Jak zamontować wyłaz termoizolacyjny?

Jak zamontować wyłaz termoizolacyjny?

Instrukcja montażu wyłazu termoizolacyjnego Czytaj dalej

Okna wyłazowe termoizolacyjne FAKRO mogą być montowane w dachach o nachyleniu od 15O do 55O. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania i obowiązujące przepisy budowlane zalecany jest montaż okna wyłazowego na wysokości powyżej 85 cm od podłogi.

 

 

 

 

Okno wyłazowe montuje się za pomocą czterech kątowników montażowych znajdujących się na ościeżnicy.
W przypadku pokrycia profilowanego kątowniki przykręca się do poziomych łat montażowych.
Dolna łata montażowa powinna być zamontowana w odległości 12 cm od krawędzi najbliższej łaty pod oknem.
Górna łata winna być zamontowana w odległości równej wysokości okna H + 2cm od łaty dolnej. Dodatkowe łaty montażowe powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością oraz być solidnie przymocowane do krokwi dodatkowymi gwoździami lub wkrętami.
W przypadku pokrycia płaskiego kątowniki przykręca się bezpośrednio do pełnego deskowania, w którym należy wyciąć otwór o szerokości i wysokości większej o 2 centymetry od rozmiaru okna.


Należy zachować odstępy pomiędzy oknem, a materiałem pokryciowym: 
- nad oknem 6 - 15cm (rys. a) 
- wzdłuż boków 5 - 6 cm (rys. b) 
- pod oknem a = 0 - 4 cm (rys. c) przy pokryciu płaskim
a = 8 - 10 cm (rys. d) przy pokryciu profilowanym

 

 

 

 Okno musi być montowane ponad całym szeregiem dachówek (nie należy skracać dachówek pod oknem). W przypadku blachy profilowanej lub płyt falistych, okno musi być montowane nad zakładem poziomym, a jeśli jest on zbyt odległy od planowanej dolnej krawędzi okna, należy wykonać dodatkowy zakład. W przypadku pokrycia dachowego o wysokim profilu, wskazane jest ścięcie lub sklepanie pokrycia pod oknem, aby zlikwidować ostre krawędzie mogące przebić fartuch ołowiany. 

Zaznaczyć otwór montażowy w folii dachowej.
Wyciąć w folii dachowej otwór pozostawiając po 10cm luźnej folii przy każdej krawędzi, aby prawidłowo zawinąć i zamontować folię dachową. Obciąć łaty dachowe w obszarze otworu montażowego. W celu zamontowania rynienki do odprowadzania wody nad oknem, należy wyciąć fragmenty kontrłat, oraz naciąć ukośnie folię.

 

 

 

Wyjąć okno z opakowania, otworzyć skrzydło okienne i położyć na kartonie.

 

 

 

 

 

Odłączyć skrzydło od ościeżnicy, w tym celu należy: 
- wymontować elementy blokujące rozłączenie zawiasów (rys.a) (nie odkręcając zawiasów). 
- odłączyć siłownik (ogranicznik otwarcia) poprzez podważenie sprężynki blokującej zamocowanie do ościeżnicy (rys. b). 
- zdjąć skrzydło okienne z ościeżnicy unosząc do góry (rys. c). Wyciąganie i wkładanie skrzydła należy wykonywać przy kącie otwarcia około 300.
 

Odkręcić trzy profile aluminiowe osłaniające ościeżnicę (odkręcać zgodnie z kolejnością 1, 2, 3). Odkręcić drewniane listwy zabezpieczające okno na czas transportu.

 

 

 

 

Umieścić ościeżnicą w przygotowanym otworze w dachu, tak aby zaczep siłownika znajdował się u góry oprzeć kątowniki na łatach montażowych. Przykręcić dolne kątowniki montażowe i sprawdzić czy oba górne kątowniki przylegają do łaty montażowej, w razie potrzeby pod odstający kątownik podłożyć klin i przykręcić kątowniki górne. Sprawdzić równość przekątnych ościeżnicy lub wykonać próbne zamontowanie skrzydła okiennego według punktu 11.

Kołnierz uszczelniający w zależności od pokrycia zamontować zgodnie z instrukcją montażu znajdującą się w opakowaniu kołnierza

Po zamontowaniu kołnierza uszczelniającego przykręcić odkręcone wcześniej profile aluminiowe osłaniające ościeżnicę (według kolejności 3, 2, 1).

 

 

 
 

Połączyć skrzydło okienne z ościeżnicą zakładając skrzydło na zawiasy (rys. a) i równocześnie przymocować ogranicznik otwarcia do ościeżnicy poprzez wciśnięcie na gałkę uchwytu (rys. b). Skrzydło najwygodniej jest włożyć na zawiasy przy kącie otwarcia około 300.

UWAGA! Po włożeniu skrzydła na zawiasy jedną ręką należy przytrzymać skrzydło za uchwyt, a drugą wcisnąć ogranicznik otwarcia (nie dopuścić do otwarcia skrzydła powyżej 900).

Zamocować elementy blokujące rozłączenie zawiasów
(rys. c). Warunkiem otrzymania gwarancji jest zamontowanie okna zgodnie z instrukcją montażu i w obiektach wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi.

Źródło: www.fakro.pl / budnet.pl
Autor: FAKRO

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 19217 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 177

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >