Rady Dotyczące Zielonych Budynków

Rady Dotyczące Zielonych Budynków

Zielone budynki, czasem nazywane zrównoważonym budownictwem, oznaczają tworzenie zdrowszych oraz bardziej efektywnych modeli konstrukcyjnych, renowacyjnych i operacyjnych. Zrównoważone budownictwo bierze pod uwagę cały cykl życia budynku – może się ono wiązać z większymi kosztami początkowymi, jednakże ekologiczny projekt, modernizacja i ogólna operacyjność tworzą oszczędności, które prawie zawsze pokrywają zwiększone koszty początkowe, jak również redukują zużycie innych zasobów oraz podnoszą wydajność. Czytaj dalej

Zielone budynki mogą pomóc organizacjom osiągnąć oraz utrzymać efektywność operacyjną, która z kolei pomoże w tworzeniu zrównoważonej wizji przyszłości dla społeczności, gospodarki i środowiska.

Osoby zarządzające budynkiem, zarówno w przypadku nowej budowli jak i renowacji istniejącej juz infrastruktury, powinny wziąć pod uwagę poniższe czynniki

Nowe konstrukcje:

•    Podczas podejmowania decyzji czy nowa konstrukcja będzie zielonym/zrównoważonym projektem należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Czy budynek będzie zużywał mniej konwencjonalnej, nieodnawialnej, energii?
Czy w trakcie budowania zostanie zużytych mniej zasobów?
Czy budynek będzie miał dłuższy cykl życia bez ponoszenia nadmiernych środków w celu przedłużenia jego życia?

Czy budynek będzie wytwarzał mniej zanieczyszczeń i powodował mniej szkód w ekosystemie?

•    Postaw klarowne i realistyczne cele nie tylko w przypadku projektu budowlanego, ale także dla celów środowiskowych. Do przykładowych celów można zaliczyć budynek, którego operacyjne zużycie energetyczne jest niskie i którego cykl życia jest długi.

•     Zaplanuj odpowiednio budżet – ten punkt ma odniesienie do wszystkich projektów budowlanych, a w szczególności do zielonych budynków. Zaplanuj trochę wyższe koszty początkowe mając na uwadze, że zielone budynki wykazują oszczędności, które są w stanie pokryć zwiększone koszty początkowe.

•     Zorganizuj rzeczowe spotkanie ze wszystkimi udziałowcami – architektami, inżynierami, wykonawcami, producentami produktów, użytkownikami budynku i menadżerami nadzorującymi projekt. Ważne jest, aby każda z osób podejmujących decyzje w sprawie projektu uczestniczyła w spotkaniu w celu maksymalizacji efektywności i wydajności. Takie podejście pomaga w określaniu i priorytetyzacji celów, tworzy realistyczne i osiągalne projekty oraz pomaga przeistoczyć statyczny, skomplikowany projekt w pomyślny, osiągalny plan.

•     Bądź nieugięty w momencie odbioru budynku – może to się wydawać oczywiste dla większości właścicieli budynków, jednakże często jest zaniedbywane ze względu na skrócenie harmonogramu budowy. Zapewnienie odpowiedniej automatyzacji budynku, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami budynku, pozwoli zredukować niepotrzebne koszty operacyjne oraz skargi użytkowników.

•     Poniżej wymienionych zostało sześć fundamentalnych zasad, które określają projekt zrównoważonego budynku i które powinny zostać wzięte pod uwagę podczas planowania zielonego budynku:

•    Wybór odpowiedniego miejsca na budowę, które łączy się z ideą projektu zrównoważonego budynku – miejsce, ukierunkowanie oraz ukształtowanie terenu budynku wpływa na zużycie energii i środowiska

•    Optymalizacja zużycia energii – niezbędne jest znalezienie sposobu na zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie obciążenia i zastosowanie energii odnawialnej

•    Oszczędność wody – zrównoważony budynek powinien zużywać wodę w sposób efektywny i ponownie wprowadzać ją do obiegu oraz redukować i kontrolować odpływ wody.

•    Użycie przyjaznych dla środowiska produktów, które minimalizują wpływ cyklu życia budynku na środowisko - między innymi na efekt cieplarniany i wyczerpywanie zasobów, jak również redukują wpływ budynku na zdrowie człowieka i środowisko

•    Poprawa jakości powietrza wewnątrz budynku – budynek, który maksymalizuje użycie światła słonecznego, posiada odpowiednia wentylację i kontrolę wilgotności ma znaczący wpływ na zdrowie użytkowników, ich komfort i produktywność.

•    Optymalizacja praktyk operacyjnych i konserwacyjnych wpływa na redukcję energii i kosztów surowców oraz zapobiega awariom systemu. Na przykład, upewnij się, że uchybienia automatyki budynku są usunięte, a ustawienia systemu budynku maksymalizują optymalne zużycie energii bez jednoczesnej utraty komfortu.


Istniejące budynki:

•     Rozważając dokonanie energetycznej modernizacji istniejących budynków, zwróć uwagę, że inwestycja w wysoce efektywny budynek może niekiedy zostać sfinansowana z bieżącego budżetu energetycznego i operacyjnego. Fundusze mogą pochodzić z różnych źródeł; dodatkowo, oszczędności energii w połączeniu z mniejszymi kosztami konserwacji mogą częściowo wyrównać zamienione aktywa

•     Rozważ audyt budynku w celu identyfikacji możliwych oszczędności i odpowiednich środków zabezpieczenia energii oraz ustalenia górnej granicy kosztów projektu. Można wykorzystać benchmarkingowy system Energy Star’s Portfolio Manager w celu ustanowienia punktu odniesienia dla zużycia energii w posiadanym budynku i budynków należących do innych właścicieli.

•     Podczas wyliczeń potencjalnego zwrotu z inwestycji porównaj proponowane inwestycje infrastrukturalne z konserwatywnym oszacunkowaniem przyszłych kosztów energii, obliczonym na podstawie kosztów historycznych. Aby uzyskać wyliczony zwrot z inwestycji należy starannie podążać za planem przez cały okres trwania projektu.

•     Wykorzystaj dostępne fundusze dla tworzonej infrastruktury poprzez poszukiwanie funduszy czystej energii, rabatów użytkowych, rabatów producenta, programów odroczenia kosztów i innych dotacji z budżetu.

•     Bądź czujny. Nadążaj za standardami branżowymi oraz przepisami. Upewnij się również, ze zarząd jest na bieżąco informowany, zwłaszcza w przypadku zaistnienia niedogodności. Bądź agresywny w korygowaniu wad, ale realistyczny pod względem wykorzystania czasu i kosztów. Najpierw zaplanuj prace, następnie pracuj z planem.

•     Monitoruj zużycie i koszty mediów, aby utrzymać wartość projektu. Częste przeprowadzanie ankiet wśród użytkowników pomoże w zrozumieniu obszarów programowych i podniesie zadowolenie. Zapoczątkowanie mierzenia produktywności pomoże skonsolidować istniejące przedsięwzięcie oraz utworzy perspektywy na przyszłe modernizacje.

•     Proste rzeczy, takie jak planowanie zmiany filtrów i prac konserwacyjnych, jak również zapewnienie optymalnego działania systemów automatyki budynku mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów energii i oszczędności środków.
 

 

Źródło: budnet.pl
Autor: EAST SIDE Consulting GmbH/ budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 19078 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 185

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >