Jakie są warunki wykonania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych?

Jakie są warunki wykonania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych?

Budynek lub budowla wraz z instalacjami i urządzeniami stanowią całość techniczno-użytkową. Czytaj dalej

 

 Każdy obiekt budowlany wraz ze związanymi  z nim instalacjami i urządzeniami budowlanymi musi zapewnić miedzy innymi:

- bezpieczeństwo użytkowania,


- odpowiednie warunki higieniczno-zdrowotne oraz  ochrony środowiska,


- ochronę przed hałasem i drganiami,


- oszczędność energii,


- bezpieczeństwo pożarowe.

 

 

W sferze warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu muszą być spełnione między innymi następujące warunki:

- zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną oraz w zależności od potrzeb  energię cieplną i paliwa,


- usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów,


- zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny.

 


Rozpoczęcie budowy może nastąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, która obejmuje również instalacje i urządzenia oraz po złożeniu pisemnego oświadczenia przez kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową. Powyższe uwarunkowania prawne, nakładają na kierownika budowy, niezależnie od branżowych  kierowników robót obowiązek nadzoru nad robotami specjalistycznymi do jakich należą instalacje.

 


Instalacje budowlane zapewniają dostarczenie do budowli mediów w zależności od  zapotrzebowania. W procesach technologicznych należy zwrócić uwagę na stosowanie rozwiązań zapewniających wysoką jakość wykonania, łatwość użytkowania i obsługi. Należy również dążyć do zminimalizowania zużycia nośników energetycznych i uciążliwości dla użytkownika i otoczenia zewnętrznego.

 


Rozważając przyjęcie alternatywnych rozwiązań technicznych należy dążyć do efektywności wyrażonej w kosztach  łącznych, czyli inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz ochrony środowiska naturalnego. Powyższe założenia są zawarte w idei budownictwa energooszczędnego. Uwarunkowania związane z koniecznością oszczędzania energii oraz ochrony środowiska, przy jednoczesnym dążeniu do poprawy parametrów użytkowania budynków pozwoliły na stworzenie pojęcia tzw. budynku bioklimatycznego.

 


Budynek bioklimatyczny, który w swoim założeniu asymiluje z otoczeniem powinien odpowiadać następującym założeniom:

- dostosowany do lokalnych warunków szczególnie klimatycznych,


- nie zanieczyszczać środowiska naturalnego,


- energooszczędność na etapie inwestycji i eksploatacji,


- umożliwiać zastosowanie materiałów lokalnych oraz poprodukcyjnych,


- umożliwiać oddychanie wszystkich przegród budowlanych,


- umożliwiać reagowanie na różnice temperatur t.j. ciepło i chłód.

 

Wprowadzając na budowie odpowiednie rozwiązania budowlane i instalacyjne można uzyskać standardy określone do tzw. domu pasywnego, które mieszczą się w kategorii domów energooszczędnych.

 

Czytaj również: Projekt domu – kupić gotowy czy zamówić indywidualnie?

 

Cechą charakterystyczną domu pasywnego jest ścisłe powiązanie wysokiej jakości elementów budowlanych takich jak izolacyjność przegród, jakość stolarki budowlanej z elementami instalacji wentylacyjnej i odzyskującymi ciepło z usuwanego powietrza z domu. Takie powiązanie elementów procesu technologicznego budowy powoduje znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku i zapewnia wysoki komfort cieplny przy bardzo niskich kosztach eksploatacyjnych.
Celem domu pasywnego jest zapewnienie zdrowych warunków  przebywania użytkownikom poprzez  wysoką jakość powietrza wewnątrz budynku.

 

Istnieje również określenie budynku jako „budynku inteligentnego”. W budynkach takich zostało zastosowane duże nasycenie instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi o różnych funkcjach. Takie powiązanie instalacji spełnia wszelkie wymagania użytkownika zapewniając wysoki komfort bytowania oraz szeroką wymianę informacji z otoczeniem. Instalacje sanitarne i elektryczne tworzą strukturę, która wzajemnie się uzupełnia i spełnia oczekiwania użytkowników budynku. Funkcję koordynującą spełnia specjalny system instalacji  komputerowej budynku „IBS”.

 


Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne dzieli się na:


- instalacje sanitarne,


- instalacje elektryczne,

 

Do grupy instalacji sanitarnych zalicza się:


- wodociągowe wody zimnej,


- ciepłej wody użytkowej,


- kanalizacyjne,


- ogrzewania,


- wentylacyjne,


- klimatyzacyjne,


- gazowe,


- technologii specjalnych.


Do grupy instalacji elektrycznych zalicza się:

 

- zasilające drobne odbiorniki jako jednofazowe i trójfazowe,


- oświetleniowe,


- grzewcze,


- siłowe,

 

- sygnalizacyjne,


- komunikacji wewnętrznej,


- antywłamaniowe,


- sterujące,


- telekomunikacyjne,


- antenowe,


- odgromowe.

 


Ze względów praktycznych instalacje sanitarne można zgrupować podobieństwem technologicznym t.j.:

 
- instalacje wodno-kanalizacyjne obejmujące instalacje wodociągowe zaopatrujące w zimną i ciepłą wodę użytkową oraz odprowadzające ścieki czyli kanalizacyjne,


- instalacja utrzymująca odpowiedni mikroklimat w budynku, która obejmuje ogrzewanie, wentylację i klimatyzację,


- instalacja doprowadzająca nośniki energii do budynku jak instalacja gazowa.

 

Czytaj również: Dlaczego niektóre domy tak trudno ogrzać - którędy ucieka ciepło?

Źródło: e-forum / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Ostatnio na forum

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 18322 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 58

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >