Viessmann na targach ISH Energy 2011

Viessmann na targach ISH Energy 2011

Motto firmy Viessmann na światowych targach branży grzewczo-klimatyzacyjnej „ISH 2011” jest krótkie i zwięzłe: „Kompletny. Efektywny. Trwały.”. Czytaj dalej

 

Zawiera ono w sobie istotę oferty firmy Viessmann. Jest ona kompleksowa, gdyż oferuje indywidualne rozwiązania systemowe jednego producenta dla wszystkich nośników energii i obszarów zastosowań. Jest efektywna, gdyż produkty Viessmann wykazują nie tylko wysoką efektywność energetyczną, lecz maksimum wydajności, komfortu i jakości. Jest ona również przyszłościowa i trwała, gdyż chroni zasoby naturalne i środowisko oraz przyczynia się do ochrony klimatu.

 

Kompleksowa oferta dla różnorodnych rozwiązań efektywnej techniki grzewczej

Kompleksowa oferta Viessmann obejmuje indywidualne rozwiązania o mocy od 1,5 kilowata do 20 megawatów – dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i handlowych oraz lokalnych sieci ciepłowniczych. Należą do niej:

 

- Kotły kondensacyjne o mocy od 1,9 do 1400 kilowatów wraz z dołączanymi wymiennikami ciepła spaliny/woda o mocy kondensacyjnej do 6,6 megawatów,

 

- Wysokoparametrowe kotły wodne o mocy od 0,46 do 20 megawatów oraz kotły parowe o wydajności od 0,3 do 26 ton pary na godzinę,

 

- Pompy ciepła o mocy od 1,5 kilowata do 2 megawatów,

 

- Instalacje do opalania drewnem i biomasą o mocy od 1 do 401 kilowatów,

 

- Instalacje do produkcji  biogazu począwszy od 18 kilowatów mocy elektrycznej,

 

- Instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i  wspomagania ogrzewania, chłodzenia pomieszczeń oraz wytwarzania ciepła procesowego.

 

Dzięki swojej kompleksowej ofercie, główną zaletą firmy Viessmann, w porównaniu do producentów  o węższej specjalizacji, jest: pojmowanie techniki grzewczej jako systemowej całości oraz gwarancja fachowego doradztwa dla klienta, które jest otwarte na różnorodne technologie i neutralne w stosunku do wszystkich nośników energii. Równocześnie poziom wiedzy i kompetencji w każdej z grup firm należącej do grupy Viessmann jest na najwyższym poziomie.

 

 

Innowacyjne rozwiązania efektywnej i przyszłościowej techniki grzewczej

Na targach ISH Energy 2011 firma Viessmann zaprezentowała kompleksową ofertę z całą gamą nowości dla wszystkich obszarów zastosowań. Znalazły się wśród nich nie tylko innowacyjne produkty umożliwiające efektywne wykorzystanie wszystkich nośników energii, lecz również całkiem nowe koncepcje i usługi. Na specjalnie w tym celu zorganizowanym forum marek branży ciepłowniczej Viessmann w sposób namacalny zaprezentował uczestnikom targów najważniejsze wyróżniki marki Viessmann jakimi są innowacyjność, ukierunkowanie na przyszłość oraz najwyższa jakość.

 

Zautomatyzowane dopasowanie hydrauliczne

Kompensacja hydrauliczna instalacji grzewczej jest kompleksowa, czasochłonna i wymaga specjalistycznej wiedzy – dlatego też, według naszej wiedzy, w wielu przypadkach nie jest realizowana. Viessmann oferuje innowacyjne rozwiązanie tego problemu w postaci zautomatyzowanego dopasowania hydraulicznego, które zostaje wprowadzone na rynek wraz z gazowym, wiszącym kotłem kondensacyjnym Vitodens 300-W (1,9 do 11 kw).

 

Wymagane są  jedynie laptop oraz oferowany jako wyposażenie Service-Set (zestaw do obsługi urządzenia). Składa się on z modułu oprogramowania do obsługi Vitosoft 300 oraz dwunastu elektrycznych napędów zaworów grzejników. Napędy zaworów instalowane są tylko w celu przeprowadzenia kompensacji, a następnie demontowane. Podczas gdy Vitodens 300-W, moduł oprogramowania Vitosoft 300 oraz zawory grzejników są zaangażowane w proces kompensacji, trwający nie dłużej niż godzinę, nie są wymagane żadne dodatkowe działania.

 

Biwalentne urządzenia kompaktowe z solarnym wspomaganiem ogrzewania

W najnowszych kompaktowych kotłach kondensacyjnych z zintegrowanymi solarnymi systemami wspierającymi ogrzewanie, wszystkie elementy zostały wstępnie zamontowane, tak więc wystarczy do nich przyłączyć tylko kolektory słoneczne. Firma oferuje specjalistyczne urządzenia, dostosowane dokładnie do wymogów różnych stref klimatycznych, jak Europa Środkowa czy kraje śródziemnomorskie.

 

Nowy Vitosolar 300-F jest wysoce efektywnym rozwiązaniem „plug and play” dla rejonu Europy Środkowej. Wszystkie komponenty systemowe – do wyboru wiszące gazowe kotły kondensacyjne Vitodens 200-W lub Vitodens 300-W, 750-litrowy zasobnik wody grzewczej wraz z kompletną hydrauliką i regulacją – połączone są w tej samej jednostce.

 

Modułowe rozwiązanie kaskadowe do ośmiu gazowych wiszących kotłów kondensacyjnych

Wstępnie przygotowane moduły kaskadowe zawierające jeden lub dwa kotły wiszące umożliwiają łączenie w kombinacje o różnych mocach. Możliwe jest połączenie do ośmiu urządzeń w szeregu lub w pozwalającym oszczędzić miejsce ustawieniu blokowym, co pozwala na uzyskanie wydajności  od 17 do 840 kilowatów. Szczególną zaletą tego rozwiązania, w porównaniu do jednego z dużych kotłów o podobnej mocy,  jest łatwość umiejscowienia urządzeń wiszących, nawet w wąskich korytarzach i na klatkach schodowych. Lekkie i kompaktowe kotły wiszące można transportować nawet windą osobową.

 

 

Ekonomiczne moduły kogeneracyjne od 1 kWel

W postaci Vitowin 300-W Viessmann rozszerza ofertę o gazowy moduł kogeneracyjny w rozmiarze mikro, który pozwala na wykorzystanie tej nowoczesnej technologii również w domach jednorodzinnych czy szeregowych. Prąd wytwarzany podczas produkcji ciepła pokrywa podstawowe zapotrzebowanie gospodarstwa domowego. Odpowiednio zmniejsza się zatem pobór energii elektrycznej od dostawcy energii. Na tej samodzielnie wytwarzanej energii można ponadto zarabiać. Jeżeli Vitowin 300-W wytwarza więcej energii, niż może zostać wykorzystane, zostaje ona sprzedana do zakładu energetycznego. Moduł wprowadzony jest w roku 2011 na rynku niemieckim.

 

Minimoduł kogeneracyjny o mocy 5,5 oraz standardowy agregat kogeneracyjny o mocy 20 kilowatów mocy elektrycznej zostały zaprojektowane stosownie do większego zapotrzebowania na  ciepło w domach wielorodzinnych oraz w przemyśle. Wyjątkowo długie interwały czasowe konserwacji do 6 000 godzin gwarantują bardzo dużą ekonomiczność. Nowe wymienniki ciepła spaliny/woda Vitotrans 200 AC umożliwiają wykorzystanie ciepła kondensacji we wszystkich agregatach kogeneracyjnych Vitobloc 200. Dzięki Vitotrans 200 AC moc termiczna agregatów kogeneracyjnych zostaje zwiększona o prawie dziesięć procent

 

Kocioł na biomasę z płaskim rusztem skokowym i rotacyjną komorą spalania

Nowy Vitoligno 300-H firmy Viessmann charakteryzuje się dużą elastycznością, jeżeli chodzi o dobór materiału opałowego, ponieważ spala trociny oraz pellet o różnym stopniu jakości, wielkości, a także wilgotności. Ponadto kocioł charakteryzuje się jedynym w swoim rodzaju systemem spalania, składającym się z ruchomego, płaskiego rusztu skokowego oraz dołączanej rotacyjnej komory spalania. Taki podział na dwa etapy spalania gwarantuje stale wysoką wydajność i niską emisję.

 

Modułowa mała instalacja biogazowa pod klucz

Instalacje biogazowe z agregatami kogeneracyjnymi w układzie modułowym umożliwiają nawet mniejszym przedsiębiorcom rolniczym dostosowanie rozwiązań wytwarzania i zasilania biogazem zgodne do ich zapotrzebowania. Najnowszą instalację biogazową w systemie modułowym EUCOlino można w dowolny sposób dostosowywać do indywidualnych potrzeb jej użytkownika. EUCOlino już w zakładzie produkcyjnym poddawana jest testom bezpieczeństwa, a do użytkownika dostarczana jest w stanie gotowym do pracy. Dzięki temu można ją natychmiast zainstalować i uruchomić.

 

Niezwykle ciche i wydajne pompy ciepła

Dzięki akustycznie zoptymalizowanej konstrukcji poniżej 42 dB(A), pompy ciepła Viessmann są tak ciche, jak lodówka. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wysoko skutecznej koncepcji zarządzania dźwiękiem, obejmującej całkowicie szczelną obudowę oraz trójwymiarowe tłumienie drgań sprężarki typu Scroll. Dzięki temu możliwa jest bezproblemowa instalacja pomp ciepła nawet w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń mieszkalnych. Ponadto uzyskują one współczynnik efektywności COP do 4,9 oraz temperaturę zasilania do 72° C.

 

 

Kompaktowa pompa ciepła z funkcją solarną

Kompaktowe pompy ciepła typu Split dostępne są teraz również ze zintegrowanym systemem solarnego podgrzewania wody użytkowej. Urządzenia te szczególnie nadają się do instalacji na budynkach mieszkalnych.

 

Standardowe rozwiązania techniczne dla pomp ciepła do 304 kilowatów.

W nowej serii pomp ciepła Vitocal 300-G Pro Viessmann oferuje serie urządzeń do wykorzystywania naturalnego ciepła o mocy do 304 kilowatów. W celu uzyskania wyższych mocy do 1,2 megawatów możliwa jest kaskadowa instalacja do czterech pomp. Dzięki standardowym rozwiązaniom technicznym nakład pracy związanej z planowaniem instalacji został zminimalizowany, a wstępny montaż na produkcji zapewnia szybką instalację urządzeń.

 

Jeden spójny system regulacji dla wszystkich urządzeń

Regulatory Vitotronic firmy Viessmann to jednolity interfejs do obsługi wszystkich kotłów olejowych i gazowych o mocach od 1,9 do 2 000 kilowatów oraz do pomp ciepła o mocy do 304 kilowatów. Rozwiązanie to znacznie ułatwia pracę całej branży, ponieważ obsługa różnorodnych generatorów ciepła w zasadzie niczym się nie różni. Wszystkie kluczowe funkcje obsługi są identyczne – zarówno w przypadku urządzeń wiszących, jak nowy Vitodens 300-W o mocy od 1,9 kilowata, jak również kotłów grzewczych Vitoplex o mocy do 2 000 kilowatów.

 

 

Zdalny panel obsługi z kolorowym ekranem dotykowym

Zasilany akumulatorem zdalny panel obsługi Vitotrol 300 RF z kolorowym ekranem dotykowym umożliwia obsługę systemu ogrzewania bez potrzeby wstawania z fotela. Panel umożliwia sterowanie maksymalnie trzema obiegami grzewczymi, ustawienie trybu pracy, żądanej temperatury pomieszczenia, trybu wakacyjnego, party i oszczędnego oraz czasów pracy. W przypadku instalacji solarnej uzyski ciepła z energii solarnej są przedstawione graficznie, tak więc użytkownik w każdej chwili ma możliwość kontroli zarówno systemu ogrzewania, jak też instalacji solarnej.

 

Obsługa instalacji grzewczej smartfonem

Pobranie odpowiedniej aplikacji wystarczy, aby mieć możliwość obsługi instalacji grzewczej z dowolnego miejsca na świecie poprzez smartfon, iPhone lub iPad. Bogata kolorystyka i przejrzysty układ interfejsu aplikacji Vitotrol zapewniają wyjątkowo łatwą obsługę oprogramowania. W każdej chwili istnieje możliwość kontroli i ustawienia żądanej temperatury pomieszczeń czy dowolnego trybu pracy, trybu oszczędnego lub trybu party.

 

Aplikacja Energie-Spar-Check (Kontrola oszczędności energii)

Najnowsza aplikacja kontroli oszczędności energii firmy Viessmann umożliwia użytkownikom i przedstawicielom handlowym firmy szybkie i bezproblemowe sprawdzenie stopnia efektywności pracy danej instalacji grzewczej. Równocześnie aplikacja przedstawia propozycję modernizacji danej instalacji grzewczej do mocy 60 kilowatów i informuje, ile w ten sposób można zaoszczędzić.

 

 

 

 

2011-03-23
Źródło: Testa Communications / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19245 użytkowników

Użytkownicy online (4)

gości: 311

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >