Wszystko o mediach na działce

Wszystko o mediach na działce

W dzisiejszych czasach trudno jest sobie wyobrazić dom bez prądu, wody czy kanalizacji. Dostępność mediów przydaje się już na placu budowy, ale przede wszystkim nie sposób bez nich mieszkać. Aby proces przyłączenia mediów odbył się sprawnie, a koszty zakupu działki zostały właściwie oszacowane – każdy inwestor powinien poznać procedury postępowania i podstawowe definicje.

 

Co to znaczy działka uzbrojona i nieuzbrojona?

 

Osoby budujące dom powinny zapewnić sobie na działce, tak zwane media. 

 

– "Media na działce oznaczają dostęp do wody, gazu, energii elektrycznej, systemu oczyszczania ścieków i drogi. Podstawowe uzbrojenie działki to dostęp do drogi i do energii elektrycznej – te warunki należy spełnić, aby móc na danej działce wybudować dom"– mówi Konrad Wąsik z Pracowni Projektowej APA z Mińska Mazowieckiego, Ekspert Budowy SILKA YTONG.

 

Nieruchomości gruntowe, które inwestorzy zamierzają przeznaczyć na budowę domu, ze względu na dostęp do mediów, można umownie podzielić na działki uzbrojone i nieuzbrojone.

 

– "Działka uzbrojona posiada umowy z gestorami, czyli posiada przyłącze prądu, gazu, wodociągu oraz ewentualnie przyłącze kanalizacyjne. Natomiast działka nieuzbrojona nie posiada umów z gestorami, ale może znajdować się w obrębie i bliskości mediów "– wyjaśnia Aneta Wojtyńska z warszawskiej Pracowni Goldprojekt.pl, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

 

Czytaj również: Inteligentne instalacje krok po kroku 

 

– "Działka uzbrojona to nie tylko taki teren, na którym faktycznie dostępne są wszystkie media, ale także ten, w którego bliskim sąsiedztwie takie sieci i media się znajdują, a inwestor nieznacznym nakładem starań finansowych może się do tych sieci podłączyć" – uzupełnia Dariusz Niklewski z pracowni projektowej PROKOM OLSZTYN, Ekspert Budowy SILKA YTONG. 

 

Dziaka uzbrojona od nieuzbrojonej różni się także ceną.

 

– "Działka uzbrojona, która jest przygotowana do rozpoczęcia procesu budowlanego, jest zazwyczaj zdecydowanie droższa. Inwestor jednak powinien pamiętać o tym, że może kupić działkę nieuzbrojoną w korzystnej cenie, ale sam proces dozbrajania może przebiegać nawet latami i być bardzo kosztowny. Jeśli inwestorowi zależy, aby szybko się wybudować, powinien kupić działkę uzbrojoną" – radzi Danuta Piotrowska z olsztyńskiej firmy Twoja Budowa, ekspertka budowy SILKA YTONG.

 

W finalnej kalkulacji ceny działki należy więc uwzględnić także koszty doprowadzenia mediów.

 

– "Zdarza się, że inwestor sądzi, że kupił tanio działkę, ale później okazuje się, że należy poprowadzić ponad 200 m przyłącza prądu i wody, co znacząco podnosi koszty całego przedsięwzięcia – cena za metr działki może wzrosnąć nawet podwójnie. Bardzo ważne jest więc, aby warunki podłączania poznać przed zakupem działki" – tłumaczy Irena Betlejewska z firmy Presto z Brodnicy, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

 

SILKA YTONG

 

Inwestor, zanim stanie się właścicielem danej nieruchomości gruntowej, powinien sprawdzić warunki podłączenia również z powodów technicznych.

 

– "To, że blisko drogi przebiega sieć wodociągowa, nie znaczy, że podłączenie się do niej będzie łatwe. Może to być sieć wysokiego ciśnienia, która jest tylko siecią przesyłową i nie wolno do niej wykonywać przyłączy. Podobnie jest w przypadku gazu i energii elektrycznej" – przestrzegaRyszard Babik z Pracowni Projektowej ARCO z Nowej Rudy, Ekspert Budowy SILKA YTONG.

 

Informacje o tym, czy wybrana działka jest uzbrojona znajdują się w mapie zasadniczej, którą można uzyskać w Urzędzie Kartografii i Geodezji. Aby dowiedzieć się o warunkach przyłączania mediów należy udać się do odpowiedniej jednostki administracyjnej.

 

Jak podłączyć media?

 

Pierwsze kroki inwestor powinien skierować do instytucji, które zarządzają sieciami.

 

Czytaj również: Przepływowy ogrzewacz wody 

 

– "Należy zapytać lub złożyć wniosek o warunki przyłączenia, można też wstępnie przed zakupem działki spróbować dowiedzieć się, czy na danym terenie jest możliwe przyłączenie się do sieci" – mówi Iwona Dawid z zielonogórskiej pracowni projektowej FORUM, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

 

Aby móc starać się o doprowadzenie mediów na działkę, należy uregulować kwestie własnościowe dotyczące nieruchomości gruntowej.

 

– "Przy składaniu wniosku o podpięcie danych sieci inwestor powinien przedstawić akt notarialny, a więc dowód własności działki, lub inny tytuł prawny do dysponowania gruntem na cele budowlane"– tłumaczy Danuta Piotrowska z olsztyńskiej firmy Twoja Budowa, ekspertka budowy SILKA YTONG.

 

– "Inwestor powinien również wypełnić wniosek i złożyć mapkę, którą można zakupić w urzędzie, chyba że niektóre jednostki wymagają dostarczenia mapy do celów projektowych" – dodaje Iwona Dawid zielonogórskiej pracowni projektowej FORUM, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

 

Czytaj również: Ognioodporna izolacja sposobem na ochronę przed katastrofą

 

Aby uzbroić działkę należy udać się do odpowiednich instytucji i złożyć wnioski o warunki techniczne przyłączy. 

 

– "W celu uzyskania przyłączu prądu na działce należy złożyć odpowiedni wniosek do zakładu energetyki na danym terenie, oraz dołączyć szereg dokumentów m.in. mapę zasadniczą, która wskazuje, w jakiej odległości od działki znajduje się linia energetyczna, akt własności działki oraz niekiedy wypis z rejestru gruntów "– wylicza Aneta Wojtyńska z warszawskiej Pracowni Goldprojekt.pl, Ekspertka Budowy SILKA YTONG. 

 

Kwestia podłączenia prądu została uregulowana poprzez prawo energetyczne.

 

SILKA YTONG

 

– "Na podstawie umowy z gestorem energii inwestor wpłaca ustaloną przez ministra opłatę przyłączeniową, w zamian, za którą gestor ma wykonać przyłącze do granicy działki (zakończone skrzynką ZK), od której inwestor samodzielnie wykonuje przyłącze do budynku, czyli Wewnętrzną Linię Zasilającą (WLZ)" – wyjaśnia Ryszard Babik z Pracowni Projektowej ARCO z Nowej Rudy, Ekspert Budowy SILKA YTONG.

 

Procedura w przypadku podłączania gazu i kanalizacji przebiega podobnie.

 

– "Najpierw warto udać się do zakładu gazowniczego i zapytać, czy taka sieć będzie realizowana do granic naszej działki. Jeśli są możliwości, inwestor występuje z wnioskiem i podobnie jak w zakładzie energetycznym płaci standardową opłatę przyłączeniową. Dobrze mieć ze sobą, oprócz aktu własności działki, także mapę do celów projektowych" – mówi Danuta Piotrowska z olsztyńskiej firmy Twoja Budowa, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

 

– "Natomiast do wniosku o wydanie warunków wodociągowo-kanalizacyjnych trzeba podłączyć dwa egzemplarze mapy zasadniczej i wypełnić wniosek, w którym określone będą takie informacje jak: zużycie wody, liczba mieszkańców, czy też pobory wody (wanna, ubikacja, natryski)" – twierdziIrena Betlejewska z firmy Presto z Brodnicy, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

 

Aby uzyskać pełne informacje na temat procedur uzyskiwania przyłączy na działce warto również zgłosić się do lokalnego eksperta.

 

Przyłączanie mediów – jakie są różnice regionalne?

 

Osoby, które planują budowę domu powinny pamiętać, że w zależności od regionu kraju mogą obowiązywać rożne wymagania względem dokumentów dotyczących przyłączania mediów.

 

– "W większości regionów Polski, aby uzyskać pozwolenia na budowę – nie jest konieczne uzyskanie warunków podłączenia mediów. Na tym etapie trzeba uzyskać jedynie zapewnienie dostawy mediów. Warunki podłączenia mediów uzyskiwane są na etapie projektowania przyłącza infrastruktury technicznej do budynku" – wyjaśnia Bożena Czarnecka z Pracowni Projektowej Piramida z Krapkowic, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

 

W części kraju, na przykład, w województwie warmińsko-mazurskim, wymagania względem uzbrojenia działki w kontekście uzyskania pozwolenia na budowę są bardziej restrykcyjne.

 

– "W niektórych przypadkach należy złożyć w urzędzie nie tylko warunki dostawy poszczególnych mediów, ale także projekty tychże przyłączy. Inwestor musi wykazać je w dokumentacji, którą załącza, aby uzyskać pozwolenie na budowę. W tym przypadku warunki, na jakich można się podłączyć do sieci określają właściciele oraz zarządcy sieci "– uzupełnia Dariusz Niklewski z pracowni projektowej PROKOM OLSZTYN, Ekspert Budowy SILKA YTONG.

 

Jak wykonywane są przyłącza mediów?

 

Po uzyskaniu niezbędnych informacji o warunkach przyłączania mediów inwestor może przejść do następnego etapu, jakim jest wykonanie tychże przyłączy.

 

– "Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne czy też gazowe musi być poprowadzone w oparciu o projekt techniczny wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Projekty przyłączy zewnętrznych muszą być uzgodnione w tak zwanym ZUD-zie, czyli Zespole Uzgadniania Dokumentacji - działającym w Starostwie Powiatowym" – wyjaśnia Iwona Dawid z zielonogórskiej pracowni projektowej FORUM, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

 

Doprowadzanie mediów na działkę może być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

 

– "Wykonywanie podłączeń mediów jest kontrolowane przez właścicieli sieci, do nich trafia również sprawozdanie z prac" – mówi Danuta Piotrowska z olsztyńskiej firmy Twoja Budowa, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

 

– "Odbiorów przyłączy także dokonują przedstawiciele instytucji zapewniających media" – uzupełniaDariusz Niklewski z pracowni projektowej PROKOM OLSZTYN, Ekspert Budowy SILKA YTONG.

 

Czytaj również: Instalacje elektryczne pod kontrolą

 

Po doprowadzeniu i wykonaniu przyłączy media powinny zostać naniesione na mapę, czyli należy wykonać tzw. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – jest to warunkiem oddania budynku do użytku.

 

– "Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego na podstawie takiej mapy stwierdza, że działka została wyposażona w wodę, prąd, odprowadzenie ścieków" – podsumowuje Irena Betlejewska z firmy Presto z Brodnicy, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Źródło: Xella Polska / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

 • Konstrukcje stalowe w Polsce Liczba postów: 362 Grupa: Budowa i re... Jeśli chodzi o konstrukcje typowo przemysłowe to mogę polecić firmę Vitworker z Bydgoszczy Producent Konstrukcji Stalowych. Trzymają jakość przy naprawdę wymaga...
 • Pellet czy ekogroszek Liczba postów: 18 Grupa: Budowa i re... Jeżeli poszukujesz solidnego źródła ekogroszku w hurcie, warto zainteresować się ofertą https://rastar2.pl/oferta/hurtowa-sprzed az-ekogroszku. Ich ekogroszek ch...
 • magazyn Liczba postów: 534 Grupa: Firmy budow... Berberis powinno zrobić dużą różnicę. Masa funkcji, ciekawe rozwiązania, powinna nadejść mocna poprawa. A co dokładnie? To zależy od was. Musicie regularnie wpr...
 • Remont mieszkania Liczba postów: 62 Grupa: Firmy budow... Remont mieszkania to przedsięwzięcie, które może przynieść wiele korzyści, ale jednocześnie wymaga starannego planowania i przygotowania. Przede wszystkim należ...
 • Budowa domu Liczba postów: 58 Grupa: Firmy budow... Jeżeli budujesz dom to warto inwestować w nowoczesne rozwiązania tym bardziej że wymagają tego nowe przepisy. Jeżeli szukasz pomp ciepła to wybierz produkt mark...

Ostatnio na forum

 • Piece wolnostojace, kozy Liczba postów: 65 Grupa: Kominki od... duzy wybor tych piecow typu Koza ma firma Kratki. kupilismy taki dla babci bo poprzedni piec byl bardzo obciazajacy
 • Płoty ogrodowe Liczba postów: 1047 Grupa: Ogrodzenia... A jeśli chcesz kupić wszystko w jednym miejscu, to doskonałym miejscem będzie https://posesjaplus.pl Tutaj poza ogrodzeniem panelowym czy siatkowym kupisz też o...
 • Pokój dla dziecka Liczba postów: 198 Grupa: Nowości ara... W poszukiwaniu produktów dla dzieci jak wózki, krzesełka do karmienia, łóżeczka, kojce i wiele więcej polecam zajrzeć do ofert sklepu https://caretero.pl/katego...
 • Podłogi Liczba postów: 234 Grupa: Robimy stro... Estetyka i autentyczność: https://panele-podlogowe.eu Niektóre panele podłogowe imitują naturalne materiały, takie jak drewno czy kamień, zachowując autentyczny...
 • Samemu czy z firmą Liczba postów: 5 Grupa: Aktualności Każdego w końcu czeka przeprowadzka i do tego polecam fantastyczną firmę przeprowadzkową https://www.przeprowadzkiwroclaw.pl Bardzo dobrze się z nimi współpraco...
 • Podłogi drewniane - parkiet, deski... Liczba postów: 374 Grupa: Robimy stro... Osobiście uważam, że drewno naturalne na podłodze to najlepsza rzecz! To rozwiązanie zdrowe, bezpieczne i generalnie rekomendowane rodzinom z małymi dziećmi ;)....

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 19219 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 313

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >