Kto odpowiada za zabezpieczenie obiektu pod względem PPOŻ?

Kto odpowiada za zabezpieczenie obiektu pod względem PPOŻ?

Obowiązek zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej środowiska, obiektu budowlanego lub terenu każdorazowo obciąża również podmiot z niego korzystający Czytaj dalej

 

Wymagania podstawowe w zakresie bezpieczeństwa pożarowego uwzględniają ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Obowiązek zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej środowiska, obiektu budowlanego lub terenu każdorazowo obciąża podmiot z niego korzystający. Szczegółowe wymagania, sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zwłaszcza w procesie właściwego ich użytkowania i należytego utrzymywania, określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

 


Obiekt budowlany powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby w przypadku pożaru:


1) zapewniał właściwą nośność konstrukcji w odpowiednim czasie po powstaniu pożaru,


2) ograniczał rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiekcie oraz na sąsiednie obiekty,


3) stwarzał możliwość ewakuacji,


4) zapewniał bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

 

 
Realizacja tych celów powinna następować w drodze:


1) zastosowania odpowiedniej klasy odporności pożarowej budynków i ich części, 


2) zapewnienia odpowiedniej odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych i wydzielających obiektu,


3) wprowadzenia podziału na strefy pożarowe,


4) zastosowania oddzieleń przeciwpożarowych,


5) właściwego wykonania i zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych,


6) spełnienia odpowiednich wymagań przeciwpożarowych dla elementów wykończenia wnętrz i instalacji,


7) właściwego usytuowania obiektu względem innych obiektów budowlanych i otoczenia.

 

Szczegółowo problematykę bezpieczeństwa pożarowego budynków uregulowano w dziale 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z późn. zm.).


Stosowanie warunków technicznych, wymaga uwzględnienia dodatkowo przepisów odrębnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności:


1) zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem,


2) warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze,


3) zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,


4) wymagania dotyczące dróg pożarowych,

 


Te przepisy to przede wszystkim:

 


1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).


2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).


Istotne jest uwzględnienie również wymagań technicznych zawartych w Polskich Normach dotyczących w szczególności zasad ustalania:


1) gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,


2) klas odporności ogniowej elementów budynku,


3) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,


4) niepalności materiałów budowlanych,


5) stopnia palności materiałów budowlanych,


6) dymotwórczości materiałów budowlanych,


7) toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.

 


Te normy to przede wszystkim:


1) PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne


2) PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne


3) PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001


4) PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów na ogień zewnętrzny


5) PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych


6) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-93/B-02862/Az1:1999


7) PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-B-02874/Az1:1999


8) PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych materiałów


9) PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

 

Zagadnienia proceduralne dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, określone zostały rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137).

Źródło: e-forum / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Ostatnio na forum

  • Płoty ogrodowe Liczba postów: 1030 Grupa: Ogrodzenia... My również zdecydowaliśmy się na ogrodzenie drewniane, wcześniej myśleliśmy nad siatką ale jednak dzięki temu mamy pełną prywatność i też dużo lepiej to wygląda...
  • Kruszywa, rozbiórki i wyburzenia Liczba postów: 214 Grupa: Firmy budow... Użytkownik Gość: zdzisław11 napisał: Wywóz gruzu każdego rodzaju zawsze zlecam ekipie droprecykling.pl . W mgnieniu oka załatwiają ten kłopot. Powoli szykujemy....
  • Podłogi drewniane - parkiet, deski... Liczba postów: 340 Grupa: Robimy stro... Ja ze swojej strony polecam przeczytać artykuł o zastosowaniu listef MDF https://www.napodlogach.pl/artykul/chara kterysytka-i-zastosowania-listew-mdf-162 826 - b...
  • Lampy do pokoju dziecka Liczba postów: 90 Grupa: Nowości ara... Użytkownik Gość: monika1980 napisał: swietne oswietlenie dla dzieci jest tu www.puchatkolandia.pl/oswietlenie/#wc Body Bardzo ładne :) Jakby ktoś szukał artyku...
  • Odgrzybianie murów i konstrukcji drewnianych budyn... Liczba postów: 28 Grupa: Stawiamy śc... [quote=domi.nika]odgrzybianie to dobra sprawa a znacie dobre srodki na to? https://www.kz-walbrzych.pl/swe dzace-stopy-pr oblem-podologiczny Znam y i polec...
  • Ogrody Zimowe Liczba postów: 78 Grupa: Ogrody A myśle że w każdej porze roku ogród jest piękny! :) Wiadomo, że wiosna lato jest najpiękniej ale zima też ma swój klimat :) My z żoną juz patrzymy za jakimiś k...

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 17332 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 260

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >