UE zwiększy efektywność energetyczną i zredukuje emisję CO2 w budynkach

UE zwiększy efektywność energetyczną i zredukuje emisję CO2 w budynkach

Modernizacja nieefektywnych energetycznie budynków mogłaby w skali roku przynieść oszczędności rzędu 270 mld EUR i redukcję CO2 o 460 mln ton.

Wczoraj Komisja UE podjęła istotny krok na drodze od nieefektywnych energetycznie budynków do budynków o niskiej emisji tlenków węgla. Dzięki nowemu Pakietowi Efektywności Energetycznej, obywatele UE mogą spodziewać się lepszej i rozważniejszej modernizacji starych, nieefektywnych energetycznie budynków.

- W UE, budynki odpowiadają za ponad 40% zużycia energii. Niestety, większość cennej energii jest tracona w wyniku niewystarczającej izolacji budynków. Koszty ogrzewania i korzystania z klimatyzacji są astronomiczne, a zanieczyszczenie środowiska CO2 stanowczo zbyt wysokie. Ponadto, jakość klimatu wewnątrz zbyt wielu domów jest zła. Sześć lat temu UE przyjęła Dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Choć jej intencje były dobre, podjęte działania i proces wdrożeniowy okazał się niewystarczający. Sytuacja ta wymaga poprawy. Od grudnia 2002 r. ceny ropy naftowej praktycznie uległy potrojeniu, a dostawy gazu do UE były odcinane. Dodatkowo kwestia ochrony klimatu jest obecnie bardziej paląca niż kiedykolwiek – uważa Claus Bugge Garn, wiceprezes Grupy Rockwool.

Pracując nad modyfikacją Dyrektywy 2002/91/WE, UE zamierza wykorzystać ogromny potencjał dla wypracowania oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2, szczególnie w starych budynkach.

Kwestia pieniędzy i miejsc pracy
- Corocznie, w budynkach w UE traci się energię wartości 270 mld EUR, czyli blisko 500 EUR rocznie na obywatela. Według konsultantów Ecofys, obywatele UE mogą również zaoszczędzić 460 mln ton CO2 rocznie – co równa się całej emisji Włoch – jeśli budynki zostaną zmodernizowane do obecnych standardów energetycznych. Ponadto, według stowarzyszenia branżowego EURIMA, istnieje możliwość utworzenia ponad pół miliona nowych miejsc pracy. W czasach kryzysu ekonomicznego, takiego jak obecny, gdy tysiące pracowników tracą swoje posady, należy przełamać zastój gospodarczy przy użyciu rozważnych środków ekonomicznych i ekologicznych – mówi Claus Bugge Garn.

Według starej Dyrektywy z 2002 r. obowiązek poprawy charakterystyki energetycznej dotyczył jedynie budynków o powierzchni przekraczającej 1000 m2. Nowa Dyrektywa usunie ten nieuzasadniony limit. Większość oszczędności energii uzyskuje się w małych budynkach.
Niskoenergetyczny standard również dla istniejących budynków
Nowością jest fakt, że każde Państwo Członkowskie określi cele do 2020 r. i sporządzi krajowy plan modernizacji budynków do niskiego lub zerowego zużycia energii i niskiej/zerowej emisji związków węgla. Wymagania te dotyczą nie tylko nowych budynków, lecz również istniejących budowli. Przykładem standardu
Źródło: Partner of Promotion Sp. z o.o. / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 17199 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 195

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >