Pomiary izolacyjności akustycznej przegród

Pomiary izolacyjności akustycznej przegród

Niejednokrotnie mieliśmy okazję słyszeć o izolacyjności akustycznej. Czy nie zastanawialiśmy się wówczas czym ona tak naprawdę jest? Czy nie nurtowało nas pytanie jak się ją określa? W kilku zdaniach pozwolę sobie odkryć nieco rąbka tej tajemnicy. Czytaj dalej

 

 Pomiary izolacyjności akustycznej przegród od dźwięków powietrznych i uderzeniowych mogą być wykonywane dwojako:

 

  • w warunkach laboratoryjnych wg norm: PN-EN 20140-3:1999 "Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych"  ,PN-EN ISO 140-6:1999 "Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne od dźwięków uderzeniowych stropów" 

 

  • w warunkach terenowych wg norm: (PN-EN ISO 140-4:2000 "Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami"  , PN-EN ISO 140-7:2000 "Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów"

 

Czytaj również: Akustycznie o płytach warstwowych

 

 Wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej wykonanych w warunkach laboratoryjnych i terenowych różnią się od siebie. Wartości uzyskane "in situ" można bezpośrednio odnieść i porównać z wymaganiami normowymi. Spowodowane jest to faktem, iż odzwierciedlają one rzeczywiste właściwości przegród budowlanych. Uwzględniają nie tylko sam materiał, ale także: jakość wykonawstwa, wpływ bocznych dróg przenikania dźwięku i instalacji oraz różnego rodzaju drgania czy przebicia przegród występujące w budynku. Poziom hałasu przenikający przez daną przegrodę budowlaną zależy między innymi od materiału z, którego ją wykonano, uwarstwienia oraz wymiarów. Ze względu na umiejscowienie przegród w budynku możemy dokonać ich następującego podziału:

 

  • przegrody zewnętrzne - oddzielające pomieszczenie w budynku od środowiska zewnętrznego,

 

  • przegrody wewnętrzne - rozdzielające poszczególne pomieszczenia wewnątrz obiektu.

 

 Uwzględniając typ pola akustycznego występującego po przeciwnych stronach analizowanej przegrody przyjmuje się, iż przegrody wewnętrzne znajdują się zazwyczaj pod wpływem dyfuzyjnego pola dźwiękowego (Pole akustyczne nieograniczone lub gdy jego powierzchnie graniczne doskonale pochłaniają dźwięk. Charakteryzuje się brakiem fal powracających. Występują jedynie fale akustyczne odbiegające od źródła.) Charakteryzuje się ono występowaniem dużej liczby fal odbitych z różnych kierunków. Przyczynia się to do stałego poziomu dźwięku w całym rozpatrywanym obszarze danej przegrody.

 

W przypadku przegród zewnętrznych, gdzie źródło dźwięku zlokalizowane jest na zewnątrz budynku, przyjmuje się, iż przegroda znajduję się w polu akustycznym swobodnym (Pole akustyczne nieograniczone lub gdy jego powierzchnie graniczne doskonale pochłaniają dźwięk. Charakteryzuje się brakiem fal powracających. Występują jedynie fale akustyczne odbiegające od źródła.) Pole to charakteryzuje się brakiem fal odbitych. Oczywiście jest to prawda tylko w przypadku, kiedy mówimy o zewnętrznej stronie przegrody znajdującej się bezpośrednio od strony źródła hałasu.

 

Czytaj również: Izolacyjność akustyczna instalacji wodno-kanalizacyjnej


Parametrem umożliwiającym pomiar stopnia skuteczności w ograniczaniu przepływu dźwięku przed przegrodę jest jej izolacyjność akustyczna. Jednostką miary dla strat w transmisji dźwięku jest decybel [dB]. Im większa wartość straty w transmisji przegrody, tym lepiej działa ona jako bariera dla niechcianego hałasu. Uwzględniając rodzaj energii akustycznej przenikający przez przegrodę można wyróżnić dwa rodzaje izolacyjności:

 

  • izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych - odnosi się do ścian i stropów. Określa właściwości izolacyjne rozpatrywanej przegrody w przypadku wzbudzenia jej do drgań falą akustyczną, która rozchodzi się w powietrzu.

 

  • izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych - odnosi się tylko i wyłącznie do stropów. Określa właściwości izolacyjne danej płyty stropowej lub płyty stropowej wraz z warstwami podłogowymi w przypadku mechanicznego wzbudzenia jej do drgań falą akustyczną (uderzenia, stąpanie, stukanie)

 

Czytaj również: Izolacyjność akustyczna urządzeń zasilających budynek w wodę użytkową


Izolacyjność od dźwięków powietrznych jak i uderzeniowych zależy również od częstotliwości fali dźwiękowej, która wprawia w drgania dany strop czy ścianę. Im wyższa częstotliwość, tym  strata w transmisji dźwięku jest zwykle wyższa. Dlatego też własności akustyczne rozpatrywanych przegród budowlanych opisuje się w funkcji częstotliwości  w pasmach oktawowych lub tercjowych. Dla wymienionych powyżej pozycji (badania terenowe) oraz wymagań zawartych w normie PN-B-02151-3 "Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania"  zakres rozpatrywanego przedziału to 100-3150 [Hz]. Wyznaczone w powyższy sposób właściwości akustyczne poszczególnych elementów, świadczą o  jakości akustycznej danych przegród wykorzystywanych na co dzień w budownictwie.

Źródło: budnet.pl
Autor: Arkadiusz Baran

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Ostatnio na forum

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 18327 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 106

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >