ArCADia-START 4

ArCADia-START 4

Program ArCADia-START jest środowiskiem graficznym dla pozostałych programów będących modułami branżowymi systemu ArCADia. ArCADia-START to w pełni funkcjonalny, łatwym w obsłudze i intuicyjny program CAD, umożliwiający obiektowe tworzenie dokumentacji budowlanej, zapis plików w formacie DWG oraz podgląd wykonywanego projektu w 3D. Czytaj dalej

 

Program jest oparty na platformie Intellicad i zawiera podstawowe narzędzie graficzne znane szeroko rozumianej branży budowlanej z innych aplikacji CAD. ArCADia-START umożliwia rysowanie rzutów kondygnacji na płaszczyźnie przy użyciu elementów będących w zasadzie obiektami architektonicznymi np. ściany wielowarstwowej która jako obiekt posiada zdefiniowanych wiele dodatkowych cech. Rysowanie przy pomocy  takich obiektów a nie prostych kresek znacznie przyspiesza prace projektanta oraz pozwala na bardzo szybie wprowadzanie modyfikacji do całego projektu poprzez zmianę cech danych obiektów użytych w projekcie. 

 

 

Program  generuje również automatycznie trójwymiarową bryłę budynku wraz z możliwością podglądu z wizualizacją architektoniczną w trybie 3D. Program udostępnia podstawowe narzędzia do płaskiego rysowania, takie jak np. ściany wielowarstwowe, okna, drzwi, pozwalając ponadto uzupełnić inteligentny rysunek o detale będące już zwykłą kreską. ArCADia-START może więc funkcjonować jako samodzielny program CAD przeznaczony do rysowania lub jako silnik graficzny niezbędny do funkcjonowania modułów branżowych takich jak : ArCADia - ARCHITEKTURA, ArCADia - SIECI ELEKTRYCZNE, ArCADia - INSTALACJE KANALIZACYJNE i inne.

 

Czytaj również: Rozwiązania IT dla logistyki

 

Podstawowe możliwości programu:

-Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.

 

-Możliwość ustalenia wysokości cięcia rzutu dla każdej kondygnacji.

 

-Automatycznie generowany podgląd 3D dostępny w oddzielnym oknie, umożliwiający prezentację całej bryły budynku lub np. fragmentu kondygnacji.

 

-Pasek poleceń umożliwiający wprowadzanie odpowiednich długości i kątów.

 

-Rysowanie dowolnych elementów za pomocą linii, polilinii, okręgów, łuków, elips, wielokątów foremnych i prostokątów.

 

-Edycja elementów rysunkowych: przesuwanie, kopiowanie, skalowanie, obracanie, lustro, szyk, ucinanie, rozbijanie oraz funkcja „odsuń”.

 

-Dla każdego elementu możliwość przypisania grubości i koloru pisaka.

 

-Zamknięte obrysy: okręgi, wieloboki i prostokąty można dowolnie zakreskowywać poprzez wybór wzoru wskazany w oknie własności elementu.

 

-Opcja zapisywania bloku, czyli grupy elementów tworzących określony symbol.

 

-Opis rysunku tworzony tekstem wielowierszowym przy pomocy czcionek SHX lub True Type.

 

-Wprowadzanie podkładów rastrowych w popularnych formatach (m.in. jpg, bmp, tif, png) wraz z możliwością skalowania, przycinania, zmiany jasności, kontrastu i przenikania.

 

-Wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych wielowarstwowych ścian (definiowanie grubości i ilości warstw, ich typu, umiejscowienia osi, wskazania linii wprowadzania krawędzi lub osi).

 

-Wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach: Komponenty budowlane i elementy budynku PN-EN 6946 oraz Materiały i wyroby budowlane PN-EN 12524.

 

-Automatyczne tworzenie obrysów zamkniętych wraz ze zliczeniem powierzchni, możliwością wprowadzania potrzebnych informacji (numeru, nazwy, rodzaju podłoża, nazwy grupy, klasy przeciwpożarowej, itp.)

 

- Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych okien i drzwi.

 

- Automatyczne wprowadzanie stropów (zgodnie z obrysem kondygnacji) lub po obrysie prostokąta. Możliwość definiowania typu (np. Teriva), warstw oraz wysokości posadowienia.

 

- Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów z określeniem ilości stopni i zadawaniem wielkości spoczników.

 

- Wprowadzenie schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.

 

- Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.

 

- Możliwość wprowadzenia kanałów kominowych lub oznaczenia wylotu istniejących kominów.

 

- Dowolne zestawienia kolizji wszystkich elementów systemu ArCADia.

 

- Czytelna lista kolizji występujących w projekcie oraz punktowe wskaźniki na rzucie i w 3D.

 

- Wbudowana biblioteka elementów umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole architektoniczne 2D, biblioteka obiektów 3D pozwalająca na zaaranżowanie stworzonych wnętrz.

 

- Automatyczne tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych z map cyfrowych DWG.

 

- Wprowadzanie płaszczyzny terenu punktami lub linią wysokościową.

 

- Przekształcenie tekstu na punkty wysokościowe terenu.

 

- Dowolne wymiarowanie projektu

 

- Automatycznie tworzone zestawienia pomieszczeń dla każdej kondygnacji, wykazu użytej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z symbolami, możliwość zapisu do pliku RTF

 

Czytaj również: System Streamsoft PRESTIŻ

 

Specyfikacja techniczna:

Producent: ArCADiasoft

Główny dystrybutor:  INTERsoft sp z o.o.

 

 

Wymagania:

- Licencja na program ArCADia-START 4

 

- W przypadku instalacji jako nakładka dla ArCADia-INTELLICAD wymagany jest program ArCADia-INTELLICAD 2009 SE (6.6.7) lub ArCADia-INTELLICAD 7 

 

- W przypadku instalacji jako nakładka dla AutoCAD niezbędny jest program AutoCAD 2009 / 2010 / 2011 32/64bit, dla wersji 64bit należy instalować program ArCADia również w wersji 64bit.

 

 

Uwagi dodatkowe:

- Klienci chcący pracować na tym samym stanowisku z programem ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE, powinni zamówić aktualizację z ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE do ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2

 

 

Wymagania systemowe:

- Pentium IV D (zalecane min. Pentium IV Core2Duo),

 

- 1024 MB RAM, (zalecane min. 4096 MB RAM),

 

- napęd DVD-ROM,

 

- około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację,

 

- karta graficzna zgodna z min. OpenGL 1.5, dla zaawansowanego renderingu karta zgodna z DirectX 10

 

- system Windows XP Sp2 PL, Windows Vista 32/64 bit PL, Windows 7 32/64 bit PL

 

 

Źródło: INTER soft / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 16550 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 197

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >