różnią się od siebie poszczególne typy hydrantów oraz gdzie mają zastosowanie.

 

Hydranty a regulacje prawne

Jeśli chodzi o polskie prawo, istnieje kilka dokumentów regulujących kwestie dotyczące instalacji hydrantów, ale za najważniejsze z nich możemy uznać:

 

●       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - dotyczące hydrantów zewnętrznych,


●       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - dotyczące hydrantów wewnętrznych.


Podsumowanie

Podstawowym podziałem hydrantów jest podział na hydranty zewnętrzne (nadziemne lub podziemne) i hydranty wewnętrzne.

Hydranty zewnętrzne umieszcza się w pobliżu dróg, skrzyżowań oraz obiektów budowlanych produkcyjnych bądź magazynowych.

Hydranty wewnętrzne zaś instaluje się wewnątrz budynków użyteczności publicznej, wewnątrz budynków produkcyjnych lub magazynowych oraz wewnątrz garaży.

Szczegóły dotyczące wymogów związanych z umiejscowieniem hydrantów znaleźć można w dwóch rozporządzeniach dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Czytaj również: Zbiorniki retencyjne, czyli inwestycja w bezpieczną przyszłość

 

Źródło: Artykuł zewnętrzny / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Izolacja termiczna w nowej jakości Liczba postów: 4 Grupa: Budowa i re... Jeżeli chodzi o wybór przede wszystkim najwyższej jakości w zakresie termomodernizacji obiektów wybierając systemy izolacyjne, porządną stolarkę oraz system grz...
  • Materiały uszczelniające i narzędzia budowlane Liczba postów: 6 Grupa: Budowa i re... Wykonywanie nawet prostych prac remontowych w domu wymaga odpowiedniego doboru sprzętu. Listę najpotrzebniejszych narzędzi pomocnych przy remoncie domu i ogrodu...
  • Czujnik wypełnienia szamba Liczba postów: 7 Grupa: Moja budowa Ja ostatnio miałem problem z kanalizacją a mianowicie w bloku jak sąsiedzi spuszczali wodę w kuchni , myli naczynia to wszystko lądowało u mnie - wybijało ze zl...
  • Przytulny, nowoczesny dom Liczba postów: 44 Grupa: Budowa i re... Szanowny Panie, Rekomenduję wybór Śnieżki Eko Plus. Farba jest wydajna (do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu), lateksowa, przeznaczona do malowania ścian i su...
  • Farba fasadowa Liczba postów: 11 Grupa: Budowa i re... Szanowni Państwo, Do malowania elewacji rekomenduję wybór fasadowej farby silikonowej Foveo-Tech FN30. Farba jest dostępna w 318 kolorach. Jest wydajna, łatwa w...

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 18525 użytkowników

Użytkownicy online (4)

gości: 54

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >