Bloczki silikatowe spełniające wymogi UE

Bloczki silikatowe spełniające wymogi UE

Od początku 2014r. obowiązuje w Polsce Dyrektywa 2010/31/UE odnośnie poprawy charakterystyki energetycznej budynków, która determinuje konstrukcję przegród budowlanych, a co z tym związane również materiałów wykorzystanych do ich budowy. Aby spełnić te wymagania, ściany muszą być wykonane z elementów gwarantujących prawidłowy współczynnik przenikania ciepła. Jednym z rozwiązań, które pomoże spełnić najnowsze warunki są m.in. bloczki silikatowe. Czytaj dalej

 

Bloczki silikatowe wykorzystywane z powodzeniem do realizacji wielu inwestycji w budownictwie mieszkaniowym, a także komercyjnym, od 1 stycznia 2014 r., podlegają, podobnie jak wszystkie materiały budowlane, uaktualnionym regulacjom. Kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały bowiem zobligowane do wprowadzenia przepisów pozwalających na określenie standardów energetycznych budynków i ich elementów, mając na uwadze aspekt techniczny, ekonomiczny oraz finansowy. Regulacje dotyczą w dużej mierze materiałów, z których wykonane są m.in. ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne. Zmiany w przepisach prawnych wywołują konieczność szukania nowych rozwiązań, większej otwartości i innowacyjnego podejścia zarówno ze strony architektów, jak i producentów materiałów ściennych. Dopasowanie obecnej rzeczywistości sektora budowlanego do tej z roku 2021 odbywa się metodą małych kroków poprzez stopniowe zmiany. Taki sposób jest korzystny z uwagi na konieczność wywołania odpowiedzi rynku budowlanego, a także przystosowania do zmian wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.  Jednak już teraz dostępne są materiały, które pozwalają na budowanie konstrukcji ściennych spełniających obowiązujące od początku roku wymagania, jak np. ekologiczne bloczki silikatowe - mówi Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY.

 

 

Silikaty akumulują ciepło

Największe straty zwiększające zapotrzebowanie na energię podczas eksploatacji budynków występują poprzez ściany, a także nieprawidłowo działające systemy wentylacyjne. Założeniem Dyrektywy 2010/31/UE jest zatem nakłonienie do stosowania takich rozwiązań i materiałów, które pomogą w znacznym ich ograniczeniu.
W perspektywie długoterminowej, celem jest budowa jedynie obiektów o zerowym zużyciu energii. Stanie się to możliwe dzięki realizacji projektów skoordynowanych, które wykorzystywać będą efektywne energetycznie urządzenia oraz materiały budowlane o niskim współczynniku przenikania ciepła. Bloczki silikatowe dzięki swojej wysokiej gęstości rzędu 1400 do 2200 kg/m3, charakteryzują się wyjątkowo wysoką zdolnością do akumulowania ciepła. Wpływa to nie tylko na zniwelowanie skutków szybkich zmian temperatury w okresie grzewczym, ale pozwala także na zauważalne oszczędności energii potrzebnej do zachowania komfortowych warunków w pomieszczeniach w ciągu lata – podkreśla Joanna Nowaczyk z Grupy SILIKATY. Spada zatem zapotrzebowanie na energię, którą z powodzeniem dostarczać mogą urządzenia wykorzystujące jej odnawialne źródła.

 

Czytaj również: Remont ścian

 

Izolacyjność cieplna ściśle określona

Na potrzeby dostosowania obowiązujących w kraju norm izolacyjności cieplnej do rozporządzeń unijnych, przygotowana została specjalna tabela dostępna
w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. Wskazuje ona, jak w poszczególnych etapach rozwoju działania Dyrektywy 2010/31/UE będą musiały zmieniać się poszczególne parametry dotyczące materiałów budowlanych. Przy stosowanej obecnitechnologii produkcji bloczków silikatowych,  już teraz jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom rozwiązania dostosowane do norm, które obowiązywać będą w roku 2017, a nawet 2021. Zarówno elementy do budowy ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych gwarantują współczynnik przenikania ciepła na poziomie wymaganym przez najnowsze regulacje. Przykładowo zastosowanie bloczków silikatowych o grubości 18 cm wraz z odpowiednią izolacją, warstwą elewacyjną i tynkiem pozwoli na osiągnięcie współczynnika U≤0,15 W/m2K, przy czym ustawowa wartość to obecnie 0,25 W/m2K, a docelowo 0,20 W/m2K – wyjaśnia ekspert Grupy SILIKATY. Warto zauważyć, że wyroby silikatowe nawet przy najniższej gęstości na poziomie 1400 kg/m3, ponad dwukrotnie lepiej akumulują ciepło niż beton komórkowy czy wyroby ceramiczne. Argumentem przemawiającym za ich stosowaniem jest także ich atrakcyjność ekonomiczna, która także brana jest pod uwagę w założeniach Dyrektywy. Bloczki silikatowe wpisują się we wszystkie założenia nowych regulacji. Nie tylko spełniają normy w zakresie izolacyjności cieplnej, ale są także łatwe w zastosowaniu, a z uwagi na wykorzystanie do ich produkcji wyłącznie surowców naturalnych – niedrogie i ekologiczne – podsumowuje Joanna Nowaczyk.

 

Czytaj również: Pokost lniany

 

Wskaźnik EP

Nowelizacja Dyrektywy wprowadziła także obowiązek spełnienia kryterium maksymalnej wartości wskaźnika EP (kWh/m2rok), który określa roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia.

 

Roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną oblicza się jako sumę cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP na potrzeby:

  • ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W)
  • chłodzenia (ΔEPC)
  • oświetlenia (ΔEPL)

 

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP różnią się w zależności od rodzaju budynku i podobnie jak współczynniki przenikania ciepła ulegają stopniowemu zmniejszaniu w latach 2014-2021. Spełnienie kryterium rocznego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną jest jednak znacznie trudniejsze niż sprostanie warunkom wynikającym z izolacyjności cieplnej. Dobrze jest więc skorzystać nie tylko z energooszczędnych rozwiązań sprzętowych, ale również materiałów do konstrukcji ścian, które ograniczą konieczność korzystania np. klimatyzacji czy ogrzewania.

Źródło: flypr / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 17885 użytkowników

Użytkownicy online (4)

gości: 172

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >