Czy wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wymaga specjalnego pozwolenia?

Czy wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wymaga specjalnego pozwolenia?

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem budowlanym dokonanie przyłączy infrastruktury technicznej nie wymaga pozwolenia, lecz jest reglamentowane słabszym środkiem administracyjnym jakim jest zgłoszenie.

 

Jednocześnie dokonanie przyłączy należy do jedynych przypadków nie wymagających pozwolenia na przyłączenie, przy których konieczne jest wytyczenie geodezyjne w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Według definicji zawartej w prawie budowlanym przyłącze stanowi urządzenie budowlane zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Odnośnie przyłączy infrastruktury technicznej do których należą przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne przyjmuje się, że jest to odcinek uzbrojenia terenu łączący sieć główną z obiektem budowlanym, zapewniający jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

 

Podobnie w przypadku przyłącza energetycznego uznaje się je za dodatkowy odgałęźny odcinek sieci niskiego napięcia łączący sieć główną ze złączem kablowym lub z obiektem budowlanym. Przystąpienie do faktycznego wykonania przyłączy musi być poprzedzone umową z dostawcami mediów. Oświadczenie odpowiednich jednostek o dostarczaniu mediów zgodnie z art. 34 ustawy prawo budowlane musi być załączone do projektu. Nie jest konieczne pozwolenie na budowę dla samego wykonania przyłączy, lecz zupełnie nieodzowne w momencie rozpoczęcia dostaw energii, wody, gazu, ciepła na potrzeby budowy jest okazanie wymaganego pozwolenia na budowy lub zgłoszenia.

 

Dostarczanie wody, ciepła, energii, gazu na potrzeby budowy może nastąpić zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy prawo budowlane, jedynie po okazaniu pozwolenia na budowę na danym terenie budowy lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w stosunku do robót nie wymagających pozwolenia lecz jedynie zgłoszenia (art. 30 ustawy prawo budowlane w związku z art. 29). Dokonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych podlega pod obowiązek geodezyjnego ich wytyczenia w terenie. 

 

Źródło: e-forum / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Ostatnio na forum

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 16315 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 240

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >