HEAT ROCK - nowoczesny i profesjonalny program kalkulacyjny do obliczania grubości izolacji

HEAT ROCK - nowoczesny i profesjonalny program kalkulacyjny do obliczania grubości izolacji

W ostatnim czasie dużo mówi się o efektywności energetycznej w sektorze budowlanym, w którym większość energii zużywana jest na ogrzewanie. Analiza tego segmentu dowodzi, że w pierwszej kolejności należy zmniejszyć zużycie energii na cele grzewcze oraz zminimalizować straty powstające w procesie przemiany paliwa na ciepło. Tymczasem jednym z czynników poprawiających efektywność energetyczną budynków jest zastosowanie dobrej izolacji o optymalnej grubości. W tym celu firma ROCKWOOL przygotowała program HEAT ROCK - narzędzie pozwalające specjalistom z branży instalacyjnej i przemysłowej na przeprowadzenie doboru grubości izolacji w zakresie ogrzewnictwa, ciepłownictwa, chłodnictwa oraz ochrony przeciwpożarowej - i udostępniła je na swojej stronie internetowej www.rockwool.pl.


Prawidłowy dobór izolacji technicznych ROCKWOOL i ich montaż na instalacjach i urządzeniach przemysłowych jest tak ważny, ponieważ może przynieść szereg wymiernych korzyści, m.in.:
 Zmniejsza straty ciepła podczas eksploatacji instalacji, utrzymując temperaturę medium na założonym poziomie,
 Ogranicza temperaturę na powierzchni płaszcza zewnętrznego,
 Umożliwia długotrwałe magazynowanie ciepła przez medium zgromadzone w instalacjach (zbiorniki) podczas postoju instalacji,
 Zapobiega odkształceniom termicznym instalacji,
 Zwiększa wydajność i prawidłowe działanie instalacji,
 Ogranicza emisję hałasu do otoczenia,
 W przypadku instalacji wysokotemperaturowych zapobiega wykraplaniu się pary wodnej na ściankach elementów instalacji, a tym samym korozji stali,
 Podnosi standard wykonanej izolacji i nadaje jej estetyczny wygląd,
 Zapewnia szybki i łatwy montaż nawet w zakresie wielkogabarytowych elementów oraz rurociągów o dużych średnicach i wymaganych dużych grubościach izolacji.

Aplikacja udostępniona przez firmę Rockwool - pozwalająca prawidłowo dobrać grubości izolacji - składa się z dwóch niezależnych programów połączonych wspólnym panelem startowym - programu do doboru izolacji cieplnych i chłodniczych HEAT ROCK oraz programu do doboru zabezpieczeń ogniochronnych FIRE PRO.

Panel oprogramowania o nazwie FIRE PRO pozwala na dobranie odpowiedniego zabezpieczenia ogniochronnego dla kanałów wentylacyjnych i oddymiających, konstrukcji stalowych, belek, słupów i stropów żelbetowych w wymaganej klasie odporności ogniowej. Obliczenia wykonywane są zgodnie z warunkami stosowania określonymi w stosownych aprobatach technicznych dla systemów ogniochronnych Rockwool Polska.


Program kalkulacyjny HEAT ROCK pozwala w prosty sposób wyznaczyć grubość izolacji w technice grzewczej, chłodnictwie i instalacjach przemysłowych.
Obliczenia mogą być przeprowadzane zarówno dla przewodów poziomych, jak i pionowych o przekroju kołowym lub prostokątnym (rurociąg, kanał), zbiorników prostopadłościennych, kulistych lub cylindrycznych oraz dla przegród płaskich. Narzędzie umożliwia również obliczanie izolacji wielowarstwowych, gdzie jedna lub więcej warstw ma narzucony typ i grubość materiału. Dla większości przypadków program umożliwia także obliczanie odwrotne, czyli obliczanie wartości kryteriów dla zadanej grubości izolacji.
Grubość izolacji wyznaczana jest według różnych kryteriów doboru, takich jak:
 Dobór grubości izolacji wg PN–B–02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń,
 Straty ciepła,
 Temperatura powierzchni zewnętrznej elementu,
 Zabezpieczenie przed wykropleniem wewnętrznym i zewnętrznym
 Temperatura końcowa płynącego medium (przy zadanej początkowej) lub początkowa (przy zadanej końcowej),
 Czas zmiany temperatury medium nieruchomego (dla zadanej temperatury początkowej i końcowej).

Program HEAT ROCK - stworzony głównie dla projektantów w celu usprawnienia wykonywanych kalkulacji - jest przyjazny i łatwy w obsłudze, a kolejne kroki postępowania tworzą przejrzystą całość. Przejście do poszczególnych etapów obliczeń uaktywnia pola wymagające podania określonych danych wyjściowych do kalkulacji. Po ich wprowadzeniu można przejść do etapu „Wyników doboru grubości izolacji”. Ta strona poza uzyskaną wartością kryterium pokazuje także wiele pośrednich wyników dla danej ścieżki postępowania.
Wyniki obliczeń aktualnego układu można zapamiętać w liście wyników zbiorczych, która gromadzi kolejne warianty obliczeń tego samego obiektu lub obliczenia różnych obiektów w ramach tego samego projektu. Dane kolejnych zapamiętywanych wariantów mogą się całkowicie różnić - wspólne będą jedynie dane ogólne.

Dodatkowym atutem tej aplikacji jest wprowadzona część „Oszczędności i koszty” umożliwiająca określenie kosztów materiałów izolacyjnych oraz kosztów montażu wraz z oszacowaniem przybliżonej wartości oszczędzonej energii wynikającej z zastosowania danej grubości izolacji ROCKWOOL - mówi Joanna Pożeżyńska, Doradca Techniczny Rockwool Polska, która była odpowiedzialna za przygotowanie programu.

Program dla większości opcji opiera się na europejskiej normie PN-EN ISO 12241:2001 „Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych" oraz ogólnych zasadach wymiany ciepła. W przypadku kryterium doboru z zakresu ciepłownictwa, grubość izolacji wyznaczana jest w oparciu o normę ciepłowniczą PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.

Źródło: Partner of Promotion / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 15800 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 120

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >