Kontrola instalacji przewodów kominowych i dymowych oraz wentylacyjnych

Kontrola instalacji przewodów kominowych i dymowych oraz wentylacyjnych

Właściwy stan techniczny instalacji przewodów kominowych w istotny sposób wpływa na bezpieczne pod względem przeciwpożarowym użytkowanie obiektu budowlanego. Czytaj dalej

 

W naszym kraju urządzenia ogrzewcze na paliwa stałe i ciekłe oraz urządzenia gazowe są przyczyną prawie 3 tys. pożarów rocznie. Tylko w roku 2001 strażacy z Państwowej Straży Pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Przyczyny pożarów


W przypadku przewodów kominowych, wady w ich budowie i eksploatacji doprowadzają do powstania pożarów, przede wszystkim z następujących powodów:


• niewłaściwe materiały użyte do budowy komina,

 

• zbyt cienkie ścianki przewodów kominowych,

 

• niejednakowy przekrój przewodów na całej ich długości,

 

• przewody dymowe prowadzone poziomo, skośnie, z uskokami wewnątrz,

 

• brak drzwiczek wycierowych przy zmianie kierunku przewodu dymowego,

 

• umieszczanie kominów blisko palnych, niezabezpieczonych konstrukcji budynku,

 

• za niskie wyprowadzenie komina ponad dach,

 

• nieotynkowanie komina na strychu, nieotynkowanie lub niewyspoinowanie jego części nad dachem,

 

• gromadzenie materiałów palnych blisko drzwiczek wycierowych,

 

• utrudniony dostęp do drzwiczek wycierowych,

 

• nieszczelność komina.

 

 

Co kontrolować?

Pożary i kontrole potwierdzają zaniedbania w wykonywaniu przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych obowiązku sprawdzania stanu technicznego tych instalacji i przewodów. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126 ze zm.) nakłada na właścicieli lub zarządców obowiązek systematycznego sprawdzania, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w obiektach budowlanych. Wymieniamy czynności, których wykonanie potwierdza skuteczność dokonanej kontroli, dając jednocześnie gwarancję bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Sprawdzenie powinno obejmować w szczególności:

 

• sprawdzenie drożności przewodów kominowych oraz siły ciągu kominowego (podciśnienie) przy zamkniętych oknach,

 

• sprawdzenie dostępu do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych oraz urządzeń pomocniczych,

 

• sprawdzenie ogólnego stanu technicznego (przydatność, uszkodzenia) przewodów kominowych na całej ich długości, a także kanałów, czopuchów, rur i łączników, włazów, drabin, drzwiczek kominowych (wyczystnych i rewizyjnych), ław kominiarskich i nasad kominowych,

 

• sprawdzenia sprawności działania urządzeń wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych w lokalach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),

 

• sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne przy kominie, nieprawidłowe podłączenia, brak lub uszkodzone urządzenia pomocnicze,

 

• sprawdzenie zabezpieczenia przewodów spalinowych przed korozją kwasową, pobielenia komina w obrębie strychu.

 

Zgodnie z § 30. ust 1 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U Nr 121, poz.1138). w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych z częstotliwością:

 

• od palenisk opalanych paliwem stałym-co najmniej 4 razy w roku,

 

• od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym-co najmniej 2 razy w roku,

 

• od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych-co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

 

Czytaj również: Sprawdzamy komin po zimie - dlaczego nie można tego lekceważyć?

 

Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w w/w obiektach należy usuwać co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Powyższe obowiązki ciążą na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku. Wymienione kontrole i sprawdzenia mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, przy czym kontrole stanu technicznego instalacji gazowych powinny przeprowadzać osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją tych instalacji. Natomiast kontrole stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Z każdej kontroli powinien być sporządzony protokół, którego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.

 

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów budowlanych, czyli osoby, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego albo jego części usunąć stwierdzone uszkodzenia i nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie pożarowe. Obowiązki te powinny być potwierdzone w protokole z kontroli obiektu budowlanego.

 

Czytaj również: Jak poprawić ciąg kominowy?

 

Warto dodać, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane, kto nie spełnia obowiązku okresowej kontroli wymienionych instalacji i przewodów, podlega karze grzywny. Przepis ten ma charakter wykroczenia z ustawy Kodeks wykroczeń, zagrożonego karą grzywny w wysokości od 20 zł do 5000 zł. Natomiast, zgodnie z art. 82 § 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeń, kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności eksploatuje instalacje i urządzenia gazowe, których stan techniczny może przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

 

Źródło: e-forum / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Ostatnio na forum

  • Kruszywa, rozbiórki i wyburzenia Liczba postów: 242 Grupa: Firmy budow... Szukam sprawdzonej firmy, która oferuje wysokiej jakości hoboki i tuleje szalunkowe. Czy możecie polecić firmę, która służy fachowym doradztwem? Niedawno znalaz...
  • Płoty ogrodowe Liczba postów: 1043 Grupa: Ogrodzenia... A jeśli chcesz kupić wszystko w jednym miejscu, to doskonałym miejscem będzie https://posesjaplus.pl Tutaj poza ogrodzeniem panelowym czy siatkowym kupisz też o...
  • blacha trapezowa Liczba postów: 131 Grupa: Robimy dach Położyłem na budynek gospodarczy blachę trapezową z firmy Regamet, model t17. Możesz sobie wygooglować. Atrakcyjna cena, wysoka jakość, dobra wytrzymałość (mówi...
  • Jak wybudować dom, który będzie tani w utrzymaniu?... Liczba postów: 110 Grupa: Ekologiczny... Ciężko powiedzieć, wiele oczywiście zależy od budżetu jaki masz na budowę domu. Pozdrawiam i oczywiście dajcie znać jak to ostatecznie wyszło u Was!
  • Podłogi Liczba postów: 226 Grupa: Robimy stro... Może kogoś z was zainteresuję kontakt do firmy od podłóg http://pstudiopodlog.net.pl/. Ja podczas budowy domu korzystałem z pomocy firmy i bardzo mi pomogli jeż...
  • Ogrody Zimowe Liczba postów: 83 Grupa: Ogrody A myśle że w każdej porze roku ogród jest piękny! :) Wiadomo, że wiosna lato jest najpiękniej ale zima też ma swój klimat :) My z żoną juz patrzymy za jakimiś k...

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 17756 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 219

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >