Jakie czynniki decydują o wysokiej jakości materiałów budowlanych?

Jakie czynniki decydują o wysokiej jakości materiałów budowlanych?

Sektor budowlany nie może funkcjonować bez produktów chemii budowlanej. Z kolei ich jakość w dużej mierze zależy od surowców używanych w produkcji. Dlatego niezwykle ważne jest utrzymywanie wysokich standardów jakości, poprzez działania związane z normalizacją, certyfikatami jakości, jak i odpowiednim zapleczem logistycznym. Czytaj dalej

 

Obecnie w Sejmie trwają prace nad przyjętym przez rząd 13 maja br. projektem nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy Prawo budowlane. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju postuluje umożliwienie Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego publikowanie wyników badań materiałów budowlanych. Wedle założeń projektu testom poddawane będę w szczególności wyroby, które budzą wątpliwości GUNB co do spełnianych norm jakości. Wyniki będą każdorazowo publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. To szczególne udogodnienie dla przedsiębiorstw budowlanych oraz deweloperów, którzy będą mogli sprawdzić, czy zakupione przez nich materiały są dobrej jakości.

 

Normy i certyfikacje unijne


Projekt resortu infrastruktury to kolejny krok w kierunku włączania rozporządzeń KE do polskiego prawa budowlanego. W lipcu ub.r. zaczęły obowiązywać regulacje dotyczące wprowadzania na rynek materiałów budowlanych. Obecnie produkty spełniające wszystkie wymogi jakości muszą posiadać unijny certyfikat CE. Producenci wprowadzając swój wyrób do obrotu muszą dysponować – tak jak to było dotychczas − deklaracją zgodności z przyjętymi standardami, jednak rozszerzoną o opis właściwości użytkowych i zastosowania produktu. Dodatkowo deklaracja musi być poparta badaniami technicznymi. Na rynku wciąż mogą funkcjonować materiały spełniające normy PN i EN oznaczone znakiem budowlanym, jednak tylko jeśli posiadają deklarację zgodności wystawioną przed 1 lipca 2013 roku.

 

Rządowe zmiany prawne mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa materiałów budowlanych dostępnych na rynku i ma to wpływ na całą branżę. Materiały budowlane łączy łańcuch zależności jakościowych z innymi ogniwami procesu produkcji – chemią budowlaną oraz tworzącymi ją surowcami. Każdy z gotowych produktów lub prefabrykatów musi posiadać znak budowlany B lub CE, aby mógł być stosowany do celów budowlanych. Badania nad jakością są prowadzone zarówno na etapie produkcji, jak i dystrybucji, przez Zakładowe Kontrole Produkcji producentów i niezależne jednostki badawcze.

 

Poza wdrożeniami unijnymi stowarzyszenia branżowe prowadzą własne projekty mające na celu podniesienie jakości i edukowanie odbiorców swoich produktów, bo to właśnie wysoka jakość, a nie cena jest dziś silnym wyróżnikiem na tle konkurencji w branży budowlanej i surowcowej.

 

Czytaj również: Prawdziwy "Złoty środek" - tynk wapienny

 

 

 

Czytaj również: Przedstawiamy system budowy, który jest odpowiedzią na pytanie – jak budować energooszczędnie, niezależnie od rodzaju ścian

 

 

Ważna jakość półproduktów. Badania nad surowcami

 

Obecnie Polski Związek Producentów Kruszyw pracuje nad dokumentami regulującymi specyfikacje techniczne i wymagania jakości. Kruszywa są głównym składnikiem wielu produktów chemii budowlanej. Twardość i wytrzymałość tego materiału decyduje o jakości takich produktów jak tynki, kleje, czy zaprawy. Stąd badania jakościowe i deklaracje zgodności z przyjętymi normami są tu niezwykle ważne. Dana norma i jej specyfikacje są zależne od zastosowania materiału, np. kruszywa przeznaczone do betonu muszą spełniać wymagania normy krajowej PN-EN 12620. Jakie przykładowe właściwości i parametry są sprawdzane przy zgodności z daną normą?

 

Sprawdzając jakość kruszywa bierze się pod uwagę takie właściwości jak kształt i wielkość ziarna, właściwości chemiczne, w szczególności zawartość kwarcu. Właściwości niektórych surowców mają istotny wpływ na materiał wykonany przy ich użyciu. W przypadku polimerobetonu, w których cement zastępują syntetyczne żywice jakość kruszyw ma bezpośredni wpływ na jego twardość, odporność mechaniczną i stopień ścieralności, a także na nieprzepuszczalność oraz izolację elektryczną. W badaniach laboratoryjnych sprawdza się m.in. mrozoodporność kruszywa, która wpływa na twardość betonu. O samym współczynniku mrozoodporności decyduje nasiąkliwość kruszywa. Natomiast o wytrzymałości materiału − stopień rozdrobnienia, odporność na ścierania, czy polerowanie. Oprócz zgodności z parametrami chemicznymi, w przypadku kruszyw ważne jest również pochodzenie złóż. Dlatego certyfikat jakości to podstawa.– mówi Andrzej Rams, dyrektor sprzedaży firmy Sandmix.


Opakowanie − wizerunek produktu

 

Opakowanie oprócz ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu czy składowania pełni również funkcję informacyjną. Na opakowaniu powinny się znaleźć wspomniane oznakowania certyfikatów jakości i spełnionych norm, opcjonalnie także atesty renomowanych jednostek naukowych. Samo opakowanie również powinno jak najlepiej zabezpieczyć produkt, a także reprezentować wysoką jakość pod względem użytych materiałów, konstrukcji i właściwości ergonomicznych, które pozwolą na łatwy transport, magazynowanie i użytkowanie opakowanego wyrobu budowlanego.

 

Transport ma znaczenie

 

Bezpieczeństwo w transporcie materiałów chemii budowlanej i surowców ma ogromne znaczenie. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przewoźnik ładunku i kierowca powinien posiadać niezbędne certyfikaty takie jak ADR. Tak samo ważny jest sprawny łańcuch logistyczno-spedycyjny, który zagwarantuje terminowość dostawy i dopasowanie do potrzeb nabywcy. Dotyczy to zarówno operatorów logistyczno-transportowych, jak i możliwości transportu, jakimi dysponuje producent. O jakości decydują tu certyfikaty, znajomość specyfikacji i aktualnych przepisów, wysokie kwalifikacje kadry, jak i wieloletnie doświadczenie firmy na rynku.

Źródło: tsfbr / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 17333 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 300

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >