Austrotherm XPS/TOP – termoizolacja od piwnic po dach

Austrotherm XPS/TOP – termoizolacja od piwnic po dach

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce stopniowo zmieniane i zaostrzane były przepisy budowlane dotyczące wymaganej izolacyjności termicznej dla nowo wznoszonych budynków. Niestety, nadal wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło E (kWh/m2rok) do ogrzewania budynku jest o 38% większy niż w Niemczech i aż o 63% wyższy niż w Szwecji Czytaj dalej

Pojęcie budynku energooszczędnego staje się coraz bardziej powszechne, choć jego definicja nie jest jednoznaczna, zależy bowiem od wyznaczenia granic obszaru, w którym zużycie energii jest bilansowane.
Oczywiste jest jednak, że w budynku energooszczędnym wymagana jest optymalna izolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych.

Ocieplać FUNDAMENTY czy nie?

Największa gęstość strumienia cieplnego występuje na poziome gruntu i na grubości ściany fundamentowej, dlatego konieczne jest stosowanie termoizolacji obwodowej. W przypadku piwnic nie ogrzewanych bardzo często poprzestaje się tylko na ociepleniu paskiem styropianu samego wieńca. W efekcie następuje odprowadzenie ciepła po ścianie piwnicy i wychłodzenie wieńca parteru, objawiające się rozwojem pleśni na ścianach tuż nad podłogą. Stąd celowe jest umieszczenie izolacji cieplnej po zewnętrznej stronie ściany piwnicznej i przedłużenie jej aż do górnej krawędzi wieńca.


Izolować zawczasu
Zaprojektowanie, a następnie wykonanie na etapie wznoszenia obiektu termoizolacji obwodowej fundamentów daje możliwość adaptacji części podziemnych na cele użytkowe (pracownia, siłownia,
sauna itp.) w dowolnym czasie. Dzięki temu eliminuje się konieczność wykonywania dodatkowych, kosztownych i uciążliwych prac ziemnych już w czasie użytkowania obiektu.

Ze względu na specyficzne warunki, na jakie cały czas jest narażona część podziemna budynku (wilgoć, parcie wód gruntowych, parcie gruntu, cykliczne zamarzanie i rozmarzanie), materiał do termoizolacji obwodowej musi wykazywać się wysoką trwałości ą i stabilnością parametrów fizykomechanicznych. Dlatego najbardziej odpowiednim produktem do wykonywania termoizolacji poniżej poziomu gruntu są płyty z polistyrenu ekstrudowanego Austrotherm XPS/TOP 30 (jeśli wymagana jest większa wytrzymałość materiału na ściskanie, zaleca się użycie płyt Austrotherm XPS/TOP 50). Ich specyficzna budowa o zamkniętej strukturze (co najmniej 95% komórek całkowicie zamkniętych) pozwala na zachowanie właściwości termicznych
i mechanicznych bez wykonywania dodatkowych zabezpieczeń. Cokół to kolejne miejsce narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie opadów atmosferycznych, wody gruntowej (podciąganie kapilarne), wody rozbryzgowej, zalegaj ącego śniegu i wahania temperatur. Dlatego też najwłaściwszym materiałem do termoizolacji tego elementu budynku są płyty Austrotherm XPS/TOP P lub Austrotherm
XPS/TOP 30.

Należy pamiętać, że szczególnie niekorzystny dla całego budynku jest brak termoizolacji węzła konstrukcyjnego występującego w tej strefie (tj. połączenia ściany zewnętrznej ze stropem), będący przyczyną powstawania mostka termicznego. Należy go eliminować dzięki zastosowaniu płyt z polistyrenu
ekstrudowanego.

A co z DACHAMI?

Dachy to także miejsca narażone na ekstremalne działanie czynników atmosferycznych. Zastosowanie tzw. układu odwróconego, czyli ułożenie termoizolacji na warstwie hydroizolacji eliminuje niszczący na nią
wpływ czynników atmosferycznych. W takim układzie warstw to termoizolacja narażona jest na bezpośrednie działanie przede wszystkim opadów deszczowych, dlatego materiał termoizolacyjny:
- mieć bardzo dobre właściwości termoizolacyjne,
- nie może wchłaniać wody,
- musi być odporny na korozję biologiczną oraz powtarzające się cykle zamarzania i rozmarzania,
- mieć wysoką wytrzymałość na ściskanie, a przy tym spełniać podstawowe zadania termoizolacji, takie jak obniżenie strat cieplnych przez przekrycie budynku.

Z tych powodów w układach odwróconych, zwłaszcza gdy są projektowane jako dachy zielone lub  parkingi, najlepiej sprawdzaj ą się płyty AUSTROTHERM XPS/TOP 30 lub AUSTROTHERM XPS/TOP 50.


Zalety termoizolacji Austrotherm XPS

Charakterystyczne właściwości płyt Austrotherm XPS/TOP to:

- całkowita odporność na działanie wilgoci, co pozwala na stosowanie ich w bezpośrednim kontakcie z wodą gruntową czy opadową; płyty te są nie tylko doskonałym zabezpieczeniem hydroizolacji, lecz także same stanowi ą dodatkową barierę przeciwwilgociową;
- niewrażliwość na zawilgocenie (chłonność wody: 0,1%) to także gwarancja trwałego zachowania odpowiednich właściwości termoizolacyjnych;
- bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła, dzięki czemu optymalna grubość ocieplenia jest zdecydowanie mniejsza w porównaniu z innymi materiałami termoizolacyjnymi;
- wysoka wytrzymałość na ściskanie, która pozwala na stosowanie izolacji obwodowej nawet do głębokości kilkunastu metrów poniżej poziomu terenu, bez dodatkowej ich ochrony przed naporem
gruntu;
- odporność na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie, co zwiększa trwałość konstrukcji; głębokość strefy przemarzania sięga do 1,4 m, dlatego ściany fundamentowe są elementem budynku najbardziej narażonym na przemarzanie;

- odporność na korozję biologiczną i niewrażliwość na organiczne kwasy glebowe to gwarancja  zachowania wszystkich parametrów nawet wówczas, gdy płyty Austrotherm XPS/TOP znajdują się w bezpośrednim kontakcie z gruntem.

- niewrażliwość na zawilgocenie (chłonność wody: 0,1%)

Źródło: Austrotherm / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Ostatnio na forum

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 18061 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 877

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >