Systemy izolacji: Papa podkładowa 200 firmy Swisspor BIKUTOP - skuteczna izolacja i ochrona antyradonowa

Systemy izolacji: Papa podkładowa 200 firmy Swisspor BIKUTOP - skuteczna izolacja i ochrona antyradonowa

Nowością Firmy SWISSPOR Polska w 2009 roku jest papa BIKUTOP podkładowa 200. Papę tą można stosować nie tylko do ochrony fundamentów przed wilgocią, ale również jako barierę antyradonową. Czytaj dalej

Izolacja fundamentów papą BIKUTOP podkładowa 200 eliminuje zagrożenie przenikania radonu do budynków mieszkalnych, przez co zmniejsza ryzyko zachorowania na raka płuc.

Niewidoczne zagrożenie
Radon jest najcięższym gazem szlachetnym, bezbarwnym, bezwonnym i bez smaku. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i innych cieczach. Jego źródłem jest rad zawarty w skorupie ziemskiej. Radon ulega przemianie promieniotwórczej, która powoduje powstanie, również promieniotwórczych, produktów jego rozpadu, które mogą być wdychane i osadzać się w drzewie oskrzelowym płuc.  Może to być przyczyną chorób nowotworowych. W powietrzu glebowym na głębokości 1 metra występują znaczne ilości radonu, przeciętnie jego stężenie promieniotwórcze wynosi 10-30 kBq/m3. W glebie na podłożu ze skał bogatych w uran stwierdza się nawet kilkaset kBq/m3. Jego stężenie w mieszkaniach wynosi przeciętnie w naszym kraju 40 Bq/m3, ale często jest dziesięciokrotnie większe. Na terenie Polski radon występuje przede wszystkim w Sudetach, na obszarach występowania masywów granitoidowych i skał metamorficznych o zwiększonych zawartościach uranu i toru. Obszarem szczególnie narażonym jest również Górnośląskie Zagłębie Węglowe. W osadach karbonu, silnie pociętych uskokami, pokłady węgla zawierają podwyższone koncentracje uranu, a przez to zwiększone stężenie radonu. Przedostanie się radonu do budynku jest zależne przede wszystkim od rodzaju podłoża i stopnia odizolowania od niego budynku. W lecie na skutek ogrzewania wytwarza się inwersja temperatur zapobiegająca wydostawaniu się radonu, natomiast zimą tworzą się strefy o jego wzmożonym wydzielaniu. Na obecność radonu najbardziej narażone są kuchnie i łazienki. W mniejszym stopniu dotyczy to pokoi mieszkalnych.


Eksperci potwierdzają
Realność zagrożenia radonem potwierdzają eksperci.

„Wszystkie przeprowadzone do tej pory badania epidemiologiczne wśród górników kopalń uranowych bezspornie wykazały, że wzrost umieralności na nowotwór złośliwy płuc zależy od wielkości ekspozycji na promieniowanie jonizujące od radonu i jego pochodnych. W związku z tym w 1988 roku Międzynarodowa Agencja Walki z Rakiem (IARC) uznała radon za kancerogen najwyższej – I klasy” - mówią T.A. Przylibski z Politechniki Wrocławskiej i J. Olszewski z Instytutu Medycyny Pracy.

„W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie radonem, ponieważ uważa się, że jest on  źródłem radioaktywnego skażenia domów, a więc stanowi zagrożenie dla zdrowia ich mieszkańców” potwierdza prof. dr hab. Zbigniew Paweł Zagórski z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Przenika z gruntu do budynku głównie przez podłoże.

Rysunek 1. Drogi wnikania radonu do budynku.

Oznaczenia:

1, 4 – szczeliny w ścianach
2, 6 – szczeliny w podłożu
3 – złącza konstrukcyjne
5 – woda
7- rury kanalizacyjne

Ochrona w fundamentach
Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed promieniowaniem jonizującym od radonu i jego pochodnych jest odpowiednia izolacja fundamentów.

Należy przy tym przypomnieć, że:

izolacja pionowa fundamentów zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci i wody poprzez pionowe powierzchnie. Izolacja pozioma fundamentów zabezpiecza poziome powierzchnie ścian i fundamentów przed podciąganiem kapilarnym na wyższe części budynku. Izolacje poziome zabezpieczają również posadzki leżące na gruncie, czyli podłogi piwnic lub parteru, przed działaniem wilgoci. Hydroizolacja musi tworzyć na powierzchni kontaktujących się z gruntem elementów budynku ciągłość. W przypadku braku izolacji poziomej lub pionowej jakiegokolwiek elementu może doprowadzić do uszkodzeń, które będą bardzo trudne do usunięcia. Do obu rodzajów izolacji fundamentów stosuje się papy bitumiczne.

Dzięki zastosowaniu papy BIKUTOP podkładowa 200 izolacja fundamentów w nowych budynkach może stanowić także dodatkową izolację - ochronę antyradonową. Jest ona przeznaczona przede wszystkim do nowych inwestycji. Papa Swisspor BIKUTOP podkładowa 200 posiada wszelkie certyfikaty oraz dopuszczenia, które potwierdzają jej przydatność do hydroizolacji z dodatkową ochroną antyradonową.


Przykładowy system izolacji fundamentów budynku podpiwniczanego

Firma SWISSPOR jest międzynarodowym producentem materiałów izolacyjnych o 60 letniej tradycji. W tym roku świętuje 10 lat swojej obecności na rynku polskim. SWISSPOR Polska ma 4 linie do produkcji styropianu, dwie linie produkcyjne styropapy oraz fabrykę pap zgrzewalnych w Międzyrzeczu. W ofercie firmy znajduje się styropian swisspor EPS, papy zgrzewalne swisspor BIKUTOP, styropian laminowany papą swisspor BITERM oraz wełna szklana swisspor GLASS.

 

 

Źródło: budnet.pl
Autor: Klaxon Communications/ budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 17220 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 301

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >