Wzrasta zainteresowanie targami BAU 2011. Wystąpienie z okazji targów BAU 2011.

Wzrasta zainteresowanie targami BAU 2011. Wystąpienie z okazji targów BAU 2011.

Mimo, iż organizator targów BAU 2011 do dyspozycji wystawców oddał 180.000 m² powierzchni wystawienniczej, już rok przed targami o wolne stoisko będzie trudno! Czytaj dalej

Pełne hale – targi BAU biją wszelkie rekordy

Popyt niemieckich i zagranicznych przedsiębiorstw na powierzchnię wystawienniczą na targach BAU 2011 jest ogromny jak nigdy dotąd. Już rok przed targami 180.000 m² powierzchni wystawienniczej, przewidzianej na to wydarzenie, zarezerwowanych jest prawie do ostatniego metra kwadratowego. Na Światowych Targach Branżowych Architektury, Materiałów i Systemów Budowlanych – BAU 2011 po raz kolejny zaprezentuje się ponad 1.900 wystawców z przeszło 40 państw świata. Organizatorzy targów spodziewają się natomiast 210.000 odwiedzających z blisko 150 krajów.

Fakt, że 17 hal targowych zostało tak szybko niemalże całkowicie zapełnionych, zaskoczyło nawet samego organizatora targów BAU 2011. „Pod względem liczby napływających zgłoszeń na targi, jesteśmy w porównaniu do poprzedniej ich edycji, o jakieś 3 miesiące do przodu”, stwierdza komisarz targów pan Markus Geisenberger. „Liczne przedsiębiorstwa, przede wszystkim spoza Niemiec, chcąc zapewnić sobie pewną lokalizację, tym razem zgłosiły się na targi dość wcześnie.” Jednak pan Geisenberger radzi zainteresowanym udziałem w targach BAU 2011 firmom, mimo wszystko przesłać do Monachium wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.bau-muenchen.de), gdyż z doświadczenia wie, że „na kilka miesięcy przed targami często okazuje się, iż w wyniku anulacji wcześniejszych zgłoszeń i zmiany lokalizacji, są jeszcze wolne powierzchnie.”

Liderzy rynku we wszystkich sektorach wystawienniczych

Ambitnym zamiarem organizatora targów jest pozyskanie światowych liderów rynku we wszystkich sektorach wystawienniczych. Cel ten „w zasadzie został już osiągnięty”, dumnie stwierdza komisarz targów. Tym samym targi BAU są po prostu bezkonkurencyjne. Ubiegła edycja tego wydarzenia (2009) ustanowiła nowe rekordy również pod względem liczby odwiedzających – na targach gościło wówczas ponad 212.000 osób z przeszło 151 państw. Od planistów przez przedsiębiorców budowlanych i rzemieślników aż po facility managerów – wszyscy, którzy zawodowo związani są z planowaniem przestrzennym, budowaniem i zarządzaniem budynkami oraz nieruchomościami tłumnie gromadzą się na targach BAU. Jako pokaz światowego profesjonalizmu na najwyższym poziomie, targi BAU są elementem wiążącym inwestorów, planistów, deweloperów i rzemieślników. Innymi słowy: targi BAU skupiają w jednym miejscu i czasie wszystkich uczestników branży budowlanej. Szczególnie dla planistów, architektów i inżynierów budowlanych wydarzenie to stało się nieocenionym źródłem informacji i kontaktów biznesowych. Decyzje o tym, gdzie i jakie materiały budowlane zostaną wykorzystane, często zapadają właśnie na targach BAU.

Określenie „światowe” w pełnej nazwie targów BAU stanowi dla organizatora wydarzenia pewnego rodzaju zobowiązanie do ciągłego zwiększania międzynarodowego charakteru tej imprezy targowej. Wytyczone cele są bardzo ambitne. Zgodnie z nimi co czwarty wystawca pochodził będzie spoza Niemiec a liczba zagranicznych odwiedzających wzrośnie do ponad 40.000. W związku z tym planem, organizator targów BAU znacznie zwiększył środki na zagraniczne kampanie marketingowe.  

 

 

Sektory wystawiennicze

Targi BAU 2011 zajmowały będą całą powierzchnię wystawienniczą Nowych Terenów Targowych w Monachium, czyli 17 ogromnych hal o łącznej powierzchni 180.000 m². Oferta nadchodzącej edycji targów obejmowała będzie tradycyjnie już wszelkie zagadnienia z obszaru architektury, budowania i wykończania wnętrz. Natomiast poszczególne sektory wystawiennicze podzielone są według następujących kryteriów: materiałów budowlanych, produktów i zakresu tematycznego. Plan hal targowych dostępny jest na stronie: www.bau-muenchen.com.

Tematy przewodnie

Jakie tematy przeważają obecnie w dyskusjach na temat architektury, budowania i wykończania wnętrz? Które z nich wyznaczą kierunek rozwoju branży w przyszłości? Na targach BAU 2011 niektóre z tych tematów wyraźnie wysuną się na pierwszy plan i omawiane będą na forach targowych oraz pokazach na żywo. Konkretne rozwiązania zaproponują jednak sami wystawcy na swoich firmowych stoiskach.
- Budowanie trwałe: jego fundamentem jest koncepcja metody całościowej, zgodnie z którą budynki powinny być ekonomicznie opłacalne, przyjazne dla środowiska i surowcooszczędne, użytkownikom powinny natomiast zapewniać komfort życia i pracy oraz szeroko rozumiane poczucie bezpieczeństwa.
- Budowanie bez barier: zakłada taką architekturę przestrzeni, budynków i mieszkań oraz ich wykończenie, dzięki któremu osoby z trudnościami w poruszaniu się jak i te bez ograniczeń ruchowych, osoby młode i starsze będą mogły możliwie samodzielnie, bezpiecznie i komfortowo żyć.
- W obecnych czasach konserwacja, renowacja i modernizacja budynków stanowi dla dużej grupy przedsiębiorców budowlanych największe źródło dochodów. W samych Niemczech blisko 60% wszystkich inwestycji budowlanych dokonywanych jest w już istniejących budynkach.

Fora targowe – BAU plus!

Również nadchodzącej edycji targów BAU towarzyszył będzie niezwykle atrakcyjny program ramowy. W 2011 r. pod mottem BAU plus! kryć się będzie sprawdzona już podczas targów BAU 2009 koncepcja ciekawych wydarzeń programowych, będących znakomitym dopełnieniem oferty targowej. Zaplanowane trzy, łatwo dostępne fora dyskusyjne stanowić będą dla odwiedzających bezpłatne źródło fachowej wiedzy.

- Podczas forum Przyszłość budowania (niem. Zukunft des Bauens) znani na całym świecie planiści, architekci i inżynierowie budownictwa na podstawie realnych przykładów zdradzą jak wygląda nowoczesne budowanie i wykończanie wnętrz.
- Forum Makroarchitektura (niem. MakroArckitektur) na nowo zdefiniuje rolę architektów w teraźniejszości i przyszłości. Architekci i przedsiębiorcy budowlani przedstawią możliwość realizacji wspólnych projektów. Następnie, podczas specjalnego panelu, przedstawione zostaną wyniki interdyscyplinarnych spostrzeżeń na ten temat.
- Modernizacja i konserwacja budynków, generująca w obecnych czasach duże zyski dla przedsiębiorców budowlanych, również będzie tematem osobnego forum podczas targów BAU 2011

Pokazy specjalne

Tematy przewodnie targów BAU zaprezentowane zostaną na pokazach specjalnych. Dla odwiedzających będzie to świetna sposobność do zapoznania się z szerokim spektrum nowoczesnych osiągnięć naukowych i technicznych. Pokazy specjalne uwypuklą ponadto stojące przed branżą wyzwania i cele będące jeszcze do osiągnięcia.
- W pokazie Inteligentne budowanie (niem. Intelligentes Bauen) organizacja Frauenhofer-Allianz Bau zaprezentuje innowacyjne technologie w budownictwie. To złożone z 16 instytutów zrzeszenie na przykładach zademonstruje najnowsze rozwiązania technologiczne, produkcyjne oraz systemowe dla mieszkań i budynków użytku publicznego.
- Jak możne wyglądać architektura i realizacja budowy obiektu, spełniającego założenia koncepcji trwałości, zaprezentowane zostanie na przykładzie czterech projektów, biorących udział w konkursie „Solar Decathlon Europe 2010”. Budynki te, zaprojektowane przez niemieckie uniwersytety, po raz pierwszy zaprezentowane zostaną szerokiej publiczności właśnie na targach BAU 2011.
- Budowanie bez barier: Jak budować w myśl tej zasady i jakie odpowiednie produkty dostępne są na rynku podpowiedzą targi BAU wraz z Niemieckim Związkiem Gerontotechniki (niem. Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik ® (GGT).
- Na pokazie specjalnym „Trwałe budowanie dla przyszłości” instytut ift Rosenheim wyjawi wraz z wiodącymi producentami branży budowlanej jak za pomocą innowacyjnych i wysokojakościowych okien i fasad realizować koncepcję trwałego i energooszczędnego budowania oraz uwrażliwi słuchaczom na co należy zwracać szczególną uwagę przy tego typu projektach.

Grupy docelowe odwiedzających
Różnorodna oferta nadchodzącej edycji targów BAU 2011 skierowana jest do różnych grup docelowych:
- planistów: architektów, architektów wnętrz, architektów krajobrazu, inżynierów, planistów konstrukcji nośnych, urzędów zezwalających na budowę obiektów, specjalistów ds. energooszczędności
- inwestorów: zakładów gospodarki mieszkaniowej, inwestorów, administratorów obiektów mieszkalnych i biurowych, managerów funduszy inwestycyjnych, maklerów, facility managerów
-  firm budowlanych i wykończeniowych: osób wykonujących posadzki i układających parkiet, kafelki oraz jastrych, dekarzy, monterów fasad oraz okien, szklarzy, monterów instalacji cieplnych, administratorów zieleni publicznej, malarzy, lakierników, murarzy, ślusarzy, sztukatorów, tynkarzy, monterów żaluzji i rolad, stolarzy, techników solaryjnych, monterów budynków montowanych na sucho, ekip ocieplających budynki, blacharzy
- handlarzy materiałami budowlanymi
- szkół oraz instytucji badawczych: szkół wyższych, liceów profilowanych i szkół zawodowych oraz instytucji badawczych


Wystąpienie Pani Mareile Kästner z okazji targów BAU 2011

Szanowni Państwo,

W imieniu przedstawicieli Targów Monachijskich i całego zespołu targów BAU serdecznie witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej.

Cieszę się, że mogę Państwu zaprezentować targi BAU, Światowe Targi Specjalistyczne Architektury, Materiałów i Systemów Budowlanych.

Rośnie liczba odwiedzających targi

Targi BAU mają długą tradycję, sięgającą lat 60-tych. Od pierwszej edycji w roku 1964 liczby odwiedzających nieustannie rosły. Świadczy to wyraźnie o dużym zaufaniu, jakie branża budownictwa pokłada w targach BAU. W całej Europie, a także w wielu krajach, szczególnie azjatyckich obecność na targach jest obowiązkowa.
Podczas ostatniej edycji targów BAU w styczniu 2009 r. odnotowaliśmy po raz drugi z kolei rekordową liczbę odwiedzających - mimo rozpoczynającego się wówczas kryzysu gospodarczego i finansowego.
W 2009 r. zarejestrowaliśmy ok. 212 tys. odwiedzających ze 151 państw, czyli ponownie o ponad 3 tys. odwiedzających więcej niż w rekordowym roku 2007.

Wzrasta międzynarodowy charakter targów BAU

Targi BAU nabierają również coraz bardziej międzynarodowego charakteru. Największy skok udało nam się osiągnąć w roku 2007 w porównaniu z rokiem 2005, kiedy to udział odwiedzających z zagranicy wzrósł o 21%. Wówczas sprzyjało nam ożywienie koniunktury.

W roku 2009 osiągnęliśmy w porównaniu z rokiem 2007, startując z i tak już bardzo wysokiego poziomu, lekki wzrost o 1 procent liczby odwiedzających zarówno z kraju jak i z zagranicy. Ze względu na kryzys finansowy, którego skutki odczuwalne były już przed targami BAU 2009, można to uznać za duży sukces.
Nasz cel na rok 2011 jest bardo ambitny. W przypadku odwiedzających targi z zagranicy zaplanowaliśmy osiągnięcie liczby 40 tys., może nawet jej przekroczenie.

Kraje, z których przyjeżdża najwięcej odwiedzających

W rankingu odwiedzających targi w czołówce plasują się tradycyjnie Austria (2009: 8.146 odwiedzających), Szwajcaria (2.958) i Włochy (2.612).
Lekki spadek liczb odwiedzających targi z kilku krajów zrównoważył w 2009 r. przyrost liczb odwiedzających z innych krajów.
Od lat zadowalające są liczby gości na targach z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Kraje takie jak Słowenia (2009: 1.723 odwiedzających), Republika Czeska (1.396), Polska (1.081) czy też Turcja (939) regularnie zajmują czołowe miejsca, nawet przed takimi krajami wagi ciężkiej jak Francja (897) czy Hiszpania (839).
O globalizacji budownictwa i tym samym targów BAU świadczą także rosnące liczby odwiedzających z krajów pozaeuropejskich. Prawie 5.000 odwiedzających targi BAU 2009 przyjechało spoza Europy. Tylko z Azji przyjechało 3.300 odwiedzających z branży.
Do czołówki krajów należą Iran (909 odwiedzających) i Chiny (456).
Również USA, będące dla Europy tradycyjnie trudnym rynkiem, miały na targach BAU dość liczną reprezentację, bowiem odwiedziło je ponad 400 osób.

Udział projektantów w liczbie odwiedzających targi

Dla projektantów, architektów i inżynierów budowlanych targi BAU stały się w poprzednich latach platformą informacji i komunikacji nr 1. Nie ma na świecie innych takich targów, na których ta grupa odwiedzających byłaby reprezentowana tak licznie i przez tak wybitnych fachowców. 38.166 odwiedzających targi BAU 2009 reprezentowało biura architektoniczne i projektowe. Od 2005 r. udział projektantów w liczbie odwiedzających targi BAU wzrósł o prawie 50%.

Wystawcy na targach BAU

Również liczba wystawców świadczy o niezwykle pozytywnym rozwoju. W minionych dziesięcioleciach, nawet w czasach trudności gospodarczych, podobnie jak liczba odwiedzających targi wyraźnie wzrosła liczba wystawców. W roku 2007 targi BAU, w których uczestniczyło 2.043 wystawców z 40 państw, odnotowały rekordową liczbę wystawców.
W 2009 r. odnotowaliśmy mniej wystawców po prostu z tej przyczyny, że wielu wystawców wynajęło większe powierzchnie pod stoiska. Udział wystawców zagranicznych wyniósł ok. 25%.

Profil targów BAU 2011

Targi BAU zaprezentują na powierzchni 180.000 m² architekturę, materiały i systemy budowlane dla budownictwa gospodarczego, mieszkaniowego i wykończenia wnętrz w nowym budownictwie i w istniejących budynkach.
Również najbliższe targi BAU w styczniu 2011 r. ponownie wypełnią cały teren Targów Monachijskich, łącznie 180.000 m² powierzchni w halach. Spodziewamy się około 1.900 wystawców z 40 państw. Udział wystawców zagranicznych wyniesie ponownie ok. 25%.
Popyt na powierzchnię pod stoiska na targach BAU jest od wielu lat tak duży, że dłuższa jest lista oczekujących. Mimo to staramy się w miarę możliwości spełniać wszystkie życzenia odnośnie dodatkowej powierzchni. Jednocześnie zawsze obowiązuje zasada: liczy się jakość, a nie ilość.
Jeżeli chodzi o odwiedzających targi, naszym celem jest przekroczenie liczby 210.000 i, jeżeli to możliwe, dalsze zwiększenie udziału gości z zagranicy.
Targi BAU odbędą się od 17. do 22. stycznia 2011 r. na Nowych Terenach Targowych w Monachium. Organizatorem targów jest Messe München GmbH.

Kraje, z których przyjeżdża najwięcej wystawców

Jeżeli chodzi o wystawców, tradycyjnie najliczniej reprezentowane na targach BAU są Austria, Włochy i Szwajcaria. Tak będzie również w 2011 r.
Obecnie możemy podać konkretne liczby dotyczące udziału wystawców z poszczególnych państw tylko z zastrzeżeniem, ponieważ jeszcze nie zostali zarejestrowani wszyscy podwystawcy i do rozpoczęcia targów liczby te mogą jeszcze ulec nieznacznym zmianom. Katalog online na stronie internetowej targów BAU (www.bau-muenchen.com) przedstawia aktualny stan. Jest on na bieżąco aktualizowany.

Pozycjonowanie targów

Co gwarantuje marka BAU? Istotne cechy targów to jakość, międzynarodowy charakter, innowacyjność i ukierunkowanie na rozwiązania.
Jakość odnosi się do wystawców i odwiedzających. Na targach BAU spotykają się wszyscy ci, którzy będąc decydentami i zajmując odpowiedzialne stanowiska uczestniczą w procesie planowania, budowania i projektowania na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.
Cechą targów BAU jest ich znaczny międzynarodowy charakter. Docierają one do fachowców w ok. 150 państwach świata. Targi BAU jako międzynarodowe targi specjalistyczne wykraczają swoim zasięgiem poza Europę.
Przemysł uznaje rolę targów BAU jako motoru innowacyjności. Dostosowują one swoje innowacje oraz prace badawczo-rozwojowe do cyklu targów BAU. Natomiast targi BAU ciągle podejmują nowe tematy, których domaga się rynek.
Jednocześnie targi BAU są zawsze ukierunkowane na rozwiązania. Ukierunkowanie targów na wszystkie materiały i branże budowlane służy współdziałaniu pomiędzy poszczególnymi branżami, jak również pomiędzy przemysłem i rzemiosłem.

Tematy wiodące targów

Nasze tematy wiodące, które określamy dla każdych targów BAU, wyznaczają kierunek budownictwa przyszłości. Jeżeli chodzi o strukturę targów i jej programu ramowego, służą nam one także jako dodatkowy element porządkujący. To, co się dzieje na pokazach specjalnych i forach, co prezentują wystawcy na swoich stoiskach, zawsze odnosi się do tematów wiodących. To ułatwia odwiedzającym z branży orientację na targach.
Budownictwo zrównoważone: pojęcie zrównoważonego rozwoju pochodzące właściwie z leśnictwa zrobiło karierę w związku ze zmianą klimatu i dyskusją na temat energii. Również w budownictwie wszystko się kręci wokół tematu zrównoważonego rozwoju. Produkty i materiały odpowiadające kryteriom zrównoważonego rozwoju znajdą się u wszystkich wystawców, poza tym zrównoważone budownictwo i projektowanie to główny temat imprez programu ramowego.
Budownictwo uwzględniające potrzeby wszystkich pokoleń: projektowanie i wyposażenie przestrzeni do życia w taki sposób, aby była w nich przestrzeń i miejsce dla wszystkich, aby każdy współmieszkaniec czuł się w nich dobrze i bezpiecznie, zarówno osoby młode jak i starsze, duże i małe, niepełnosprawne i pełnosprawne – jest to idea budownictwa uwzględniającego potrzeby wszystkich pokoleń. Targi BAU podejmują ten temat podczas kilku imprez.
Badania i innowacje: „Budownictwo przyszłości“ to motto targów BAU. Wystawcy zaprezentują na swoich stoiskach, jak ta przyszłość będzie wyglądać. Również na forach i pokazach specjalnych tematyka badań i innowacji będzie odgrywać główną rolę.
Kształcenie i dokształcanie: przedsiębiorstwom budowlanym nie jest wcale łatwo znaleźć wykwalifikowane, dobrze wykształcone i wysoko zmotywowane młode kadry. Zmiana tego stanu rzeczy, zainteresowanie młodych kadr targami BAU i pośredniczenie w znalezieniu konkretnej pracy to jeden z celów targów BAU. Również temu służy kilka inicjatyw i imprez.

 

Zakres tematyczny targów BAU

Targi BAU zostały podzielone na działy według materiałów, produktów i tematów.
Materiały budowlane: Dział ten zaprezentuje się na powierzchni 22.000 m² w halach A1 i A2. Obejmuje on kamionkę, cegły wapienno-piaskowe, beton, materiały pumeksowe i włókno-cement, tynki, jastrychy, materiały izolacyjne.
Materiały budowlane na dachy łącznie z oknami dachowymi zajmą całą halę A3, łącznie 11.000 m².
Dział kamienia naturalnego, kamienia sztucznego, projektowania ogrodów i krajobrazu w hali A4 powiększy swoją powierzchnię do 5.000 m² i tym samym będzie większy niż kiedykolwiek przedtem.
Chemia budowlana zostanie zgromadzona w hali A5 oraz w części hali A4 na powierzchni ok. 16.000 m².
Rozwijający się ponownie dział glazury i ceramiki tradycyjnie będzie mieścić się w hali A6. Wiodący producenci zaprezentują najnowsze rozwiązania w zakresie projektowania wnętrz oraz projektowania ogrodów i krajobrazu.
W halach B1, C1 i B2 pokazane zostaną systemy elewacji i ochrony przeciwsłonecznej oraz profile z aluminium i stali. Producenci stali i firmy zajmujące się obróbką przejdą więc z hali B3 do hali B2. Dział ten zajmujący łączną powierzchnię 30.000 m² obejmuje także maszyny i narzędzia do obróbki aluminium i stali.
Również nowe działy w hali B2 to energetyka i instalacje w budynkach.
Cała gama automatyki bram i drzwi, dotychczas mieszcząca się w hali B2, w przyszłości będzie zajmować halę B3 oraz część hali C3.
W hali B5 prezentowana będzie szeroka oferta przemysłu drzewnego i tworzyw sztucznych.
Całe spektrum wykładzin podłogowych – począwszy od wykładzin elastycznych (linoleum, PCV, kauczuk, korek) i tekstylnych poprzez laminat po parkiet – zaprezentuje się na powierzchni 12.000 m² w hali B6 i częściach hali A6.
W hali C2 międzynarodowy przemysł szklarski przedstawi najnowsze rozwiązania i produkty w zakresie szkła i architektury ze szkła.
Drzwi i okna z drewna, tworzyw sztucznych, szkła i aluminium oraz zamki i okucia zajmować będą łączną powierzchnię 21.000 m² w halach C4 i B4.
Osobny dział w hali C3 to BAU IT na powierzchni ok. 6.000 m², będzie to największa wystawa tego rodzaju w Europie.
Targi BAU będą obejmować po raz pierwszy teren otwarty – na północ od hali B5. Oprócz wystawy specjalnej „Architektura tekstylna “ zaprezentuje się tam projekt „Solar Decathlon“ z wyróżnionym międzynarodową nagrodą domem zaprojektowanym przez Wyższą Szkołę Zawodową w Rosenheim. Ponadto przedstawione zostaną produkty i rozwiązania z zakresu budownictwa tymczasowego, budowy infrastruktury i geotermii. Będą to przykładowo budynki, barakowozy i kontenery oraz hale, namioty i systemy z tym związane, elementy budowlane i komponenty.
(Plan terenu targów BAU został dokładnie wyjaśniony w informacji prasowej nr 5)

„Nowa“ hala B0

Nasza hala B0 została zaprojektowana na nowo, specjalnie na potrzeby targów BAU 2011. Hala o powierzchni 3.600 m² z bezpośrednim połączeniem z wejściem zachodnim została podzielona na następujące działy tematyczne:
Adaptacja istniejących budynków; kształcenie i dokształcenie; inicjatywy badawcze dofinansowanie.
Tradycyjny dział tematyczny w hali B0 to dział „Adaptacja istniejących budynków”. Obejmuje on informacje dotyczące rewitalizacji, renowacji i modernizacji budynków. Na forum „Inteligentne budownictwo” całe bloki referatów będą poświęcone temu tematowi.
Jednym z tematów targów BAU jest ponadto kształcenie i dokształcanie. W hali B0 będzie można otrzymać informacje dotyczące możliwości kariery i kształcenia w branży budowlanej. Osoby szukające pracy na giełdzie pracy będą mogły uzyskać informacje o wolnych miejscach pracy.
Kolejne duże tematy w hali B0 to badania i dofinansowanie. W stoisku Federalnego Ministerstwa Budownictwa będzie można dowiedzieć się na przykład o jego inicjatywie badawczej „przyszłość budownictwa”. Na zorganizowanej przez ministerstwo wystawie o tej samej nazwie zostanie pokazane, jak w przyszłości będzie wyglądać budownictwo zrównoważone. Na wystawie specjalnej Federalnego Ministerstwa Gospodarki na temat bioniki i nanotechnologii zostanie pokazane, w jaki sposób technologie te mogłyby zrewolucjonizować budownictwo.

Wystawy specjalne

Tematy wiodące targów BAU będą demonstrowane na wystawach specjalnych. Będzie można tam obejrzeć materiały, techniki i systemy budowlane. Odwiedzający targi będą mogli dowiedzieć się o stanie prac badawczo-rozwojowych.
Green Envelope – budownictwo zrównoważone - okna, elewacje i drzwi – to tytuł wystawy specjalnej zorganizowanej przez Forschungs- und Prüfungsinstitut ift Rosenheim.
Na pokazie specjalnym w hali C4 zostanie pokazane, w jaki sposób można realizować innowacyjne domy energooszczędne i budownictwo zrównoważone z zastosowaniem okien, elewacji i drzwi.
Projektanci, deweloperzy i inwestorzy będą mogli otrzymać neutralne informacje dotyczące techniki, przyszłych wymagań i koniecznych potwierdzeń (np. w zakresie zrównoważonego rozwoju), które są ważne do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Eksponaty wiodących producentów zademonstrują, jak w przyszłości będzie wyglądała technika i jakie możliwości oferują komponenty mechatroniczne.
Na przykładzie wystawionych elementów budowlanych zostaną wyjaśnione kryteria zrównoważonego rozwoju. Chodzi o to, w jaki sposób należy ustalać wskaźniki techniczne stanowiące podstawę wymaganych certyfikatów (DGNB, LEED, BREEAM).

Budownictwo uwzględniające potrzeby wszystkich pokoleń – ekonomiczne, elastyczne, bez barier: Na pokazie specjalnym w hali A4 zostanie pokazane, jak w praktyce może wyglądać budownictwo uwzględniające potrzeby wszystkich pokoleń, jakie do tego celu potrzebne są projekty, produkty i materiały.
Targi BAU zaprezentują tę wystawę specjalną wspólnie z GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik ®.
Na przykładzie modelu domu zaprojektowanego specjalnie na targi BAU zostanie pokazane, w jaki sposób należy budować i projektować, aby domy i ich otoczenie były użyteczne dla kilku pokoleń – jest to temat, który coraz bardziej zyskuje na znaczeniu.

Solar Decathlon Europe: pokaz specjalny zaprezentuje dom solarny zaprojektowany przez Wyższą Szkołę Zawodową w Rosenheim, który w konkursie „Solar Decathlon Europe“ w lipcu w Madrycie zajął drugie miejsce na 17 uczestniczących zespołów szkół wyższych. Zostanie on zbudowany na terenie otwartym na północ od hali B5.
Uczestniczące zespoły, wśród nich cztery niemieckie szkoły wyższe, zaprojektowały energetycznie samowystarczalne innowacyjne domy solarne i przez 10 dni zaprezentowały je jury składającemu się z ekspertów.
Ponadto Federalne Ministerstwo Gospodarki, które dofinansowało niemieckich uczestników konkursu w wysokości 1,8 milionów euro, zorganizuje imprezę wieczorną pod tytułem „Spotkanie badań naukowych z budownictwem”. Uczestników tej imprezy oczekuje ekskluzywne zwiedzanie domu solarnego zaprojektowanego przez Wyższą Szkołę Zawodową w Rosenheim.
19 stycznia cztery niemieckie zespoły szkół wyższych zaprezentują się w ramach imprezy zorganizowanej przez Federalne Ministerstwo Gospodarki.
Inteligentne budownictwo: wystawa specjalna Fraunhofer-Allianz Bau zaprezentuje w „mieście wg projektu Fraunhofer“ 16 innowacji w zakresie badań budowlanych.
W ramach tematów wiodących „inteligentne projektowanie“, „inteligentne budownictwo“ oraz „inteligentne użytkowanie “ odwiedzający targi będą mieć możliwość uzyskania informacji o najnowszych produktach i rozwiązaniach systemowych Fraunhofer-Gesellschaft.
Tematy te to np.: projektowanie parametryczne, innowacyjne materiały, kondycjonowanie pomieszczeń.
W „mieście wg projektu Fraunhofer” odwiedzający targi będą mogli zapoznać się
z przyszłościowymi rozwiązaniami.

Architektura tekstylna: Zastosowanie folii lub membran w architekturze stało się znane dopiero dzięki spektakularnym budynkom. W latach 70-tych sensację wzbudził sławny dach namiotowy nad monachijskim stadionem olimpijskim.
Przykładem nowszej daty jest dach ukończonej w 2005 r. Allianz Arena w Monachium, na której rozgrywa mecze FC Bayern. Składa się on z 1.056 poduszek powietrznych wyprodukowanych z folii ETFE o grubości tylko 0,2 mm. W architekturze stosowanie produktów z tkanin i folii jest na codzień mało rozpowszechnione.
Dlatego też na specjalnej wystawie targi BAU zwrócą uwagę na tę innowacyjną technikę budowlaną. Na pokazie specjalnym „Architektura tekstylna” zostaną zaprezentowane wybory z tkanin i folii. Jako powierzchnia wystawiennicza służyć będzie torus składający się z 12 pojedynczych segmentów, w którym producenci, specjaliści od obróbki, inżynierowie i projektanci zaprezentują materiały wysokiej jakości.
Targi BAU zrealizują tę wystawę specjalną we współpracy z biurem architektonicznym „Leichtbaukunst“.

Fora – BAU plus!

Oprócz prezentacji wystawców, targi BAU oferują również w 2011 r. ponownie ekskluzywny fachowy program ramowy. BAU plus! – pod tym hasłem w 2011 r. będą kontynuowane te imprezy, które sprawdziły się w 2009 r. Trzy fora z udziałem wybitnych ekspertów będą służyć odwiedzającym targi jako – bezpłatne - źródła informacji. Udział w odbywających się w trakcie targów forach jest bezpłatny. Wszystkie referaty będą tłumaczone symultanicznie na język niemiecki/angielski.

Forum inteligentne budownictwo w hali B0 przedstawi zakres tematyczny od rewitalizacji, renowacji i modernizacji istniejących budynków po realizację budynków high-tech z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii.
W ponad 50 referatach głos zabiorą eksperci z dziedziny nauki, przemysłu i gospodarki mieszkaniowej. Forum skierowane jest praktycznie do całej „BAU community”, począwszy od inwestora względnie dewelopera, poprzez projektanta i architekta po rzemieślnika.
Głównym tematem tego forum będzie modernizacja i konserwacja budynków. Wiele przedsiębiorstw generuje w ten sposób większą część swoich obrotów. Około 50% robót budowlanych w Europie wykonuje się w istniejących budynkach – tendencja nadal rosnąca.
Druga część forum pod hasłem „Przyszłość budownictwa” będzie zajmować się inicjatywami badawczymi i dofinansowaniem. Niemieckie Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast przedstawi odpowiednie projekty;
Fraunhofer Allianz Bau składające się z 16 instytutów przedstawi również swoje prace badawcze na przykładzie konkretnych projektów. Główne tematy to efektywność energetyczna, zrównoważony rozwój i oszczędne korzystanie z zasobów.

Forum „MakroArchitektura“ w hali A6 przedstawi rolę architekta obecnie i w przyszłości.
Przed południem architekci i przedstawiciele firm przedstawią wspólne projekty. Motto: „Dialog architekta i przemysłu”. Codziennie będą prezentowane różne tematy: radość projektowania (w poniedziałek); witalne przestrzenie do życia (wtorek); synergie światła i przestrzeni (środa); partytury dla akustyki pomieszczeń (czwartek); wizja projektowania sklepów (piątek); architektura i odpowiedzialność (sobota).
W imprezie tej wezmą udział znane firmy i architekci. Na przykład firmy Sto, Zumtobel, Schott i Dorma lub architekci Zaha Hadid oraz biuro architektoniczne Gatermann + Schossig, by wymienić tylko kilka nazw.
Targi BAU zrealizują tę część forum wspólnie z czasopismem poświeconym architekturze AIT, Związkiem Niemieckich Architektów Wnętrz i firmą budownictwa drewnianego Egger.
Po południu będą prezentowane wyniki interdyscyplinarnych badań podstawowych. Chodzi w nich o to, jakie konsekwencje dla architektury, produktów i procesów będą miały w przyszłości takie megatrendy jak zrównoważony rozwój czy digitalizacja. Motto: „Przyszłościowe badania w architekturze”. Również tu każdy dzień będzie poświecony innemu tematowi: przyszłościowe badania w architekturze (poniedziałek); nowe materiały, produkty, procesy (wtorek); megatrendy i ich konsekwencje (środa); craftmanship – renesans rzemiosła (czwartek); uprzemysłowione procesy produkcji (piątek); architektura parametryczna (sobota).
Realizacja tego „trend board“ jest wynikiem współpracy z czasopismem poświęconym architekturze DETAIL. Partnerem również przy tym projekcie jest firma budownictwa drewnianego Egger.
Podczas forum „Budownictwo przyszłości“ wybitni projektanci, architekci i inżynierowie budowlani z całego świata wyjaśnią na przykładowych projektach, jak w przyszłości będzie wyglądało budownictwo i projektowanie. Codziennie będą prezentowane tematy, które w przyszłości będą miały decydujący wpływ na budownictwo.

Kilka przykładów:

Architekt Francoise Helene Jourda, założycielka i kierownik biura architektonicznego JAP w Paryżu, będzie mówić na temat „CO2 i architektura klimatyczna“. Pani Joura zajmuje się już od wielu lat konsekwencjami, jakie dla architektury ma zmiana klimatu i niedobór zasobów naturalnych architekt Claudia de Bryn przedstawi swój projekt IGLOOM – modułowy system przestrzeń w przestrzeni z wypełnionych powietrzem, półprzezroczystych poduszek wykonanych z biologicznych tworzyw sztucznych. Jego poszczególne elementy w razie potrzeby zostaną nadmuchane za pomocą pompy elektrycznej i umieszczone rzędami w rurach aluminiowych.
prof. Wolfgang Sattler, ekspert w dziedzinie projektowania przemysłowego i produktów, pokaże „Drogi do universal design“, tak brzmi tytuł jego referatu.
Forum „Budownictwo przyszłości“ z udziałem wybitnych ekspertów to prawdziwa wizytówka targów BAU. Zostanie ono zrealizowane we współpracy z Bauverlag i przy wsparciu szeregu partnerów z przemysłu.

Konkursy i wręczanie nagród


Targi BAU są być może największym i najbardziej popularnym forum konkursów i miejscem wręczania nagród. Na targach BAU zostaną ogłoszeni zwycięzcy licznych nagród dla architektów i inżynierów. Ceremonie będą odbywać się jedna po drugiej. Nagroda DETAIL zostanie wręczona nawet w ramach gali w stylu nocy Oscarów.
Najważniejsze nagrody to:
nagroda DETAIL 2010 „Estetyka i konstrukcja“: nagrodzone zostaną obiekty zrealizowane w ramach wybitnego całościowego projektu, wyróżniające się szczególnie dobrze zaprojektowanymi i innowacyjnymi detalami.
nagroda 1:1 „Pierwszy dom“: nagrodzone zostanie pierwsze dzieło architektów i architektów krajobrazu.
WAN Product Awards: te renomowane nagrody zostaną wręczone na targach BAU po raz pierwszy we współpracy z brytyjskim portalem online „World Architecture News“. Wyróżnione zostaną nowe innowacyjne produkty przemysłu budowlanego.
ArchiWorld Academy: we współpracy z portalem online Archi-Europe na targach BAU nastąpi oficjalne otwarcie ArchiWorld Academy. Ten nowy konkurs trwający ponad dwa lata przeznaczony jest dla studentów architektury z całego świata. W jury zasiada 12 wybitnych międzynarodowych architektów. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas targów BAU. Mogą oni już cieszyć się na praktyki w biurach najsławniejszych architektów!
nagroda BAKA dla innowacyjnych produktów: w konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie wszyscy wystawcy biorący udział w targach BAU 2011. Nagrodzone zostaną przyszłościowe pomysły produktów i konstrukcje do specjalnego zastosowania przy „adaptacji istniejących budynków”.
Oparte na IT – zawody budowlane z przyszłością“: w konkursie wyróżnione zostaną procesy i rozwiązania produktów oparte na IT, które optymalizują budownictwo.nagroda bawarskich inżynierów: Bawarska Izba Inżynierów wyróżnia co dwa lata obiekty i projekty w zakresie nauki i praktyki inżynierskiej. Tematem obecnego konkursu jest „Całościowe planowanie i budownictwo”.
Oscar dla najlepszego marketu budowlanego: ta renomowana nagroda zostanie wręczona już po raz 15 w ramach targów BAU. Oscar dla najlepszego marketu budowlanego zostanie przyznany przez Niemiecki Handel Materiałami Budowlanymi.

Szczegółowe informacje, m.in. dotyczące czasu i miejsca wręczania nagród na stronie:
www.bau-muenchen.com

Kongresy, sympozja, warsztaty

Wiele instytucji wykorzystuje siłę przyciągania i znajomość targów BAU do organizowania tam imprez – przez siebie lub we współpracy z targami BAU.
Już pierwszego dnia targów międzynarodowy kongres zorganizowany przez Federalne Ministerstwo Budownictwa będzie zajmować się tematem zrównoważonego rozwoju. Z tej okazji Federalny Minister Budownictwa Peter Ramsauer wręczy pierwsze certyfikaty zrównoważonego rozwoju dla wybranych projektów w zakresie budowy mieszkań piętrowych.
Federalne Ministerstwo Gospodarki zorganizuje sympozjum dotyczące jego inicjatywy badawczej „Budownictwo optymalne energetycznie” (EnOB).
„Hightech w budownictwie“ to tytuł kongresu na temat bioniki i nanotechniki. Organizatorem kongresu jest również Federalne Ministerstwo Gospodarki. Kongresowi będzie towarzyszyć wystawa w hali B0.
Tradycyjnie Niemiecki Handel Materiałami Budowlanymi spotka się na targach BAU, aby odbyć swój kongres. Punktem kulminacyjnym będzie uroczyste wręczenie Oscara dla najlepszego marketu budowlanego.
Stałe miejsce na targach BAU ma także Bawarski Dzień Inżynierów (Bayerischer Ingenieuretag), w ramach którego zostanie wręczona nagroda inżynierów bawarskich.
Forschungs- und Prüfinstitut ift Rosenheim oprócz wystawy specjalnej zorganizuje forum architektów na temat „Zrównoważonego budownictwa z zastosowaniem okien, elewacji i drzwi“.
Szczegółowe informacje, m. in. dotyczące czasu i miejsca imprez na stronie:
www.bau-muenchen.com

Zwiedzanie targów z przewodnikiem

Zwiedzanie targów BAU 2011 obejmuje prawie wszystkie grupy zawodowe.
Oprócz zwiedzania dla architektów (codziennie) i rzemieślników (piątek/sobota) przewidziane jest także specjalne zwiedzanie dla przedstawicieli gospodarki mieszkaniowej (od środy do piątku) oraz uczniów szkół mistrzowskich i zawodowych.
Grupy z przewodnikiem odwiedzą wybranych wystawców, którzy przedstawią swoje nowe produkty i systemy i omówią ich wykorzystanie przez daną grupę docelową. Zwiedzanie będzie trwać od dwóch do trzech godzin. Aby móc wziąć udział w zwiedzaniu należy się uprzednio zgłosić. Liczba uczestników jest ograniczona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie
www.bau-muenchen.com, Rubrik Rahmenprogramm.

Długa noc architektury

Nową imprezą w ramach targów BAU jest „długa noc architektury“ w piątek, 21 stycznia 2011 r.
Odwiedzający targi BAU mogą zakończyć ten dzień na targach nocną wycieczką do monachijskiego świata architektury. Oferta skierowana jest jednakże nie tylko do odwiedzających targi, ale także do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Monachium i regionu.
Uczestnicy mają do wyboru różne wycieczki:
- wycieczkę pieszą przez Śródmieście Monachium
- wycieczkę autobusem wahadłowym (shuttle bus) do najbardziej spektakularnych budynków w dzielnicach podmiejskich Monachium
- wycieczkę - zwiedzanie architektury monumentalnej
- wycieczkę w języku angielskim dla gości zagranicznych wycieczki można ze sobą połączyć.
Bliższe informacje będą dostępne od końca listopada na stronie www.bau-muenchen.com

„Długą noc architektury“ zorganizują przedstawiciele Messe München GmbH i targów BAU 2011 we współpracy z miastem Monachium, krajem związkowym Bawaria, Bawarską Izbą Inżynierów i Związkiem Niemieckich Architektów Wnętrz. Patronat sprawuje Nadburmistrz Monachium Christian Ude.

Grupy docelowe odwiedzających targi

Oferta targów BAU jest szeroka i różnorodna, obejmuje ona wszystkie surowce i materiały i została dostosowana do różnych grup docelowych, które codziennie mają do czynienia z planowaniem, budowaniem i projektowaniem. W celu zapewnienia lepszej przejrzystości podzieliliśmy je na pięć grup:
Projektanci: architekci, architekci wnętrz, architekci krajobrazu, inżynierowie, projektanci konstrukcji nośnych, komunalne i państwowe urzędy wydające zezwolenia na budowę, doradcy ds. energetycznych.
Inwestorzy: inwestorzy, deweloperzy, deweloperzy prywatni i komunalni, zarządzający nieruchomościami, zarządzający funduszami, maklerzy, sieci detaliczne / handlowe, zarządzający budynkami.
Budownictwo/wykańczanie obiektów: posadzkarze, dekarze, montażyści elewacji, montażyści okien i elewacji ze szkła, glazurnicy, szklarze, instalatorzy / ciepłownicy, hydraulicy, zieleniarze, malarze / lakiernicy, murarze / betoniarze, montażyści konstrukcji metalowych, ślusarze, posadzkarze, montażyści rolet i żaluzji, stolarze, technicy urządzeń solarnych, montażyści budynków na sucho, montażyści izolacji cieplnej, termoizolacji i izolacji akustycznej, cieśle, montażyści wyposażenia sklepów.
Handel: handel materiałami budowlanymi, markety typu zrób to sam, pozostały handel.
Badania, kształcenie i dokształcanie: szkoły wyższe, instytuty badawcze, szkoły mistrzowskie, szkoły zawodowe.

Struktura odwiedzających targi – według branż

Targi BAU przyciągają odwiedzających ze wszystkich branż planowania, projektowania i budownictwa. Struktura odwiedzających przedstawia się następująco:
- budownictwo i wykańczanie obiektów: 47%
- projektanci, architekci i inżynierowie budowlani:18%
- handel materiałami budowlanymi: 9%
- producenci materiałów budowlanych: 9%
- usługodawcy, badania naukowe i szkoły wyższe:12%
- deweloperzy, gospodarka mieszkaniowa i urzędy: 5%
(liczby oparte są na ocenie targów BAU 2009)

Usługi dla odwiedzających targi BAU

Targi Monachijskie oferują cały szereg usług, które ułatwiają przyjazd do Monachium i odwiedziny na targach BAU.
Monachium leży w sercu Europy i można tu dotrzeć wszystkimi środkami komunikacji, zarówno samochodem, koleją jak i samolotem.
Linie lotnicze Lufthansa, oficjalny partner Targów Monachijskich, osobom przyjeżdżającym na targi BAU oferują rabaty na bilety lotnicze do 10% na loty z zagranicy do Monachium. Oferta jest ważna od 10 do 29 stycznia 2011 r. Rezerwacja online odpowiednich biletów będzie możliwa od listopada na stronie internetowej targów BAU.
Strony internetowe targów BAU pomogą również w znalezieniu odpowiedniego zakwaterowania. Znajdzie się tam duży wybór kwater wszelkiego rodzaju – począwszy od kwatery prywatnej po luksusowy hotel. Również rezerwacji tych kwater można dokonać online.
Nasze spółki zależne i przedstawicielstwa zagraniczne udzielają pomocy przy uzyskaniu wizy i organizacji podróży grupowych. Odpowiednie adresy kontaktowe można znaleźć również na stronie www.bau-muenchen.com.
Katalog online umożliwia szybki przegląd wszystkich wystawców reprezentowanych na targach BAU. Wystarczy kliknąć myszką. Można tu znaleźć nazwę firmy, halę, kraj lub kod pocztowy. Poszukiwanie określonych produktów, materiałów, technologii lub systemów ułatwia wykaz towarów. „Boothfinder“ pozwala ustalić w ciągu kilku sekund dokładną lokalizację danego wystawcy na targach.
Bilet wstępu na targi BAU 2011 najłatwiej będzie nabyć online. W przypadku rezerwacji online bilet będzie można samemu wydrukować. To pozwala zaoszczędzić czas oczekiwania na miejscu i jest również korzystniejsze. W rezerwacji online całodzienny bilet kosztuje 22 euro, na miejscu trzeba będzie zapłacić 29 euro. Dalsza korzyść: bilet kupiony online jest ważny jako bilet na przejazd środkami komunikacji publicznej.
Na targach BAU 2011 wprowadzone zostaną po raz pierwszy nowe godziny otwarcia. Targi będą rozpoczynać się 30 minut później i trwać odpowiednio dłużej. Mamy nadzieję, że w ten sposób ruch na ulicach zostanie zoptymalizowany i będziemy podróżować poza godzinami ruchu spowodowanego dojazdami do pracy.
Wokół terenu targów zostanie udostępnionych łącznie 18.000 miejsc parkingowych.
Targi BAU dysponują czterema wejściami: zachodnim, wschodnim, północnym i północno-zachodnim. W ten sposób będzie można bez dużych obejść dostać się do każdego działu targów.
Wejścia zachodnie i wschodnie mają bezpośrednie połączenie z metrem. Czas przejazdu z Dworca Głównego wynosi 20 minut. Bilety wstępu i identyfikatory wystawców są ważne jako bilety na przejazd.
Goście podróżujący samolotem mogą dojechać do terenu targów autobusem wahadłowym. W godzinach otwarcia targów autobusy kursują co 30 minut. Bilet w obie strony kosztuje 12,50 euro.

Nowe Tereny Targowe w Monachium

Już dziś chciałabym zaprosić Państwa w imieniu Targów Monachijskich do dowiedzenia targów BAU w styczniu 2011 r. I oczywiście korzystając z okazji chciałabym powiedzieć kilka słów o naszym terenie targów i o Monachium jako mieście targów.
Targi Monachijskie zrzeszające około 40 targów specjalistycznych dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych oraz nowych technologii i osiągające łączny obrót w wysokości 300 milionów euro są jedną z pięciu wiodących spółek targowych na świecie. Dzięki sześciu spółkom podporządkowanym za granicą i 65 przedstawicielstwom zagranicznym obsługującym 93 państwa MMI dysponują światową siecią.
W 1998 r. miało miejsce otwarcie nowego terenu targów. Jest on nadal uznawany za jeden z najnowocześniejszych i najbardziej funkcjonalnych terenów targowych na świecie i znalazł już wielu naśladowców.
Teren Targów Monachijskich dysponuje 17 halami o łącznej powierzchni hal 180.000 m². Na targi BAU 2011 wszystkie hale, jak już powiedziałam, zostały w całości wynajęte.
Oprócz hal targi dysponują dodatkowo dużym terenem otwartym o powierzchni ok. 360 tys. m². To pozwala na organizowanie targów bauma, targów maszyn budowlanych - największej imprezy targowej na świecie.
Kolejna duża zaleta: wszystkie hale są w poziomie z ziemią i bez podpór, co pozwala na dużą elastyczność przy projektowaniu stoisk i dostarczaniu towarów na targi. Wszystkie hale są naturalnie wyposażone w najnowocześniejszą technologię komunikacyjną, łącznie z przyłączem internetu i kabla szerokopasmowego w każdym dowolnym miejscu.

Monachium - miasto targów

Jedną z naszych największych zalet jako miasta targowego jest oczywiście samo miasto Monachium, które jak magnes przyciąga gości z całego świata. Czasopismo „Newsweek” wybrało Monachium jako jedno z dziesięciu najchętniej odwiedzanych miast.
W Monachium wybór jest trudny. Jest tu niezliczona ilość teatrów, muzeów, zamków, restauracji i naturalnie sławnych ogródków piwnych.
Monachium jest, oprócz walorów turystycznych, wiodącym w Niemczech miastem technologii High-Tech. Znane na całym świecie firmy, takie jak BMW i Siemens mają tu swoją główną siedzibę.
Goście z całego świata mają do dyspozycji w Monachium i okolicy około 60.000 łóżek.
Okolice Monachium z bliskimi jeziorami i górami oferują niezliczone możliwości odpoczynku i spędzania czasu wolnego.

Nagrodzona kampania reklamowa

„Budownictwo przyszłości“ to motto targów BAU. Motto to najlepiej obrazuje nasza kampania reklamowa za pomocą futurystycznych motywów zwierzęcych i roślinnych.
Kampania ta stała się już znana w branży i znalazła niejednego naśladowcę.
Pierwsze motywy powstały na targi BAU 2005 we współpracy z Münchner Kreativ-Agentur wob, od tamtego czasu kampania ta została kilkakrotnie nagrodzona przez niemiecki przemysł reklamowy.
Folia przedstawia aktualne motywy zaprojektowane z okazji targów BAU 2011. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób ponownie wzbudzimy na świecie zainteresowanie targami.

Siedem powodów, dlaczego warto odwiedzić targi BAU

Na zakończenie prezentacji chciałabym jeszcze wymienić siedem powodów, dlaczego warto odwiedzić targi BAU 2011:
- jedyne miejsce, gdzie obecni będą liderzy na rynku światowym i najważniejsze marki
- wszystkie ważne branże, produkty i materiały w jednym miejscu
- największe na świecie targi specjalistyczne dla architektów i inżynierów
- prezentacja innowacji producentów co dwa lata na targach BAU
- budownictwo przyszłości na forach i wystawach specjalnych
- dialog wszystkich uczestników procesu planowania, budowania i projektowania
- Monachium przyciąga jak magnes – światowe miasto z sercem!

Serdecznie zapraszamy na targi BAU 2011!

Dalsze informacje dotyczące targów BAU 2011 znajdziecie Państwo, jak już kilkakrotnie wspomniałam, na naszej stronie internetowej www.bau-muenchen.com. Strona ta jest na bieżąco aktualizowana.
Osoby do kontaktu i dane kontaktowe znajdziecie Państwo również na stronie internetowej.
Szanowni Państwo,
Cieszylibyśmy się bardzo mogąc powitać Państwa w styczniu 2011 r. na targach BAU w Monachium. Zapraszamy Państwa do Monachium, gdzie będziecie mogli Państwo poznać „budownictwo przyszłości”.

Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę!

 

 

Źródło: Biuro Targów Monachijskich w Polsce / budnet.pl

Tagi

akustyka,

aluminium,

Architekci,

architekt,

architekt krajobrazu,

architekt wnętrz,

architektura,

automatyka,

barakowóz,

beton,

bezpieczeństwo,

bliski,

brama,

budowa,

budowlana,

budownictwo,

budynek,

cechy,

cegła,

cegły,

cement,

ceramika,

certyfikat,

chemia budowlana,

ciąg,

dach,

dach namiotowy,

dachy,

decyzja,

dekarz,

dekarze,

design,

detal,

deweloper,

Deweloperzy,

dojazd,

dom,

dom solarny,

domy,

drewno,

droga,

drzwi,

ekipa,

elewacja,

elewacje,

Energetyka,

energia,

energooszczędność,

energooszczędny,

fachowiec,

fasada,

folia,

fundament,

giełda,

glazura,

grubość,

informacje,

infrastruktura,

instalacja,

instalacje,

instalator,

internet,

inwestor,

inżynier,

izolacja,

jastrych,

kabel,

kafelki,

kamień,

kauczuk,

kierownik,

komfort,

komfort życia,

komunikacja,

koncepcja,

konserwacja,

konstrukcja,

kontener,

Kontenery,

korek,

krety,

laminat,

lato,

lider,

linoleum,

lipiec,

listopad,

lokalizacja,

marka,

materiał,

materiały,

materiały budowlane,

mały,

miasto,

miał,

miejsce pracy,

mieszkanie,

mieszkaniec,

milion,

milionów Euro,

ministerstwo transportu,

moc,

modernizacja,

monter,

murarz,

Narzędzia,

narzędzie,

naturalny,

niepełnosprawny,

nieruchomość,

nowoczesny,

obiekt,

ochrona,

oferta,

ogród,

ogródek,

okno,

około,

Okucia,

otoczenie,

panel,

państwo,

parkiet,

piec,

pierwszy dom,

piętrowy,

plan,

planowanie,

podmiejski,

podpora,

podstawa,

poduszka,

pompa,

Pompy,

posadzka,

posadzkarz,

posadzki,

powierzchnia,

powietrze,

prawo,

profile,

program,

projekt,

projektant,

projektant konstrukcji,

projektowanie,

projekty,

przedsiębiorstwo,

przestrzeń,

przyjazny,

przyłacze,

rabata,

rabaty,

realizacja,

renowacja,

roleta,

rozwiązanie,

ruch,

Samochód,

sieć,

sklep,

spadek,

stanowisko,

stolarz,

styczeń,

styl,

surowiec,

Szkło,

technologie,

teren,

termoizolacja,

tkanina,

towar,

tradycyjny,

trakt,

trwałość,

tynk,

tynkarz,

Tynki,

uprzednio,

urząd,

urzędy,

użytkowanie,

użytkownik,

waga,

wejście,

wnętrze,

wskaźnik,

wsparcie,

wybór,

wykonczenie,

wykładzina,

wyposażenie,

wyposażenie sklepów,

wysoki,

wysokość,

wystawca,

wytyczyć,

względnie,

włókno,

włókno-cement,

zamek,

zamki,

założenia,

zezwolenie,

zieleń,

zmiana,

znacznie,

zrób to sam

Czytaj też…

Czytaj na forum

 • Skuteczna reklama dla e-biznesu? Liczba postów: 255 Grupa: Trudne tema... Tutaj https://tearsofjoy.pl/kopalnia-wiedzy/ja k-utworzyc-post-karuzelowy-na-facebooku możecie poczytać o postach karuzelowych na FB. Karuzela na Facebooku to ni...
 • Zakład pogrzebowy Liczba postów: 93 Grupa: Trudne tema... Czy znacie jakiś zakład, który zajmuje się kremacją zwierząt?
 • Problem alkoholowy - jak walczyć? Liczba postów: 321 Grupa: Trudne tema... Z tego co wiem, szukanie pomocy w leczeniu alkoholizmu jest kluczowe na drodze do wyzdrowienia. Dlatego ważne jest mówienie o https://alkodoktor.pl/ jako źródle...
 • fotografia biznesowa Liczba postów: 153 Grupa: Konferencje... Sesje różnego rodzaju dzisiaj wykonują profesjonalni fotografowie i jak najbardziej warto znaleźć solidnego w swojej okolicy https://bartekciok.pl/ Sesje biznes...
 • Transport i spedycja Liczba postów: 12 Grupa: Trudne tema... W branży transportu i spedycji, brak miejsc na prom dla cargo może stanowić duże wyzwanie, szczególnie gdy liczy się terminowość dostaw. W artykule https://klas...

Ostatnio na forum

 • Płoty ogrodowe Liczba postów: 1047 Grupa: Ogrodzenia... A jeśli chcesz kupić wszystko w jednym miejscu, to doskonałym miejscem będzie https://posesjaplus.pl Tutaj poza ogrodzeniem panelowym czy siatkowym kupisz też o...
 • Pokój dla dziecka Liczba postów: 198 Grupa: Nowości ara... W poszukiwaniu produktów dla dzieci jak wózki, krzesełka do karmienia, łóżeczka, kojce i wiele więcej polecam zajrzeć do ofert sklepu https://caretero.pl/katego...
 • Podłogi Liczba postów: 234 Grupa: Robimy stro... Estetyka i autentyczność: https://panele-podlogowe.eu Niektóre panele podłogowe imitują naturalne materiały, takie jak drewno czy kamień, zachowując autentyczny...
 • Samemu czy z firmą Liczba postów: 5 Grupa: Aktualności Każdego w końcu czeka przeprowadzka i do tego polecam fantastyczną firmę przeprowadzkową https://www.przeprowadzkiwroclaw.pl Bardzo dobrze się z nimi współpraco...
 • Podłogi drewniane - parkiet, deski... Liczba postów: 374 Grupa: Robimy stro... Osobiście uważam, że drewno naturalne na podłodze to najlepsza rzecz! To rozwiązanie zdrowe, bezpieczne i generalnie rekomendowane rodzinom z małymi dziećmi ;)....
 • Ogrody Zimowe Liczba postów: 96 Grupa: Ogrody Ogrody zimowe to najlepsza propozycja i bardzo mi się podobają, aby można było pięknie korzystać z niego przez cały rok. Chcecie sprawdzić, które opcje są najko...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19209 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 214

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >